Nasz Gdańsk ma nowe władze, na czele doc. Januszajtis

NG Walne 2023 Glosowanie fot. J_Wikowski IMG_560410 października odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Nasze Gdańsk”.

Wybrano na kolejną 2-letnią kadencję nowy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Funkcję Prezesa Stowarzyszenia Nasz Gdańsk powierzono ponownie doc. dr. inż. Andrzejowi Januszajtisowi. W Zarządzie są cztery nowe osoby.

Jest także nowy skład Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Nowe władze Stowarzyszenia

Zobacz fotorelację Janusza Wikowskiego

Stowarzyszenie gościło w Sali Inżynierów Domu Technika NOT w Gdańsku.

Obradom przewodniczył Waldemar Kowalski. Protokołowanie powierzono Bożenie Moćko.

NG Walne 2023 PREZYDIUM Obrady Fot_J_Wikowski IMG_5761

NG Walne 2023 Obrady Fot_J_Wikowski IMG_5486Udział w statutowym Walnym Zebraniu wzięło 51,7 proc. członków Stowarzyszenia (59 mandatów, co stanowiło wymagane prawnie kworum) i zebranie uznano za prawomocne.

Zebrani przyjęli porządek obrad (z propozycjami zmian w procedowaniu punktu dotyczącego Statutu Stowarzyszenia), wybrano komisje: Mandatową w składzie: Anna Makilla, Anna Kuziemska; Uchwał i Wniosków w składzie: Maciej Kałas, Andrzej Zaborowski oraz Skrutacyjną (wyborczą) w składzie: Paweł Patyk, Zofia Zienkiewicz, Danuta Znamierowska.

NG Walne 2023 Obrady Komisja Fot_J_Wikowski IMG_5611

Następnie uroczyście wręczono legitymacje członkowskie nowym członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.

NG Walne 2023 Nowi członkowie fot. J_Wikowski IMG_5582

Nowi Członkowie Stowarzyszenia w towarzystwie Prezesa doc. Andrzeja Januszajtisa. Fot. Janusz Wikowski

Sprawozdanie  Zarządu Stowarzyszenia z działalności w mijającej kadencji przedstawił doc. dr inż. Andrzej Januszajtis (prezes Stowarzyszenia w minionej kadencji). Ponieważ niedawno (29 czerwca 2023 r.) odbyło się doroczne Walne Zebranie poświęcone działalności Stowarzyszenia więc Prezes skupił się na prezentacji aktywności Zarządu i Stowarzyszenia w ostatnim okresie.

NG Walne 2023 Prezes A. Januszajtis fot. J_Wikowski IMG_5771

Natomiast Sprawozdanie finansowe za rok 2022 zostało przedstawione przez Skarbnika Annę Kuziemską i przyjęte na Walnym Zebraniu 29 czerwca 2023 r., więc dołączono ten dokument do protokołu.

NG Walne 2023 Obrady Fot_J_Wikowski IMG_5527

Sprawozdania przedstawili także: przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Józef Kubicki

NG Walne 2023 Jozef Kubicki fot. J_Wikowski IMG_5591

oraz przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Sławomir Łabsz.

ING Walne 2023 Łabsz fot. J_Wikowski MG_5594

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres 2-letniej kadencji.

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali: Maciej Multaniak oraz Zbigniew Socha.

IMG_5553

NG Walne 2023 Obrady Fot_J_Wikowski IMG_5768Tematem wystąpień (pytań, wniosków o wyjaśnienie) były głównie wnioski przedstawione w Sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej dotyczące konieczności uporządkowania organizacyjnego i merytorycznego prac  biura Zarządu oraz – zgłaszane na poprzednim Zebraniu – sprawy planowania działań Zarządu oraz zmian w Statucie.

W głosowaniu jawnym udzielono Zarządowi absolutorium. Za przyjęciem głosowało 55 osoby, 4 wstrzymały się, nikt nie był przeciw.

Zgodnie z porządkiem obrad wybrano na kolejną kadencję Prezesa. Funkcję tę powierzono w głosowaniu tajnym ponownie doc. dr inż. Andrzejowi Januszajtisowi (47 głosów „za”, 11 – „wstrzymujących się oraz 1 – „przeciw”).

