Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis

Koncert skrzypcowy Fot_Janusz Wikowski IMG_7821Adrianna Trepińska oraz Łucja Pych (obie z Poznania) zdobyły główne nagrody w XV Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku. 

Koncert skrzypcowy Fot_Janusz Wikowski IMG_7778

To była prawdziwa uczta dla miłośników muzyki wykonywanej na skrzypcach. Młodzi wykonawcy, uczniowie szkół muzycznych niemal z całej Polski, wzięli udział w kolejnej edycji konkursu organizowanego co dwa lata w Gdańsku przez Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis, Centrum Edukacji Artystycznej, Ogólnokształcącą  Szkołę Muzyczną I i II st. w Gdańsku oraz NCK.

ZOBACZ FOTORELACJĘ JANUSZA WIKOWSKIEGO

Część konkursowa odbyła się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku (w dniach 22-24 listopada). Natomiast Koncert Laureatów odbył się tradycyjnie w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (25 listopada).

W tej XV edycji do konkursu zakwalifikowało się 34 młodych skrzypków z prawie wszystkich okręgów w Polsce. W Jury, któremu przewodniczył prof. Wiesław Kwaśny (Kraków) zasiedli: prof. Bartosz Bryła (Poznań), prof. Konstanty Andrzej Kulka (Warszawa, Gdańsk), dr hab. Adam Mokrus (Katowice), mgr Katarzyna Januszajtis – Mielczarek (Gdańsk) oraz sekretarz mgr Bogdan Kwiatek. Dyrektorem artystycznym konkursu była dr hab. Małgorzata Skorupa.

NAGRODZENI

Jury przyznało pierwsze miejsce w Grupie A (do lat 13) Łucji Pych (PSM I st. w Poznaniu, ucz. prof. Elizy Schubert). Nie przyznano II miejsca. Natomiast III miejsce (ex aequo) zdobyły: Maria Bywalec (POSM II st. Katowicach, ucz. prof. Małgorzaty Wacławik) oraz Julia Kalicka, (ZSM I i II st. w Białej Podlaskiej, ucz. prof. Agnieszki Cypryk).

W Grupie B (do lat 18) Jury najwyżej oceniło i przyznało I miejsce Adrianie Trepińskiej (Poznańska OSM II st. im. M. Karłowicza, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej). Natomiast przyznano dwa II miejsca (ex aequo). Otrzymali ją:

 • Zoja Syguda (SM I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni, ucz. prof. Małgorzaty Skorupy) oraz
 • Maria Nowicka (Poznańska OSM II st. im. M. Karłowicza, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej i prof. Mateusza Gidaszewskiego).

III miejsce zdobyła Karolina Kuskowska (OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, ucz. prof. Małgorzaty Skorupy).

Tytuły Wyróżnionego Finalisty Konkursu otrzymali: Małgorzata Błazik (Warszawa), Antonina Musioł (Poznań), Marcelina Rucińska (Warszawa), Natalia Szymczyk (Katowice), Aleksander Żyła (Biała Podlaska).

Tytuły Finalisty Konkursu przyznano: w grupie A – Annie Wojtaszek (Poznań) i Walerii Wróblewskiej (Warszawa) oraz w grupie B: Michalinie Miklis (Gdańsk).

Nagrody pozaregulaminowe Towarzystwa Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis otrzymały: Łucja Pych (PSM I st. w Poznaniu, ucz. prof. Elizy Schubert) oraz Zoja Syguda (SM I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni, ucz. prof. Małgorzaty Skorupy).

Państwo Ewa i Andrzej Januszajtisowie (Rodzice śp. Aleksandry) tradycyjnie fundują nagrody specjalne. W tej edycji nagrodę tę przyznano (w Grupie A) za najlepsze wykonanie fantazji G. Ph Telemanna Łucji Pych (PSM I st. w Poznaniu, ucz. prof. Elizy Schubert). Natomiast w Grupie B nagrodę specjalną zdobyła – za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha – Maria Nowicka (Poznańska OSM II st. im. M. Karłowicza, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej).

