Gdańscy inżynierowie z wizytą w Wilnie

Delegacja Oddziału Gdańskiego SIMP brała  udział w  Wilnie w uroczystościach   Jubileuszu  25 – lecia Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP). Wiodącym tematem było „Wdrażanie innowacyjnych technologii w gospodarkę”.  Jest pomysł, aby Stowarzyszenie Nasz Gdańsk włączyło się do nawiązania systemowej współpracy (współdziałania), której celem może  być zawarcie „Partnerskiej Umowy”.NG I 2023 do netu-page-012 not fot

Zasadnicze obchody jubileuszowe odbywały się  w październiku 2022 r. w Wilnie w  Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Warto dodać, że Dom został zbudowany z polskich środków finansowych.

Obchody  jubileuszu poprowadził Henryk Falkowski i Prezes Stowarzyszenia, Arnold Piotrowicz.

Swoją obecnością jubilatów zaszczycili goście spoza Litwy, min.:  prof. Tomasz Chmielewski – dziekan wydziału mechaniczno-technologicznego Politechniki Warszawskiej (Prezes ZG SIMP), rektor Politechniki Białostockiej – prof. Marta-Kosior Kazberuk, prof. Elżbieta Wojaczyńska z Politechniki  Wrocławskiej, prezes honorowy Janusz Zastocki Polonia  Technika – Stany Zjednoczone;, Krystyna Popiel i Olga  Dudek FSNT-NOT Słupsk oraz Paweł Mytnik – SEP Oddział Białystok.

Z  SIMP O/Gdańsk uczestniczyli członkowie SIMP: Józef Kubicki (reprezentant Zarządu), Lesław Ryszkowski i Piotr Połubiński z firmy MARSZAL, Piotr Sławiński z firmy HMS oraz Jacek Zajączkowski z firmy NST Polska.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki oraz okazjonalny medal  „25 lat STIP”. Natomiast delegacja z Gdańska wręczyła. m.in.  grawerowane (w specjalnej oprawie) gratulacje z życzeniami od Oddziału SIMP oraz upominki i materiały: od Pomorskiej Rady FSNt-NOT; książkę pt. „Z DZIEJÓW  gdańskiej nauki i TECHNIKI” autorstwa prof. Andrzeja Januszajtisa, monografię 75 lat NOT na  ZIEMI  GDAŃSKIEJ. Natomiast Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”- zaakcentowało udział w jubileuszu m.in. wydaniami Miesięcznika Nasz Gdańsk.

Z wielką gościnnością

Podczas intensywnego programu obchodów, na każdym kroku przedstawiciele Polaków  mieszkających  na  Litwie,  z  którymi spędzaliśmy  wspólnie  czas, wyrażali swój patriotyzm, okazywali też swoje świadectwo polskości i przywiązanie do kultury polskiej.  Wykazując się ogromnym realizmem  i wyczuciem subtelnych zależności społecznych, ukazali nam  olbrzymią  wiedzę techniczną, naukową  oraz  bagaż doświadczeń  i  osiągnięć zawodowych, które realizowali  i  realizują na Litwie na różnych stanowiskach, zarówno w administracji publicznej jak i pracy naukowej.

Jestem pod wrażeniem wielkiej gościnności, wręcz opiekuńczości ze strony Kolegów z Litwy.

Dyplomy uniwersyteckie z polskim godłem

Przy tej okazji warto przytoczyć informacje (za „NASZĄ GAZETĄ” – Tygodnikiem Związku Polaków na Litwie Nr 22/1471, www.zpl.lt), że w Wilnie – Filia Białostockiego Uniwersytetu – Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  przez 15 lat działalności wykształcił 845  osób, które uzyskały dyplomy z godłem państwa polskiego, a absolwenci są cenieni na litewskim rynku pracy.

 Na uwagę zasługuje fakt, że 16 września 2023 r. został podpisany Akt Erekcyjny budowy nowej siedziby uczelni przy ul. Agonu (Makowej) w Wilnie. Obecnie  trwa realizacja projektu. Posiadanie własnej siedziby Uczelni jest wydarzeniem fundamentalnym.