NG Walne 2023 Obrady Prezes Fot_J_Wikowski IMG_5751

Następnie wybrano nowy 6-osobowy Zarząd (kandydowało 11 osób). Na kolejną kadencję mandat członka Zarządu otrzymali (wg liczby głosów): Anna Kuziemska, Stanisław Sikora, Violetta Wiśniewska, Tadeusz Godlewski, Zbigniew Socha i Ireneusz Lipecki. Zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Wiceprezesi: Zbigniew Socha i Stanisław Sikora
 • NG Walne 2023 Nowy Zbigniew Socha Fot_J_Wikowski IMG_5765
 • NG Walne 2023 Nowy Zarząd Sikora Fot_J_Wikowski IMG_5730
 • Skarbnik  Anna Kuziemska.
 • NG Walne 2023 Nowy Zarząd Anna Kuziemska Fot_J_Wikowski IMG_5634
 • Sekretarz: Tadeusz Godlewski
 • NG Walne 2023 Nowy Zarząd Godlewski Fot_J_Wikowski IMG_5728
 • Członkowie Zarządu: Ireneusz Lipecki, Violetta Wiśniewska
 • NG Walne 2023 Nowy Zarząd Ireneusz Lipecki Fot_J_Wikowski IMG_5643
 • NG Walne 2023 Nowy Zarzad Wisniewska Violetta Fot_J_Wikowski IMG_5733

Wybrano Komisję Rewizyjna (po ukonstytuowaniu się) w składzie:

 • Przewodniczący – Janusz Wikowski
 • Janusz Wikowski kadr
 • Wiceprzewodniczący: Maciej Multaniak
 • NG Walne 2023 Komisja Rewizyja Maciej Multaniak Fot_J_Wikowski IMG_5553
 • Sekretarz: Andrzej Zaborowski
 • NG Walne 2023 Komisja Rewizyjna Andrzej Zaborowski Fot_J_Wikowski IMG_5583

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano: Sławomira Łabsza  (Przewodniczący), Grażynę Błaszczyk (Sekretarz) oraz Józefa Kubickiego.

NG Walne 2023 Sad Kolezenski Sławomir Łabsz Fot_J_Wikowski IMG_5594

NG Grazyna Blaszczyk Fot_Janusz Wikowski IMG_0675

NG Walne 2023 Sad Kolezenski Jozef Kubicki Fot_J_Wikowski IMG_5590

Na wniosek prowadzącego obrad zrezygnowano z procedowania zaplanowanych w porządku Zebrania punktów dotyczących: przetwarzania danych osobowych (RODO) oraz zmian w Statucie Stowarzyszenia. Sprawy te mają być podjęte na kolejnym Walnym Zebraniu.

W wolnych wnioskach zgłoszono sprawy do podjęcia przez Zarząd, m.in. dotyczące RODO oraz ochrony antyhakerskiej strony internetowej.

Na zakończenie Zebrania Komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła zgłoszone przyjęte uchwały i zaproponowane wnioski.

Prezes doc. dr Andrzej Januszajtis przedstawił propozycje, życzenia do działań zgodnych ze Statutem SNG, czyli m.in.

 • wystawy skarbów synagogi

 • odbudowa organów w kościele pw. Św. Katarzyny w Gdańsku

 • ratunek dla zabytkowych dzwonów gdańskich (wywiezionych w okresie wojennym z Polski)

 • kontynuacja celebrowania uroczystości – świąt gdańskich ulic (jak w minionych latach – zorganizowanych przez Stowarzyszenie – Święta Ulicy Świętego Ducha)

NG Walne 2023 Obrady Fot_J_Wikowski IMG_5743W propozycjach przedstawionych przez Zbigniewa Sochy – jako przedsięwzięcia do podjęcia przez nowy Zarządu wymieniono m.in.:

  • powołanie koła „Gdańskich Patrycjuszek”

  • integracyjne spotkania dla członków SNG (wycieczki autokarowe, wyjścia do kin, zajęcia z wychowania fizycznego, spacery z przewodnikami po Gdańsku)

  • upamiętnianie miejsc i placów historycznych.