Koncert skrzypcowy Fot_Janusz Wikowski IMG_7516Koncert skrzypcowy Fot_Janusz Wikowski IMG_7525Przyznano także nagrody pozaregulaminowe Artystycznej Pracowni Lutniczej Łukasza i Jacka Sikorskich w Gdańsku dla: Karoliny Kuskowskiej, Marii Nowickiej, Łucji Pych, Zoji Sygudy i Adrianny Trepińskiej).

Dyplomami dla nauczycieli, których uczniowie zostali nagrodzeni miejsca od 1-3 uhonorowano: Agnieszkę Cypryk, Karinę Gidaszewską, Mateusza Gidaszewskiego, Elizę Schubert, Małgorzatę Skorupę i Małgorzatę Wacławik.

Dyplomy dla wyróżnionych pianistów towarzyszących otrzymali: Katarzyna Glensk i Andrzej Siarkiewicz.

Wysoki, wyrównany poziom artystyczny

Jury w swoim werdykcie podkreśliło, że poziom artystyczny XV Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Konkurs jest wzorowo zorganizowaną i niezbędną imprezą, której pozytywnego wpływu na rozwój wiolinistyki oraz skrzypcowej myśli pedagogicznej nie sposób przecenić.

Młody skrzypek musi uporać się w nich z problemem ustawienia aparatu gry, intonacji, jakości dźwięku i pokonać trudności związane z wykonaniem polifonii. Stawia to najwyższe wymagania wobec uczestników konkursu i nie sposób przecenić jego pozytywnego wpływu na rozwój polskiej wiolinistyki oraz skrzypcowej myśli pedagogicznej.

Uznanie dla organizatorów

Jury wyraziło ogromne uznanie dla nadzwyczaj sprawnej organizacji i wysoce profesjonalnego przygotowania konkursu. Podkreśliło wyjątkowo miłą i życzliwą atmosferę w szkole, sprawny przebieg imprezy koordynowany przez panią Lucynę Węglarz i kierownika sekcji smyczkowej panią Jolantę Mikołajczyk.

Koncert skrzypcowy Fot_Janusz Wikowski IMG_7746

 

Pamięci tragicznie zmarłej młodej artystce
Pierwszy Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis (tragicznie zmarłej w 1991 r. młodej artystki) zorganizowano w listopadzie 1994 r. Od tej pory, co dwa lata, Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis we współpracy z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku organizuje kolejne konkursy.

Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów, pedagogów i publiczności
i jest wyjątkowym wydarzeniem artystycznym promującym młodych wiolinistów.

Konkurs spełnia niezwykle ważną rolę w kształceniu młodych i utalentowanych skrzypków. Jego program obejmuje utwory z epok od baroku do XX wieku, w tym utwory wirtuozowskie (kaprysy), kameralne (sonata) oraz duże formy cykliczne (koncerty).

(W.)

Koncert skrzypcowy Fot_Janusz Wikowski IMG_7796 Koncert skrzypcowy Fot_Janusz Wikowski IMG_7791

Redakcja Miesięcznika Nasz Gdańsk

Redakcja Miesięcznika Nasz Gdańsk ma nowy adres emailowy: miesiecznik@nasz.gdansk.pl

Na ten adres można kierować propozycje tematów do kolejnych wydań miesięcznika wydawanego przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk.

Tam można także wysyłać teksty przeznaczone do publikacji, opinie, komentarze oraz zdjęcia i grafikę.

Miesięcznik jest redagowany przez Zespół, którym kieruje Redaktor Naczelny – doc. dr inż. Andrzej Januszjtis, redaktorem prowadzącym, sekretarzem redakcji jest Barbara Kamińska.

