Prace i działania

Szanowni Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia
Stowarzyszenie swoją działalność opiera wyłącznie na społecznym zaangażowaniu członków i sympatyków. Stowarzyszenie wydaje Miesięcznik „Nasz Gdańsk” oraz jest wydawcą Portalu www.nasz.gdansk.pl

Statut Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” [Statut]

Prace i działania Stowarzyszenia

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA na okres 2017/2018

Plan Pracy str 120171214 sm 1

Plan Pracy str 220171214 sm2

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” realizuje swoje statutowe cele poprzez pracę członków w tzw. komisjach problemowych. Przyjęci do Stowarzyszenia kandydaci określają w działaniach, w jakiej komisji pragną brać udział.

Do wyboru są następujące komisje:

1. Zdrowia i Opieki Społecznej
2. Kultury Fizycznej i Młodzieży
3. Ochrony Środowiska
4. Kultury Turystyki i Symboli Pamięci Narodowej
5. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
6. Ładu przestrzennego

  • W ramach Stowarzyszenie działa Klub literacko-poetycki (spotkania w pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Stowarzyszenia) prowadzony przez Wacława Janockiego.
  • Powołano Koła terenowe Stowarzyszenia: Orunia i Wrzeszcz Górny

Stowarzyszenie jest wydawcą
Miesięcznika „NASZ GDAŃSK” – Redakcja – Kolegium Redakcyjne: prof. Andrzej Januszajtis – redaktor naczelny, Janusz Wikowski – zastępca redaktora naczelnego, Katarzyna Korczak – redaktor wydania, Zbigniew Socha – członek Kolegium Redakcyjnego
Portalu www.nasz.gdansk.pl: redaktor naczelny – Janusz Wikowski

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Sprawozdania finansowe – materiały archiwalne

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „NASZ GDAŃSK” za rok 2009 [Pobierz plik PDF]

ustawa_z_28.5.2013_0

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „NASZ GDAŃSK” za rok 2008 [Pobierz plik PDF]