Polacy mieszkający na Litwie (około 3-5 %) są autentycznymi  patriotycznymi ambasadorami Polski – lojalnymi wobec Państwa Litewskiego.

Z niesamowitą pasją i wiedzą

Znakomitym katalizatorem właściwego zrozumienia naszych zawiłych i nieraz bardzo trudnych relacji historycznych byłoby nawiązanie współpracy  gdańskiego PTTK  ze Stowarzyszeniem Przewodników  i Pilotów  Wilna. Nasza delegacja miała  szczęście poznać taką osobę. Tą osobą jest  Jolanta Misiulyte – przewodnik z niesamowitą pasją i wiedzą  historyczną (wychowana w  rodzinie mieszanej litewsko-polskiej.) Nawiązałem korespondencję z Panią Jolą.   Cytuję fragmenty tej korespondencji:

„Jestem miłośniczką kultury polskiej, bo odbieram  świat przez pryzmat tradycji i poglądów, których nosicielami są Polacy. Od lat jestem członkiem  Teatru w Wilnie, z którego między innymi wyrośli zawodowi aktorzy – Jan Drawnel i Joanna Moro. Oczywiście, z największym zamiłowaniem pracuję jako przewodnik. Należę do  Stowarzyszenia Przewodników i Pilotów Litwy”

Umowa partnerska

Obecna sytuacja geopolityczna jest sprzyjająca do budowy bardziej serdecznych relacji między społecznościami  Polaków i Litwinów.

Wizyta naszej delegacji uświadomiła mi, że mamy potencjał do nawiązania systemowej współpracy (współdziałania), której celem może  być zawarcie „Partnerskiej Umowy”  pomiędzy trzema Stowarzyszeniami:

  • –  Stowarzyszeniem „Nasz Gdańsk”
  • –  Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników  Polskich (SIMP)  O/Gdańsk
  • –  Stowarzyszeniem Polskich Techników i Inżynierów na Litwie (STIP).

Współpraca tych organizacji może się przyczynić do zawarcia Partnerskiej Umowy pomiędzy Wileńską Organizacją Techniczną i Gdańskim  NOT.

Propozycja działań

Koncepcja i propozycja stopniowego  organizacyjnego uruchamiania  potencjału tkwiąca w/w podmiotach (Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników  Polskich O/Gdańsk oraz Stowarzyszenia Polskich Techników i Inżynierów na Litwie).

Zapraszam  zainteresowanych z własną propozycją osobistego uczestnictwa  w  zagospodarowywaniu tego potencjału na trzy kolejne spotkania w czwarty  czwartek miesiąca o godz. 17:00.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa w spotkaniu na adres:  ikoorunia@gmail.com

  • 23 luty 2023 r. – Dom Technika NOT Gdańsk, pok. 320.
  • 23 marzec 2023 r  Siedziba Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”
  • 27 kwiecień 2023 r.  Dom Technika NOT w Gdańsku (sala do ustalenia).

Oprócz pasjonatów tego przedsięwzięcia zapraszamy: historyków, socjologów, prawników, specjalistów od komunikacji społecznej i internetowej.

Działaniem oddolnie tworzonego (w początkowej fazie) interdyscyplinarnego zespołu jest zapoczątkowanie  uruchomienia działań zmierzających do tego, aby za 2-3 lat było możliwe zawarcia  partnerskiej umowy  bratnich miast  Wilna i Gdańska z podpisami: Prezydentów, Marszałków, Wojewodów.

Józef Kubicki

Kubicki jozef foto_leg

Gdańsk 19 stycznia 2023 r.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ glosowanie _prezydium Fot_J_Wikowski IMG_728329 września br. w Sali Inżynierów w Domu Technika w Gdańsku odbyło się doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk.