(JW)

 

 

 

 

 

 

Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ glosowanie _prezydium Fot_J_Wikowski IMG_728329 września br. w Sali Inżynierów w Domu Technika w Gdańsku odbyło się doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk.

W programie zebrania było przede wszystkim sprawozdanie władz Stowarzyszenia z działalności w minionym roku oraz dyskusja na temat planu na kolejny rok. Był także urodzinowy tort dla prof. Andrzeja Januszajtisa…

W Zebraniu, którym przewodniczył Waldemar Kowalski uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Waldemar_Kowlski -przewodniczacy zebrania Fot_J_Wikowski IMG_7303W Prezydium zasiedli wiceprezesi: Ireneusz Lipecki oraz Bogdan Sedler. Przebieg zebrania protokołował Sekretarz Zarządu Jędrzej Lesiński, a na sali obecni byli także pozostali Członkowie Zarządu: Małgorzata Cieśniewska oraz Maciej Multaniak. W łączności ze zgromadzonymi podczas zebrania (techniką elektroniczną) był także prezes Stowarzyszenia prof. Andrzej Januszajtis, który w krótkim wystąpieniu podziękował za aktywność Członków Stowarzyszenia w działaniu w trudnym okresie pandemii (zachęcił przy okazji do szczepienia antycovidowego). Prof. Januszajtis obchodził właśnie 94. urodziny, firma Grzegorza Pellowskiego, wybitnego piekarza i aktywnego działacza społecznego przygotowała okolicznościowy tort, a zgromadzeni życząc zdrowia, zaśpiewali Prezesowi „Sto i więcej lat…”.

Sprawozdanie

Przygotowane przez Prezesa sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w miniony roku przedstawił wiceprezes Ireneusz Lipecki (rozwijając niektóre wątki).

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ wiceprezesi Stowarzyszenia i tort urodzinowy Fot_J_Wikowski IMG_7186

Prezes przywołał niektóre istotne wydarzenia z inicjatywy lub z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia w 2021 r., m.in. otrzymanie cennego albumu „Teki Gdańska Ignacego Klukowskiego, ukazanie się książki „W gdańsku i szerokim świecie” i przyznanie dyplomu w Kościerzynie (autor A. Januszajtis), złożenie kwiatów pod pomnikiem Inki Siedzikowny, udział w II Festynie Napoleońskim w Kamieńcu i wkopaniu kamienia węgielnego pod Muzeum Napoleońskie, konferencja poświęcona św. Ignacemu Loyoli w Starych Szkotach, odsłonicie tablicy pamiątkowej w Gdańsku (ul. Marszałka Focha) – miejscu zamieszkania sp. Zbigniewa Jujki – wybitnego grafika, satyryka, autora satyrycznego „Dzienniczka” w „Dzienniku Bałtyckim”, 14. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy pamięci tragicznie zmarłej Aleksandry Januszajtis.

W sprawozdaniu wspomniano i przywołano osoby związane ze Stowarzyszeniem – zmarłe w miniony roku: Andrzeja Furmagę, Jacka Starościaka, Ryszarda Jaśniewicza. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci także śp. Wacław Janocki (zmarły w styczniu 2022 r., członek władz Stowarzyszenie w poprzedniej kadencji, inicjator i organizator „Kącika literackiego”).

We wrześniu 2021 r. roku odbyło się Walne Zabranie Stowarzyszenia, które wybrało nowy Zarząd. (Dla informacji, z uwagi na rezygnację z funkcji Członka Zarządu Tadeusza Godlewskiego, zgodnie ze Statutem nowym członkiem Zarządu został Maciej Multaniak).

– W minionej kadencji Zarządu Stowarzyszenie, mimo ograniczeń wywołanych pandemią nie straciło podstaw rozwoju – stwierdził prof. Januszajtis. Podkreślił, że „wobec osłabienia bezpośrednich kontaktów szczególnie ważne było regularne wydawanie miesięcznika „Nasz Gdańsk”. W czasie lock-downu członkowie Stowarzyszenia wspomagali pomoc w zaopatrzeniu seniorów. Zabiegaliśmy o godne upamiętnienie miejsc, wydarzeń i postaci w dziejach Gdańska, m.in. Józefa Wybickiego. – Nie zatraciliśmy wartości leżących u podstaw naszego działania, których nadrzędnym celem jest integracja społeczności – stwierdził Prezes Stowarzyszenia. – Nadal cieszymy się wyrobiona marką w mieście?