Za wydanie internetowe odpowiedzialny jest redaktor naczelny portalu www.nasz.gdansk.pl Janusz Wikowski.

W  sprawach dotyczących reklamy, promocji, tekstów sponsorowanych prosimy o kontakt ze Zbigniewem Sochą. Natomiast dystrybucją wydania papierowego Miesięcznika zajmuje się Roman Majchrowicz.

Miesięcznik jest czasopismem bezpłatnym. Jest dostępny w wersji elektronicznej w portalu nasz.gdansk.pl.

Wydania tradycyjne – papierowe są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia (ul.Świętego Ducha 119/121) oraz m.in. w Galerii „Mała Żabka” (Gdańsk Główne Miasto, ul. Tkacka 19/20), Cukiernia „PARADOWSKI” (Wrzeszcz, ul. Wajdeloty 11), Salos (Orunia, ul. Gościnna 15), Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Mariacka 42, Urzędzie Miasta Gdańska (Nowe Ogrody 8/12).

Zapraszamy do lektury i do współpracy.

 

Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis

KONKURS Skrzyp Januszajtis Fot_J_Wikowski portal IMG_5068

Koncert Laureatów w 2019 r. Fot. Janusz Wikowski

Plakat XV Januszajtis 2023-3 smTowarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku –  zorganizowało kolejny już XV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry
Januszajtis w Gdańsku. Odbędzie się w dniach 22-25.11.2023 r.
Pierwszy Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis (tragicznie zmarłej w 1991 r. młodej artystki) zorganizowano w listopadzie 1994 r. Od tej pory, co dwa lata, Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis we współpracy z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku organizuje kolejne konkursy.

Obecnie trwają przygotowania do piętnastego konkursu, który odbędzie się w listopadzie br.

Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów, pedagogów i publiczności
i jest wyjątkowym wydarzeniem artystycznym promującym młodych wiolinistów.

– Zapraszamy serdecznie na przesłuchania konkursowe oraz Koncert Laureatów – przekazała Pani Lucyna Węglarz z Komitetu Organizacyjnego. – Przesłuchania są otwarte dla publiczności, odbywać się będą w Sali Koncertowej OSM I i II st. w Gdańsku ul. Gnilna 3 w dniach 22-24.11.2023 r.

Natomiast Koncert Laureatów – także otwarty dla publiczności – odbędzie się 25 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku ul. Korzenna 33/35.

Zaproszenie na XV Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis 2023

Zdjęcia archiwalne z Koncertu Laureatów w 2019 r. Fot. Janusz Wikowski

KONKURS Skrzyp Januszajtis Fot_J_Wikowski Portal IMG_5185 KONKURS Skrzyp Januszajtis Fot_J_Wikowski portal IMG_4963 KONKURS Skrzyp Januszajtis Fot_J_Wikowski portal IMG_4956 KONKURS Skrzyp Januszajtis Fot_J_Wikowski portal IMG_4945 KONKURS Skrzyp Januszajtis Fot_J_Wikowski portal IMG_4909

Zebranie Zarządu Stowarzyszenie 20 listopada

NG Walne 2023 Obrady nowy Zarząd Fot_J_Wikowski IMG_5737

Zgodnie z zapowiedzią Zebranie Zarządu Stowarzyszenie odbędzie się 20 listopada br. (poniedziałek). Początek o godz. 17.

Zebrania Zarządu są otwarte – dla Członków Władz Stowarzyszenia a także dla osób zainteresowanych tematyką zebrania.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc (§29, pkt. 3). Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku (§32).

W posiedzeniach Zarządu mają prawo udziału, z głosem doradczym Członkowie Komisji Rewizyjnej (§36). Zgodnie z §38, pkt. 3 prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu ma także Przewodniczący Sadu Koleżeńskiego.

