Prace i działania

Szanowni Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia
Stowarzyszenie swoją działalność opiera wyłącznie na społecznym zaangażowaniu członków i sympatyków. Stowarzyszenie wydaje Miesięcznik „Nasz Gdańsk” oraz jest wydawcą Portalu www.nasz.gdansk.pl

Statut Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” [Statut]

Prace i działania Stowarzyszenia

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA na okres 2023/2025

PLAN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NASZ GDAŃSK(1)

PLAN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NASZ GDAŃSK’

NA LATA 2023-2025

Lp

TEMATY-ZADANIA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

I TEMATY -ZADANIA Z KONTYNUACJĄ Z POPRZEDNIEGO ZARZĄDU

1

Działania zmierzające do odbudowy zabytkowych organów w Kościele Św. Katarzyny

Prof. A.Januszajtis

2

Prace związane z inicjatywą wystawy wywiezionych obiektów wyposażenia Wielkiej Synagogi Gdańskiej, znajdujących się obecnie w USA.

Prof. A.Januszajtis,

I.Lipecki

B.Sedler

II TEMATY -ZADANIA AKTUALNEGO ZARZĄDU

1

Organizacja uroczystości opłatkowych w latach 2023,2024r

Anna Kuziemska

Zarząd

2

Przeprowadzanie zebrań statutowych Stowarzyszenia NG

Anna Kuziemska

Waldemar Kowalski

Zarząd

3

Organizowanie uroczystości 30-lecia Stowarzyszenia NG w 2024 r.

Zbigniew Socha

Stanisław Sikora

Anna Kuziemska

Jarosława Strugała

Waldemar Kowalski

4

Organizacja spotkań Zasłużeni w Historii Miasta Gdańska

Ireneusz Lipecki

5

Upamiętnienie w formie tablic pamiątkowych instytucji i osób zasłużonych w historii Gdańska

Zbigniew Socha

Prof. A. Januszajtis

6

Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania z różnych źródeł GRANTÓW oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów

Violetta Wiśniewska

7

Wydanie 1 książki przez Stowarzyszenie

Zbigniew Socha

8

Działalność koła twórców i miłośników poezji, kontynuacja

Anna Stawska

9

Działalność koła Patrycjuszek, rozszerzenie

Anna Stawska

Violetta Wiśniewska

10

Organizacja święta ul, Św. Ducha

Violetta Wiśniewska

Anna Stawska

11

Prowadzenie biblioteki Stowarzyszenia NG

Anna Stawska

12

Współpraca z wybranymi szkołami z przekazywaniem wiedzy historycznej o najbliższym otoczeniu szkoły, dzielnicy,

I miasta Gdańska

Stanisław Sikora

13

Współpraca ze szkołą w Świbnie w organizacji konkursu

Daniela Gabriela Fahrenheita

Prof. A. Januszajtis

Bogdan Sedler

14

Współpraca z Radą Dzielnicy

Współpraca z Klubem Seniora Motława

Zbigniew Socha

15

Współpraca z Radą Miasta

Współpraca z NOT

Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Gdańska

Stanisław Sikora

Józef Kubicki

16

Wydawanie miesięcznika Nasz Gdańsk

Kolportaż miesięcznika

Redakcja wg zakresu obowiązków

Roman Majchrowicz

17

Prowadzenie, rozbudowa, redagowanie portalu internetowego

SNG

Janusz Wikowski

III SPOTKANIA INTEGRACYJNE

1

Wycieczki autokarowe

Wycieczka statkiem Żeglugi Gdańskiej

Wspólne wyjścia do Kina ,Teatru, Filharmonii

Zajęcia gimnastyczne dla Seniorów

Spacerkiem po Gdańsku

Violetta Wiśniewska

Danuta Znamierowska

przewodnik-Stanisław Sikora

Roman Nadolny

Stanisław Sikora

IV PRACE ADMINISTRACYJNE I INNE

1

Aktualizacja Statutu Stowarzyszenia NG

Waldemar Kowalski

2

Prowadzenie biura Stowarzyszenia

Tadeusz Godlewski

3

Prowadzenie dokumentacji finansowo -księgowej

Przyjmowanie składek członkowskich, darowizn i innych

Anna Kuziemska

4

Sporządzenie bilansu za lata 2023,2024

Anna Kuziemska

Biuro Rachunkowe

5

Opieka, obsługa techniczna Siedziby Stowarzyszenia NG

Tadeusz Godlewski

6

Opieka nad Sztandarem Stowarzyszenia i udział Pocztu Sztandarowego w wyznaczonych uroczystościach

Tadeusz Godlewski

Anna Stawska

ARCHIWUM

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA na okres 2017/2018

Plan Pracy str 120171214 sm 1

Plan Pracy str 120171214 sm 1

 

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA na okres 2017/2018

Plan Pracy str 120171214 sm 1

Plan Pracy str 220171214 sm2

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” realizuje swoje statutowe cele poprzez pracę członków w tzw. komisjach problemowych. Przyjęci do Stowarzyszenia kandydaci określają w działaniach, w jakiej komisji pragną brać udział.

Do wyboru są następujące komisje:

1. Zdrowia i Opieki Społecznej
2. Kultury Fizycznej i Młodzieży
3. Ochrony Środowiska
4. Kultury Turystyki i Symboli Pamięci Narodowej
5. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
6. Ładu przestrzennego

  • W ramach Stowarzyszenie działa Klub literacko-poetycki (spotkania w pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Stowarzyszenia) prowadzony przez Wacława Janockiego.
  • Powołano Koła terenowe Stowarzyszenia: Orunia i Wrzeszcz Górny

Stowarzyszenie jest wydawcą
Miesięcznika „NASZ GDAŃSK” – Redakcja – Kolegium Redakcyjne: prof. Andrzej Januszajtis – redaktor naczelny, Janusz Wikowski – zastępca redaktora naczelnego, Katarzyna Korczak – redaktor wydania, Zbigniew Socha – członek Kolegium Redakcyjnego
Portalu www.nasz.gdansk.pl: redaktor naczelny – Janusz Wikowski

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Sprawozdania finansowe – materiały archiwalne

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „NASZ GDAŃSK” za rok 2009 [Pobierz plik PDF]

ustawa_z_28.5.2013_0

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „NASZ GDAŃSK” za rok 2008 [Pobierz plik PDF]