Prezes podziękował wszystkim (w pierwszy rzędzie kolegom i koleżankom z Zarządu, szczególnie Pani Skarbnik Annie Kuziemskiej, Komisji Rewizyjnej) za aktywność i zaangażowanie. Zaapelował o pełne zaszczepienie się przeciwko śmiertelnemu wirusowi. Serdecznie podziękował członkom wspierającym Stowarzyszenie, sponsorom i przyjaciołom.

Referując Sprawozdanie Zarządu wiceprezes Ireneusz Lipecki niektóre tematy rozwinął, a także dodał kilka spraw, które zostały kontynuowane lub podjęte w bieżącej działalności, m.in. kontynuacji organizacji uroczystości z wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk medalem i tytułem „Zasłużona w Historii Miasta Gdańska” (we wrześniu br. prof. Elżbieta Grot – Kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie została wyróżniona, uroczystość, w ramach cyklu spotkań zainicjowanych przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk, zorganizowało Stowarzyszenie wraz z Muzeum Gdańska, pod patronatem Prezydent Miasta Gdańska), nawiązanie współpracy z VII LO w Gdańsku (klasą medialno-lingwistyczną i kołem dziennikarskim pod opieką nauczycielki Marioli Rautenberg) – zaczątku Warsztatów dziennikarskich (planowanego przedsięwzięcia we współpracy z gdańskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich).

Finanse

Następnie Sprawozdanie finansowe za 2021 r. przedstawiła Skarbnik Anna Kuziemska.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Anna Kuziemska Fot_J_Wikowski sm IMG_7269Z przekazanych informacji wynika, że księgowość jest prowadzona prawidłowo, a sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest stabilna (przychody, na poziomie 68 tys. zł, mają swoje źródła ze składek, darowizn, wpłat reklamowo-sponsorskich oraz dofinansowania – m. in. Wydawnictwa Miesięcznika „Nasz Gdańsk”). Gospodarka finansowa jest prowadzona prawidłowo, a wydatki są racjonalne i oszczędne. Największą pozycję kosztową jest wydawanie miesięcznika – rzędu 38 tys. zł (druk, papier, redaktor wydań). Na prowadzenie Portalu w miniony roku wydano kwotę zaledwie ok. 120 zł. (Portal jest dotychczas redagowany i zabezpieczany technicznie bezkosztowo, wolontariatowo – tak jak bezkosztowy jest hosting i bezpłatne jest użyczenie platformy internetowej). Udało się także ograniczyć koszty utrzymania biura oraz wydatki związane z eksploatacją siedziby Stowarzyszenia.

Sprawozdania przedstawili także: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Kubicki oraz Sądu Koleżeńskiego Sławomir Łabsz (do Sądu nie wpłynął żaden wniosek o rozpatrzenie sporu).

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Komisja Rewizyjna Jozef Kubicki Fot_J_Wikowski IMG_7273

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dokumentacja finansowa stowarzyszenie jest prowadzona starannie i przejrzyście. Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji księgowej. Komisja zwróciła uwagę na nieprawidłowości w prowadzeniu Dziennika podawczego poczty (co uniemożliwia sprawdzenie kompletności obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej).

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Slawomir Labsz_ Fot_J_Wikowski IMG_7276

Głosowania

Sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte przez zgromadzonych Członków Stowarzyszenia większością głosów (42 – „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”).