Program zebrania Zarząd 20.11.2023r

Zebrania Stowarzyszenia Nasz Gdańsk w poniedziałki

Zmiana stałych terminów zebrań Stowarzyszenia Nasz Gdańsk (od listopada 2023 do maja 2024). Nowy Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Zebrania Zarządu Stowarzyszenia w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 17.

Zebrania odbywają się w siedzibie Naszego Gdańska (ul. Świętego Ducha 119/121) i mają dla Członków Stowarzyszenia charakter otwarty.

„Dzieci Andersa” i delegacja Naszego Gdańska u stóp pomnika Marszałka Piłsudskiego

gda pomn

Przedstawiciele Stowarzyszenia Nasz Gdańsk złożą 10 listopada u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego wiązanki kwiatów. Będą także obecni reprezentanci Koła „Dzieci Andersa” utworzonego w Gdańsku przez potomków osób związanych ze środowiskiem kombatantów.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku Wrzeszczu 10 listopada (piątek, godz. 11) odbędą się uroczystości zorganizowane przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Miasta Gdańska. W uroczystościach udział wezmą także Członkowie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk wraz z Pocztem Sztandarowym. Wiązanki kwiatów złożą także „Dzieci Andersa” (koło potomków „Dzieci Andersa” utworzone w Szkole im. Gen. Andersa  w Gdańsku).

 • PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
  godz. 10.45 – zbiórka pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego na Strzyży
  godz. 11 – odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej
  wystąpienia oficjalne
  modlitwa
  złożenie wieńców i wiązanek kwiatów u stóp pomnika (prośba organizatorów o przygotowanie wizytówek)
  odegranie Marsza I Brygady
  zakończenie uroczystości

Msza święta w intencji Ojczyzny odbędzie się w Kościele Garnizonowym Św. Apostołów Piotra i Pawła (Gdańsk Wrzeszcz, u. Sobótki) o godz. 9

 

 

Nasz Gdańsk ma nowe władze, na czele doc. Januszajtis

NG Walne 2023 Glosowanie fot. J_Wikowski IMG_560410 października odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Nasze Gdańsk”.

Wybrano na kolejną 2-letnią kadencję nowy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Funkcję Prezesa Stowarzyszenia Nasz Gdańsk powierzono ponownie doc. dr. inż. Andrzejowi Januszajtisowi. W Zarządzie są cztery nowe osoby.

Jest także nowy skład Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Nowe władze Stowarzyszenia

Zobacz fotorelację Janusza Wikowskiego

Stowarzyszenie gościło w Sali Inżynierów Domu Technika NOT w Gdańsku.

Obradom przewodniczył Waldemar Kowalski. Protokołowanie powierzono Bożenie Moćko.

NG Walne 2023 PREZYDIUM Obrady Fot_J_Wikowski IMG_5761

NG Walne 2023 Obrady Fot_J_Wikowski IMG_5486Udział w statutowym Walnym Zebraniu wzięło 51,7 proc. członków Stowarzyszenia (59 mandatów, co stanowiło wymagane prawnie kworum) i zebranie uznano za prawomocne.

Zebrani przyjęli porządek obrad (z propozycjami zmian w procedowaniu punktu dotyczącego Statutu Stowarzyszenia), wybrano komisje: Mandatową w składzie: Anna Makilla, Anna Kuziemska; Uchwał i Wniosków w składzie: Maciej Kałas, Andrzej Zaborowski oraz Skrutacyjną (wyborczą) w składzie: Paweł Patyk, Zofia Zienkiewicz, Danuta Znamierowska.

NG Walne 2023 Obrady Komisja Fot_J_Wikowski IMG_5611

Następnie uroczyście wręczono legitymacje członkowskie nowym członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.