W programie zebrania było przede wszystkim sprawozdanie władz Stowarzyszenia z działalności w minionym roku oraz dyskusja na temat planu na kolejny rok. Był także urodzinowy tort dla prof. Andrzeja Januszajtisa…

W Zebraniu, którym przewodniczył Waldemar Kowalski uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Waldemar_Kowlski -przewodniczacy zebrania Fot_J_Wikowski IMG_7303W Prezydium zasiedli wiceprezesi: Ireneusz Lipecki oraz Bogdan Sedler. Przebieg zebrania protokołował Sekretarz Zarządu Jędrzej Lesiński, a na sali obecni byli także pozostali Członkowie Zarządu: Małgorzata Cieśniewska oraz Maciej Multaniak. W łączności ze zgromadzonymi podczas zebrania (techniką elektroniczną) był także prezes Stowarzyszenia prof. Andrzej Januszajtis, który w krótkim wystąpieniu podziękował za aktywność Członków Stowarzyszenia w działaniu w trudnym okresie pandemii (zachęcił przy okazji do szczepienia antycovidowego). Prof. Januszajtis obchodził właśnie 94. urodziny, firma Grzegorza Pellowskiego, wybitnego piekarza i aktywnego działacza społecznego przygotowała okolicznościowy tort, a zgromadzeni życząc zdrowia, zaśpiewali Prezesowi „Sto i więcej lat…”.

Sprawozdanie

Przygotowane przez Prezesa sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w miniony roku przedstawił wiceprezes Ireneusz Lipecki (rozwijając niektóre wątki).

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ wiceprezesi Stowarzyszenia i tort urodzinowy Fot_J_Wikowski IMG_7186

Prezes przywołał niektóre istotne wydarzenia z inicjatywy lub z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia w 2021 r., m.in. otrzymanie cennego albumu „Teki Gdańska Ignacego Klukowskiego, ukazanie się książki „W gdańsku i szerokim świecie” i przyznanie dyplomu w Kościerzynie (autor A. Januszajtis), złożenie kwiatów pod pomnikiem Inki Siedzikowny, udział w II Festynie Napoleońskim w Kamieńcu i wkopaniu kamienia węgielnego pod Muzeum Napoleońskie, konferencja poświęcona św. Ignacemu Loyoli w Starych Szkotach, odsłonicie tablicy pamiątkowej w Gdańsku (ul. Marszałka Focha) – miejscu zamieszkania sp. Zbigniewa Jujki – wybitnego grafika, satyryka, autora satyrycznego „Dzienniczka” w „Dzienniku Bałtyckim”, 14. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy pamięci tragicznie zmarłej Aleksandry Januszajtis.

W sprawozdaniu wspomniano i przywołano osoby związane ze Stowarzyszeniem – zmarłe w miniony roku: Andrzeja Furmagę, Jacka Starościaka, Ryszarda Jaśniewicza. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci także śp. Wacław Janocki (zmarły w styczniu 2022 r., członek władz Stowarzyszenie w poprzedniej kadencji, inicjator i organizator „Kącika literackiego”).

We wrześniu 2021 r. roku odbyło się Walne Zabranie Stowarzyszenia, które wybrało nowy Zarząd. (Dla informacji, z uwagi na rezygnację z funkcji Członka Zarządu Tadeusza Godlewskiego, zgodnie ze Statutem nowym członkiem Zarządu został Maciej Multaniak).

– W minionej kadencji Zarządu Stowarzyszenie, mimo ograniczeń wywołanych pandemią nie straciło podstaw rozwoju – stwierdził prof. Januszajtis. Podkreślił, że „wobec osłabienia bezpośrednich kontaktów szczególnie ważne było regularne wydawanie miesięcznika „Nasz Gdańsk”. W czasie lock-downu członkowie Stowarzyszenia wspomagali pomoc w zaopatrzeniu seniorów. Zabiegaliśmy o godne upamiętnienie miejsc, wydarzeń i postaci w dziejach Gdańska, m.in. Józefa Wybickiego. – Nie zatraciliśmy wartości leżących u podstaw naszego działania, których nadrzędnym celem jest integracja społeczności – stwierdził Prezes Stowarzyszenia. – Nadal cieszymy się wyrobiona marką w mieście?

Prezes podziękował wszystkim (w pierwszy rzędzie kolegom i koleżankom z Zarządu, szczególnie Pani Skarbnik Annie Kuziemskiej, Komisji Rewizyjnej) za aktywność i zaangażowanie. Zaapelował o pełne zaszczepienie się przeciwko śmiertelnemu wirusowi. Serdecznie podziękował członkom wspierającym Stowarzyszenie, sponsorom i przyjaciołom.