Natomiast w kolejny głosowaniu Sprawozdanie finansowe Skarbnika Anny Kuziemskiej zostało przyjęte przez zgromadzonych Członków Stowarzyszenia jednogłośnie.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad glosowanie Fot_J_Wikowski IMG_7288

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad - glosowanie Fot_J_Wikowski IMG_7285

Dyskusja

Zgodnie z przyjętym przez zgromadzonych wnioskiem Zbigniewa Sochy (członka założyciel Stowarzyszenia) o uzupełnienie programu obrad o przedstawienie informacji na temat działań (inicjatyw, przedsięwzięć, pomysłów) realizowanych w minionym roku przez poszczególnych Członków Zarządu (oprócz Prezesa i Skarbnika) odbyła się dyskusja na wskazane tematy. Zbigniew Socha swój wniosek uzasadnił stwierdzeniem, że „po roku od powołania Zarządu nie stworzono planu prazy Zarządu, pomimo zobligowania Zarządu do posiadania takiego dokumentu przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 29.09.2021 r.” a także, że „są powoływane osoby na stanowiska funkcyjne Stowarzyszenia w sposób łamiący Statut (…)”. W uzasadnieniu jest także mowa o „częściowej utracie kontaktu z członkami Stowarzyszenia” („po 25 latach spotkań Zarządu 4 razy w miesiącu, Zarząd przeszedł na system 1-krotnego zebrania Zarządu w miesiącu”.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Wniosek Z_Sochy Fot_J_Wikowski IMG_7322

Przedstawiony temat był przedmiotem burzliwej, lecz prowadzonej w przyjaznej atmosferze, dyskusji, w której głos zabrali: Ireneusz Lipecki, Zbigniew Socha, Maciej Multaniak, Jerzy Kortas, Bogdan Sedler oraz Waldemar Kowalski.

 

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Zbigniew Socha_ Fot_J_Wikowski IMG_7331Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad glos zabiera p Multaniak Fot_J_WikowskiIMG_7326Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Komisja Rewizyjna_ Fot_J_Wikowski IMG_7328Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Bohdan Sedler Fot_J_Wikowski IMG_7340Podczas dyskusji dużo uwagi poświęcono sprawie konieczności przygotowania planu działania Zarządu na najbliższy okres i kolejny rok sprawozdawczy, większej transparentności w działaniu i podejmowaniu decyzji, zwiększenia aktywności w okresie zniesionych już ograniczeń epidemicznych w organizacji spotkań (za rok odbędzie się bowiem Zebranie sprawozdawczo-wyborcze). Omawiano także tematy dotyczące m.in.:

 • nowych przedsięwzięć aktywujących środowiska skupione w Stowarzyszeniu, w tym młodzież,
 • kontynuacji uroczystości z wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk medalem i tytułem „Zasłużona w Historii Miasta Gdańska”,
 • prowadzenia i rozwoju mediów Stowarzyszenia (Miesięcznika Nasz Gdańsk oraz Portalu nasz.gdansk.pl) – pozyskiwanie nowych Autorów oraz środków finansowych na rozwój wydań papierowych oraz internetowych,
 • oraz prowadzenie i rozwoju klubów tematycznych: „Salon piękności słowa” – kontynuacja „Kącika literackiego” utworzonego z inicjatywy śp. Wacława Janockiego i warsztatowo prowadzonego przez śp. Ryszarda Jaśniewicza (głos zabrał Jerzy Szafirowicz) oraz „Warsztatów dziennikarskich” – dla młodzieży (m.in. na kanwie rozpoczętej owocnej już współpracy z dziennikarskim kołami szkolnymi oraz wg propozycji współpracy z gdańskim odziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich),Omawiano także różne formy aktywności członków Stowarzyszenia (m.in. dokonania patrycjuszek – Anna Stawska, działalności charytatywnej, w tym w solidarności z Ukrainą – Aneta Borkowska oraz realizowane różne przedsięwzięcia prowadzące do oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi- m.in. inicjatywa Macieja Multaniaka dotycząca „opłaty wspólnotowej”.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Jerzy Szafirowicz _Fot_J_Wikowski IMG_7336Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Anna Stawska Fot_J_WikowskiIMG_7350Członek Zarządu, Maciej Multaniak złożył wniosek o przygotowanie przez Zarząd na kolejny zjazd poprawek do Statutu (dotyczących majątku Stowarzyszenia nieruchomości, ruchomości i funduszy – § 41, pkt 1).

Podczas Zebrania poinformowano o przyjęciu  nowych Członków Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. Legitymację otrzymał inż. Krzysztof Kopcia.Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Krzysztof Hopcia Fot_J_Wikowski IMG_7245

Na tym przewodniczący Walnego Zebrania Waldemar Kowalski zakończył obrady.