NG Walne 2023 Nowi członkowie fot. J_Wikowski IMG_5582

Nowi Członkowie Stowarzyszenia w towarzystwie Prezesa doc. Andrzeja Januszajtisa. Fot. Janusz Wikowski

Sprawozdanie  Zarządu Stowarzyszenia z działalności w mijającej kadencji przedstawił doc. dr inż. Andrzej Januszajtis (prezes Stowarzyszenia w minionej kadencji). Ponieważ niedawno (29 czerwca 2023 r.) odbyło się doroczne Walne Zebranie poświęcone działalności Stowarzyszenia więc Prezes skupił się na prezentacji aktywności Zarządu i Stowarzyszenia w ostatnim okresie.

NG Walne 2023 Prezes A. Januszajtis fot. J_Wikowski IMG_5771

Natomiast Sprawozdanie finansowe za rok 2022 zostało przedstawione przez Skarbnika Annę Kuziemską i przyjęte na Walnym Zebraniu 29 czerwca 2023 r., więc dołączono ten dokument do protokołu.

NG Walne 2023 Obrady Fot_J_Wikowski IMG_5527

Sprawozdania przedstawili także: przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Józef Kubicki

NG Walne 2023 Jozef Kubicki fot. J_Wikowski IMG_5591

oraz przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Sławomir Łabsz.

ING Walne 2023 Łabsz fot. J_Wikowski MG_5594

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres 2-letniej kadencji.

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali: Maciej Multaniak oraz Zbigniew Socha.

IMG_5553

NG Walne 2023 Obrady Fot_J_Wikowski IMG_5768Tematem wystąpień (pytań, wniosków o wyjaśnienie) były głównie wnioski przedstawione w Sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej dotyczące konieczności uporządkowania organizacyjnego i merytorycznego prac  biura Zarządu oraz – zgłaszane na poprzednim Zebraniu – sprawy planowania działań Zarządu oraz zmian w Statucie.

W głosowaniu jawnym udzielono Zarządowi absolutorium. Za przyjęciem głosowało 55 osoby, 4 wstrzymały się, nikt nie był przeciw.

Zgodnie z porządkiem obrad wybrano na kolejną kadencję Prezesa. Funkcję tę powierzono w głosowaniu tajnym ponownie doc. dr inż. Andrzejowi Januszajtisowi (47 głosów „za”, 11 – „wstrzymujących się oraz 1 – „przeciw”).

NG Walne 2023 Obrady Prezes Fot_J_Wikowski IMG_5751

Następnie wybrano nowy 6-osobowy Zarząd (kandydowało 11 osób). Na kolejną kadencję mandat członka Zarządu otrzymali (wg liczby głosów): Anna Kuziemska, Stanisław Sikora, Violetta Wiśniewska, Tadeusz Godlewski, Zbigniew Socha i Ireneusz Lipecki. Zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Wiceprezesi: Zbigniew Socha i Stanisław Sikora
 • NG Walne 2023 Nowy Zbigniew Socha Fot_J_Wikowski IMG_5765
 • NG Walne 2023 Nowy Zarząd Sikora Fot_J_Wikowski IMG_5730
 • Skarbnik  Anna Kuziemska.
 • NG Walne 2023 Nowy Zarząd Anna Kuziemska Fot_J_Wikowski IMG_5634
 • Sekretarz: Tadeusz Godlewski
 • NG Walne 2023 Nowy Zarząd Godlewski Fot_J_Wikowski IMG_5728
 • Członkowie Zarządu: Ireneusz Lipecki, Violetta Wiśniewska
 • NG Walne 2023 Nowy Zarząd Ireneusz Lipecki Fot_J_Wikowski IMG_5643
 • NG Walne 2023 Nowy Zarzad Wisniewska Violetta Fot_J_Wikowski IMG_5733

Wybrano Komisję Rewizyjna (po ukonstytuowaniu się) w składzie:

 • Przewodniczący – Janusz Wikowski
 • Janusz Wikowski kadr
 • Wiceprzewodniczący: Maciej Multaniak
 • NG Walne 2023 Komisja Rewizyja Maciej Multaniak Fot_J_Wikowski IMG_5553
 • Sekretarz: Andrzej Zaborowski
 • NG Walne 2023 Komisja Rewizyjna Andrzej Zaborowski Fot_J_Wikowski IMG_5583

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano: Sławomira Łabsza  (Przewodniczący), Grażynę Błaszczyk (Sekretarz) oraz Józefa Kubickiego.