Referując Sprawozdanie Zarządu wiceprezes Ireneusz Lipecki niektóre tematy rozwinął, a także dodał kilka spraw, które zostały kontynuowane lub podjęte w bieżącej działalności, m.in. kontynuacji organizacji uroczystości z wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk medalem i tytułem „Zasłużona w Historii Miasta Gdańska” (we wrześniu br. prof. Elżbieta Grot – Kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie została wyróżniona, uroczystość, w ramach cyklu spotkań zainicjowanych przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk, zorganizowało Stowarzyszenie wraz z Muzeum Gdańska, pod patronatem Prezydent Miasta Gdańska), nawiązanie współpracy z VII LO w Gdańsku (klasą medialno-lingwistyczną i kołem dziennikarskim pod opieką nauczycielki Marioli Rautenberg) – zaczątku Warsztatów dziennikarskich (planowanego przedsięwzięcia we współpracy z gdańskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich).

Finanse

Następnie Sprawozdanie finansowe za 2021 r. przedstawiła Skarbnik Anna Kuziemska.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Anna Kuziemska Fot_J_Wikowski sm IMG_7269Z przekazanych informacji wynika, że księgowość jest prowadzona prawidłowo, a sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest stabilna (przychody, na poziomie 68 tys. zł, mają swoje źródła ze składek, darowizn, wpłat reklamowo-sponsorskich oraz dofinansowania – m. in. Wydawnictwa Miesięcznika „Nasz Gdańsk”). Gospodarka finansowa jest prowadzona prawidłowo, a wydatki są racjonalne i oszczędne. Największą pozycję kosztową jest wydawanie miesięcznika – rzędu 38 tys. zł (druk, papier, redaktor wydań). Na prowadzenie Portalu w miniony roku wydano kwotę zaledwie ok. 120 zł. (Portal jest dotychczas redagowany i zabezpieczany technicznie bezkosztowo, wolontariatowo – tak jak bezkosztowy jest hosting i bezpłatne jest użyczenie platformy internetowej). Udało się także ograniczyć koszty utrzymania biura oraz wydatki związane z eksploatacją siedziby Stowarzyszenia.

Sprawozdania przedstawili także: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Kubicki oraz Sądu Koleżeńskiego Sławomir Łabsz (do Sądu nie wpłynął żaden wniosek o rozpatrzenie sporu).

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Komisja Rewizyjna Jozef Kubicki Fot_J_Wikowski IMG_7273

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dokumentacja finansowa stowarzyszenie jest prowadzona starannie i przejrzyście. Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji księgowej. Komisja zwróciła uwagę na nieprawidłowości w prowadzeniu Dziennika podawczego poczty (co uniemożliwia sprawdzenie kompletności obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej).

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Slawomir Labsz_ Fot_J_Wikowski IMG_7276

Głosowania

Sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte przez zgromadzonych Członków Stowarzyszenia większością głosów (42 – „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”).

Natomiast w kolejny głosowaniu Sprawozdanie finansowe Skarbnika Anny Kuziemskiej zostało przyjęte przez zgromadzonych Członków Stowarzyszenia jednogłośnie.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad glosowanie Fot_J_Wikowski IMG_7288

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad - glosowanie Fot_J_Wikowski IMG_7285

Dyskusja

Zgodnie z przyjętym przez zgromadzonych wnioskiem Zbigniewa Sochy (członka założyciel Stowarzyszenia) o uzupełnienie programu obrad o przedstawienie informacji na temat działań (inicjatyw, przedsięwzięć, pomysłów) realizowanych w minionym roku przez poszczególnych Członków Zarządu (oprócz Prezesa i Skarbnika) odbyła się dyskusja na wskazane tematy. Zbigniew Socha swój wniosek uzasadnił stwierdzeniem, że „po roku od powołania Zarządu nie stworzono planu prazy Zarządu, pomimo zobligowania Zarządu do posiadania takiego dokumentu przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 29.09.2021 r.” a także, że „są powoływane osoby na stanowiska funkcyjne Stowarzyszenia w sposób łamiący Statut (…)”. W uzasadnieniu jest także mowa o „częściowej utracie kontaktu z członkami Stowarzyszenia” („po 25 latach spotkań Zarządu 4 razy w miesiącu, Zarząd przeszedł na system 1-krotnego zebrania Zarządu w miesiącu”.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Wniosek Z_Sochy Fot_J_Wikowski IMG_7322

