„Ślady” – dramat w pięciu aktach

Plakat ŚLADY jpg-1 kadrInstytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zaprasza na „Ślady” – dramat w pięciu aktach. Widowisko poświęcone jest pamięci Kaszubów, zesłanych na Sybir wiosną 1945 roku.
Prapremiera odbędzie się 15 września (w piątek) o godz. 18.00 w Centrum św. Jana w Gdańsku (ul. Świętojańska); premiera również w Centrum św. Jana 17 września (w niedzielę) o godz. 16.00. Wstęp wolny.
Szczegóły w plakacie.
Małgorzata Czapelska
Plakat ŚLADY jpg-1

 

S P R A W O Z D A N I E z działalności Stowarzyszenia KOMITET REWALORYZACJI KAPLICY KRÓLEWSKIEJ W GDAŃSKU

S P R A W O Z D A N I E z działalności Stowarzyszenia KOMITET REWALORYZACJI KRÓLEWSKIEJ W GDAŃSKU za okres: 1997 r. – luty 2000 r.

Rewaloryzacja Kaplicy Królewskiej była i jest obecnie podstawowym celem Stowarzyszenia. W staraniach o realizację tego celu w pierwszych trzech latach naszej działalności wraz z Parafią Bazyliki Mariackiej byliśmy osamotnieni – czytamy z Sprawozdaniu.

Zobacz: SPRAWOZDANIE

http://www.nasz.gdansk.pl/wp-content/uploads/2023/08/Sprawozdanie-Kaplica-Królewska-1.pdf

Zrewaloryzowana część Twierdzy Wisłoujście

Twierdza Wisloujscie _fot_arch_muzeumgdanskaW środę, 2 sierpnia o godz. 11.00 odbędzie się otwarcie zrewaloryzowanej części Twierdzy Wisłoujście.

Twierdza Wisłoujście to jedyna nowożytna fortyfikacja morska dawnej Rzeczpospolitej, Pomorza i Gdańska. Wieża, czyli Latarnia, jest nie tylko najwyższym, ale i najstarszym obiektem na terenie Twierdzy Wisłoujście. To również najstarsza latarnia w Polsce. Tę funkcję pełniła od około 1482 roku. Obecnie ten zabytek sztuki militarnej to jednocześnie oddział Muzeum Gdańska. Od 2018 roku jest jednym ze 109 Pomników Historii RP.

Wartość całej inwestycji to ok. 30 mln zł, w tym: 15 mln zł z Pożyczki Miejskiej udzielonej przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp z o.o. i 12 mln zł z Pożyczki Rewitalizacyjnej udzielonej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  i środków Pośrednika Finansowego.

Więcej o Twierdzy Wisłoujście

Fot. Materiały Muzeum Gdańska

Twierdza_wisloujscie 3 fot_arch_muzeumgdanska Twierdza_wisloujscie 2 fot_arch_muzeumgdanska

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia

 • 16_siedziba-nasz-gdansk_fot_Wikowski_IMGP0737Zebranie Zarządu Stowarzyszenie Nasz Gdańsk odbędzie się 8 sierpnia.
 • Miesięcznik „Nasz Gdańsk” ukaże się w drugiej połowie miesiąca.
 • Zaproszenie do  współpracy z Miesięcznikiem.

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia
1. Informujemy, że w okresie wakacji najbliższe zebranie Zarządu odbędzie się 8 sierpnia o godzinie 17.00 w naszej siedzibie.
2. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Redakcji oraz okresem urlopowym wydania wakacyjnych numerów miesięcznika ukazywać się będą w drugiej połowie miesiąca.
3. W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mail: stowarzyszenie@nasz.gdansk.pl
lub telefon: 58-3202407, 602389554.
Serdecznie zapraszamy wszystkich potencjalnych autorów i czytelników do kontaktu z Redakcją, nadsyłania artykułów, listów, uwag oraz propozycji na adres: stowarzyszenie@nasz.gdansk.pl
Uwaga. Nadesłane artykuły oraz listy do Redakcji powinny być podpisane wraz z kontaktem do autora. Redakcja w przypadku nadesłanych artykułów oraz listów zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów redakcyjnych, dopisków oraz decyzji w sprawie ich publikacji, zarówno w wydaniu papierowym, jak i elektronicznym.
Zachęcamy, także do dokumentowania ciekawych spraw dotyczących miasta, kultury, wydarzeń i techniki np. morskiej za pomocą zdjęć oraz fotoreportaży.
Jesteśmy otwarci na współpracę, inicjatywę oraz każdy dobry pomysł.