Gdańsk, 29.09.2022 r.

Tekst i zdjęcia: Janusz Wikowski

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ Z WALNEGO ZEBRANIA. Fot. JANUSZ WIKOWSKI

Diamentowe gody Ewy i Andrzeja Januszajtisów. W Bazylice Mariackiej w Gdańsku

26. 60-lecie slubu EiA Januszajtis_Fot_Janusz Wikowski kadr IMG_4371

Diamentowi jubilaci Ewa i Andrzej Januszajtisowie. Gdańsk 18 lipca 2021 rok. Fot. Janusz Wikowski

23. 60-lecie slubu EiA Januszajtis_Fot_Janusz Wikowski IMG_4412Dwa dni po kalendarzowej 60. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego przez Ewę i Andrzeja Januszajtisów, 18 lipca 2021 roku, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, odbyła się msza święta w ich intencji, koncelebrowana przez ks. prałata Ireneusza Bradtke, rektora kościoła św. o. Józefa w Gdańsku Marcina Szaforsa i wikarego ks dr Tomasza Frymarka.

Świątynia zawdzięcza wiele Andrzejowi Januszajtisowi, jego wiedza i determinacja były nieocenione przy rekonstrukcji zegara astronomicznego, doprowadzaniu do świetności ołtarza głównego i in.. Podobnie, jak całe miasto nad Motławą, które wyglądałoby inaczej, gdyby małżonkowie nie wybrali go jako Małą Ojczyznę. Ks. Bradtke życzył zgromadzonym, aby umieli kochać się, jak dostojni jubilaci, którzy nieustannie to pokazują, zachowując młodość, uśmiech, serdeczność. Msza była także w intencji ich rodziny – córki Katarzyny, która pięknie zagrała dla rodziców na skrzypcach, i tragicznie zmarłej 30 lat temu Aleksandry. Przepięknie zaśpiewała Joanna Sperska. Małżonkowie zakupili gwiazdę – cegiełkę, która zawiśnie na sklepieniu świątyni. Państwa Januszajtisów obsypano kwiatami, dyplomami, wierszami, prezentami, życzeniom wszystkiego, co najlepsze, nie było końca. Wśród gości byli członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, delegacja władz Miasta Gdańska, reprezentanci różnych środowisk, w tym artystów. Przyciągały oko barwne stroje, wzorowane na modzie gdańskiej XVII wieku.

Fotoreportaż Janusza WikowskiegoIMG20210718131911-1

Po uroczystości przedstawiciele „Naszego Gdańska” złożyli kwiaty przy grobie Pawła Adamowicza w kaplicy św. Marcina.

Red.

Gdańskie ABC

gdanski abc okladka a Document-page-001 smGdzie można nabyć książkę „Gdańskie ABC”

 • Siedziba Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” Gdańsk, ul. Św. Ducha 119/121 (wtorek, godz. 17-18)
 • Galeria „MAŁA ŻABKA”, Gdańsk, ul. Tkacka 19/20
 • „SZAFA GDAŃSKA”, Gdańsk, ul. Garbary 14/1
 • „OGRÓD SZTUK”, Gdańsk, ul. Piwna 48/49
 • Księgarnia w Ratuszu Staromiejskim, Gdańsk, ul. Korzenna 33/35
 • Wydawnictwo „MARPRESS”, Gdańsk, ul. Targ Rybny 10B
 • Księgarnia przy Teatrze Wybrzeże, Gdańsk, ul. Targ Węglowy
 • Księgarnia, Gdańsk, ul. Garncarska, róg ul. Na Piaskach
 • Księgarnia, Gdańsk, ul. Łagiewniki 56
 • Księgarnia Politechniki Gdańskiej (Gmach Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa), Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

Perełki „Naszego Gdańska”

„Gdańskie ABC’ prof. Andrzeja Januszajtisa stanowi bogatą mozaikę składającą się z przepięknych „perełek” o historii Gdańska, zabytkach i ludziach tworzących te ponad tysiącletnie miasto wolności, wielokulturowości, tolerancji. Dziesiątki miejsc odwiedzanych przez turystów, a także zapomnianych lub nieznanych historii znajduje w tych publikacjach wydobyte z archiwów zweryfikowane i objaśnione fakty, opisy oraz ciekawostki. Pozwalają one „ocalić od zapomnienia” i przybliżyć zasłużonych gdańszczan, bogatą historię miasta, zabytkowe obiekty, dzieje i przeobrażenia tego morskiego „okna na świat”.