Przedstawiony temat był przedmiotem burzliwej, lecz prowadzonej w przyjaznej atmosferze, dyskusji, w której głos zabrali: Ireneusz Lipecki, Zbigniew Socha, Maciej Multaniak, Jerzy Kortas, Bogdan Sedler oraz Waldemar Kowalski.

 

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Zbigniew Socha_ Fot_J_Wikowski IMG_7331Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad glos zabiera p Multaniak Fot_J_WikowskiIMG_7326Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Komisja Rewizyjna_ Fot_J_Wikowski IMG_7328Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Bohdan Sedler Fot_J_Wikowski IMG_7340Podczas dyskusji dużo uwagi poświęcono sprawie konieczności przygotowania planu działania Zarządu na najbliższy okres i kolejny rok sprawozdawczy, większej transparentności w działaniu i podejmowaniu decyzji, zwiększenia aktywności w okresie zniesionych już ograniczeń epidemicznych w organizacji spotkań (za rok odbędzie się bowiem Zebranie sprawozdawczo-wyborcze). Omawiano także tematy dotyczące m.in.:

  • nowych przedsięwzięć aktywujących środowiska skupione w Stowarzyszeniu, w tym młodzież,
  • kontynuacji uroczystości z wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk medalem i tytułem „Zasłużona w Historii Miasta Gdańska”,
  • prowadzenia i rozwoju mediów Stowarzyszenia (Miesięcznika Nasz Gdańsk oraz Portalu nasz.gdansk.pl) – pozyskiwanie nowych Autorów oraz środków finansowych na rozwój wydań papierowych oraz internetowych,
  • oraz prowadzenie i rozwoju klubów tematycznych: „Salon piękności słowa” – kontynuacja „Kącika literackiego” utworzonego z inicjatywy śp. Wacława Janockiego i warsztatowo prowadzonego przez śp. Ryszarda Jaśniewicza (głos zabrał Jerzy Szafirowicz) oraz „Warsztatów dziennikarskich” – dla młodzieży (m.in. na kanwie rozpoczętej owocnej już współpracy z dziennikarskim kołami szkolnymi oraz wg propozycji współpracy z gdańskim odziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich),Omawiano także różne formy aktywności członków Stowarzyszenia (m.in. dokonania patrycjuszek – Anna Stawska, działalności charytatywnej, w tym w solidarności z Ukrainą – Aneta Borkowska oraz realizowane różne przedsięwzięcia prowadzące do oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi- m.in. inicjatywa Macieja Multaniaka dotycząca „opłaty wspólnotowej”.

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Jerzy Szafirowicz _Fot_J_Wikowski IMG_7336Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Anna Stawska Fot_J_WikowskiIMG_7350Członek Zarządu, Maciej Multaniak złożył wniosek o przygotowanie przez Zarząd na kolejny zjazd poprawek do Statutu (dotyczących majątku Stowarzyszenia nieruchomości, ruchomości i funduszy – § 41, pkt 1).

Podczas Zebrania poinformowano o przyjęciu  nowych Członków Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. Legitymację otrzymał inż. Krzysztof Kopcia.Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ Krzysztof Hopcia Fot_J_Wikowski IMG_7245

Na tym przewodniczący Walnego Zebrania Waldemar Kowalski zakończył obrady.

Gdańsk, 29.09.2022 r.

Tekst i zdjęcia: Janusz Wikowski

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ Z WALNEGO ZEBRANIA. Fot. JANUSZ WIKOWSKI

FOTORELACJA: Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk

Zebranie Stowarzyszenia 29_09_ sala obrad Fot_J_Wikowski IMG_7205Fotoreportaż z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, które odbyło się 29 września z sali Domu Technika w Gdańsku.

Zdjęcia: Janusz Wikowski (portal nasz.gdansk.pl)