Witamy serdecznie!

SONY DSC

Członkowie Stowarzyszenia przed siedzibą w Gdańsku, ul. Św. Ducha 119/121. Fot. Janusz Wikowski

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” powstało w okresie poprzedzającym wybory samorządowe w 1994 r.

W składzie 38 członków założycieli stowarzyszenia znajdował się szeroki wachlarz przedstawicieli kupców, przedsiębiorców oraz Gdańskiej Izby Rzemieślniczej. Wszystkim były bliskie sprawy Gdańska.

W okresie początków transformacji gospodarczej oraz tworzenia się samorządności lokalnej Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” miało stać się i stało się później płaszczyzną ludzi pragnących dynamicznego rozwoju miasta.
Kreując rozwój Gdańska stowarzyszenie stało się organizacją wyczuloną na krzywdę pojedynczych ludzi, działając ponad podziałami politycznymi.

W wyborach samorządowych w 1994 r. do Rady Miasta z list Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” weszły na radnych cztery osoby. Klub radnych „Nasz Gdańsk” liczący początkowo czterech radnych, z czasem powiększył się o kolejne osoby. Stowarzyszenie wzięło udział w kolejnych wyborach do Rady Miasta Gdańska w 1998 r.

Powołany nowy zarząd, na którego czele stoi doc. dr inż. Andrzej Januszajtis, konsekwentnie realizuje swoje założenia statutowe, tj. tworzenia płaszczyzny ponadpartyjnej, skupiającej ludzi, którzy widzą rozwój Gdańska m.in. opierając się na rodzimych kupcach, rzemieślnikach oraz innych mieszkańcach, którzy kochają i chcą realizować swoje zamierzenia w Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk”.