Czytelnicy Miesięcznika „Nasz Gdańsk” mieli możliwość poznania tych „perełek” w kolejnych wydaniach. Kilkadziesiąt z nich, wydobytych z archiwum (z autorskimi dopiskami), tworzą „Gdańskie ABC”. Na ostatniej stronie tej książki prezentujemy wybrane okładki miesięcznika z lustracjami opisywanych miejsc.

Miesięcznik – jak oceniają Czytelnicy – ma dobrą markę, jako wartościowe, opiniotwórcze pismo, przybliżające historię i dokumentujące przemiany w życiu miasta, do którego wraca się po latach szukając archiwalnych wydań.

Czasopismo odgrywa ważną rolę w działalności popularyzatorskiej Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”. Początkowo, od 1997 r. były to okazjonalne wydania poświęcone zabytkom, historii, wyrażaniu opinii na temat … Od czerwca 2001 r. czasopismo ukazuje się regularnie. Przez 17 lat ukazało się 205 numerów, w tym wiele wydań wzbogaconych o wkładki tematyczne. Miesięcznik jest wydawany także – co jest ewenementem na rynku medialnym – w pełnej wersji zdigitalizowanej, w portalu www.nasz.gdansk.pl. W portalu dostępne są w pełnym zakresie wszystkie numery – archiwalne i bieżące – miesięcznika.

Ukazują się tam także publikacje autorów miesięcznika, fotorelacje ze spotkań, uroczystości oraz imprez organizowanych przez Stowarzyszenie. Portal jest rozwojowy, ma wiele zalet: nie ma kosztów druku, ma natomiast większe możliwości dotarcia do odbiorców (on-line).

„Nasz Gdańsk” – czasopismo o tematyce społeczno-historycznej – stanowi niezależne, otwarte forum wypowiedzi, prezentacji pomysłów, dyskusji, a także jest miejscem do publicznej krytyki poczynań instytucji władz lokalnych.

Redakcja jest niezależna od władz, ugrupowań politycznych. Czasopismo jest redagowane przez zespół wolontariuszy – miłośników Gdańska – jego bogatej historii, architektury, kultury oraz rozwoju gospodarczego.

Redaktorem naczelnym jest prof. Andrzej Januszajtis – czołowy autor felietonów, esejów oraz odważnych i cennych publikacji o problemach ważkich dla rozwoju Gdańska. Liderem organizacyjnym i współtwórcą tego przedsięwzięcia jest Zbigniew Socha.

Miesięcznik stanowi dla Autorów różnych profesji forum wypowiedzi, opinii – często krytycznych wobec zamiarów i działań władz oraz instytucji.

Siłą i kapitałem czasopisma jest wielka pasja i bezinteresowność osób związanych od wielu lat z „Naszym Gdańskiem”, działających według maksymy „bez strachu, lecz z rozwagą” („Nec temere nec timide„).

Utrzymanie się na skomercjalizowanym rynku medialnym bezpłatnego czasopisma stanowi duże wyzwanie dla Redakcji, grona Autorów a także wspomagających wydawanie – firm, przyjaciół, sympatyków Stowarzyszenia.

Czasopismo jest redagowane profesjonalnie przez miłośników Gdańska, jego bogatej historii, architektury, kultury oraz rozwoju gospodarczego.

Redakcja jest niezależna od władz, ugrupowań politycznych. Miesięcznik stanowi dla autorów różnych profesji forum wypowiedzi, opinii – często krytycznych wobec zamiarów i działań władz oraz instytucji. Poglądy, opinie zawarte w artykułach Redakcja zamieszcza na zasadzie wolnej trybuny.

Janusz Wikowski

Redaktor naczelny Portalu Nasz.Gdansk.pl