NG Walne 2023 Sad Kolezenski Sławomir Łabsz Fot_J_Wikowski IMG_5594

NG Grazyna Blaszczyk Fot_Janusz Wikowski IMG_0675

NG Walne 2023 Sad Kolezenski Jozef Kubicki Fot_J_Wikowski IMG_5590

Na wniosek prowadzącego obrad zrezygnowano z procedowania zaplanowanych w porządku Zebrania punktów dotyczących: przetwarzania danych osobowych (RODO) oraz zmian w Statucie Stowarzyszenia. Sprawy te mają być podjęte na kolejnym Walnym Zebraniu.

W wolnych wnioskach zgłoszono sprawy do podjęcia przez Zarząd, m.in. dotyczące RODO oraz ochrony antyhakerskiej strony internetowej.

Na zakończenie Zebrania Komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła zgłoszone przyjęte uchwały i zaproponowane wnioski.

Prezes doc. dr Andrzej Januszajtis przedstawił propozycje, życzenia do działań zgodnych ze Statutem SNG, czyli m.in.

 • wystawy skarbów synagogi

 • odbudowa organów w kościele pw. Św. Katarzyny w Gdańsku

 • ratunek dla zabytkowych dzwonów gdańskich (wywiezionych w okresie wojennym z Polski)

 • kontynuacja celebrowania uroczystości – świąt gdańskich ulic (jak w minionych latach – zorganizowanych przez Stowarzyszenie – Święta Ulicy Świętego Ducha)

NG Walne 2023 Obrady Fot_J_Wikowski IMG_5743W propozycjach przedstawionych przez Zbigniewa Sochy – jako przedsięwzięcia do podjęcia przez nowy Zarządu wymieniono m.in.:

  • powołanie koła „Gdańskich Patrycjuszek”

  • integracyjne spotkania dla członków SNG (wycieczki autokarowe, wyjścia do kin, zajęcia z wychowania fizycznego, spacery z przewodnikami po Gdańsku)

  • upamiętnianie miejsc i placów historycznych.

(JW)

 

 

 

 

 

 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze „Naszego Gdańska”

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6779

Prezes Stowarzyszenia doc. Andrzej Januszajtis oraz Waldemar Kowalski – przewodniczący Zebrania. Fot. Janusz Wikowski

10 października odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Nasze Gdańsk”.

W Sali Inżynierów Domu Technika NOT w Gdańsku 10 października 2023 r. o godz. 17 odbędzie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze „Naszego Gdańska”.

W porządku obrad jest przedstawienie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w mijającej kadencji, udzielenie absolutorium Zarządowi, któremu przewodniczy Prezes doc. dr inż. Andrzej Januszajtis oraz wybór władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Przedstawione będą także Sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. W planie Walnego Zebranie jest dyskusja programowa na kolejną kadencję oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Podczas Zebrania mają być wręczone legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia.

Pismo skierowane do Członków Stowarzyszenia.

„Ślady” – dramat w pięciu aktach

Plakat ŚLADY jpg-1 kadrInstytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zaprasza na „Ślady” – dramat w pięciu aktach. Widowisko poświęcone jest pamięci Kaszubów, zesłanych na Sybir wiosną 1945 roku.
Prapremiera odbędzie się 15 września (w piątek) o godz. 18.00 w Centrum św. Jana w Gdańsku (ul. Świętojańska); premiera również w Centrum św. Jana 17 września (w niedzielę) o godz. 16.00. Wstęp wolny.
Szczegóły w plakacie.
Małgorzata Czapelska
Plakat ŚLADY jpg-1