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_3834Podczas Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, które odbyło się 29 czerwca br. przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 r. zaprezentowane przez prezesa Stowarzyszenia prof. Andrzeja Januszajtisa oraz roczny bilans finansowy, przedstawiony przez Skarbnika Annę Kuziemską. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Kubicki przedstawił roczne sprawozdanie. Z uwagi na zapisy w Statucie dotyczące 2-letniej kadencji funkcjonowania władz Stowarzyszenia Zgromadzenie podjęło decyzję o zmianie w proponowanym planie Zgromadzenia – m.in. ustalono, że absolutorium i wybór nowych władz odbędzie się po upływie okresu pełnych 2 lat, czyli we wrześniu br.

Zgromadzenie odbyło się gościnnie w sali Domu Technika w Gdańsku. Wzięło w nim udział – w drugim statutowym terminie – 60 członków. Obradom przewodniczył Waldemar Kowalski.

Podczas Zgromadzenia podjęta została jednogłośnie Uchwała dotycząca działań w celu:

 • przywrócenie pierwotnego miejsca dla dóbr kultury, które m.in. w wyniku II Wojny Światowej znalazły się poza Gdańskiem lub w wyniku jej konsekwencji uległy i ulegają zniszczeniu;
 • przywrócenia miejsca dla historii wszystkich gdańszczan, którzy na przestrzeni wieków współtworzyli dorobek miasta i jego kulturę;
 • podjęcia ogólnomiejskiej dyskusji nad harmonijnym rozwoju miasta i jego
  zabudowy, w tym próby powołania Gdańskiej Rady Architektonicznej.

W Uchwale stwierdzono:

Gdańsk swoją moc na przestrzeni wieków czerpał z pryncypialnej samorządności.
To właśnie gdańska ława była kwintesencja demokracji pozwalała czerpać najlepsze
rozwiązania z dorobku kulturalnego, gospodarczego i organizacyjnego wszystkich
mieszkańców – różnych wyznań i profesji.

Dlatego to miasto było na przestrzeni dziejów
świata tak ważne, tak podziwiane i często tak okrutnie zazdroszczone.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

Podczas Zgromadzenia wręczono legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia. Zgodnie z regulaminem, dotyczącym funkcjonowania wydawnictw Stowarzyszenia, oficjalnie  nominacją potwierdzono  funkcję Redaktora naczelnego Miesięcznika Nasz Gdańsk dotychczasowemu szefowi Redakcji prof. Andrzejowi Januszajtisowi. Zgodnie z regulaminem Redaktorem naczelnym portalu NASZ.GDANSK.PL, wchodzącym w skład Redakcji MNG, jest Janusz Wikowski, który pełni tę funkcję – zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia – od ponad 10 lat.

W związku z rezygnacją z funkcji Sekretarza Redakcji, redaktora prowadzącego MNG red. Katarzyny Korczak Redaktor naczelny podziękował Jej za profesjonalne redagowanie. Do słów uznania i podziękowania dla red. Korczak dołączył m.in. współzałożyciel Miesięcznika Zbigniew Socha – odpowiedzialny za marketing i reklamę MNG. Prof. Januszajtis poinformował, że zaprasza do współpracy Autorów i prowadzi rozmowy z redaktorami na temat dalszego rozwoju i – jak dotychczas – profesjonalnego redagowania miesięcznika.

W programie Zgromadzenia był punkt dotyczący propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia. Podczas dyskusji ustalono, że na ten temat konieczne będą dalsze konsultacje, aby wypracować propozycje zmian na kolejne Zgromadzenie.

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia ma odbyć się jesienią br. Przed Zgromadzeniem mają być przekazane Członkom Stowarzyszenia propozycje zmian w Statucie. Niektóre zmiany mają charakter redakcyjny, lecz są pewne propozycje zapisów – jak wynika z dyskusji na Zgromadzeniu – które powinny być przedyskutowane, dotyczy to m.in. prawa do uczestniczenia w  Zgromadzeniu Członków poprzez pełnomocnictwa (tak jest dotychczas, co umożliwia udział osób, które z różnych powodów, np. zdrowotnych, nie mogą uczestniczyć osobiście). Inna propozycja zmian dotyczy majątku Stowarzyszenie (w tym prawa do wydawnictw Naszego Gdańska).

Fotorelacja – zdjęcia: Janusz Wikowski

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6779

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6806

 

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6791

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6798

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6837

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6826

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6756

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6824

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6772

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_3873

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6841

NASZ GDANSK - Walne zebranie czlonkow 29_06_2023 fot. Janusz Wikowski IMG_6819

BAZUNA – święto piosenki turystycznej

SONY DSC

Bazuna w Sulęczynie. Fot. Janusz Wikowski

BAZUNA ’51. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2023 r. w amfiteatrze GOK w Sulęczynie. Miłośników łagodnej, przyjaznej piosenki z Naszego Gdańska organizatorzy zapraszają do perełki Kaszub.  Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

Program tegorocznej „Bazuny” jest bardzo bogaty. Do występów w koncertach zaproszono krajową czołówkę bardzo lubianych i cenionych grup muzyczno- wokalnych oraz uznanych artystów wywodzących się z półwiecznych Przeglądów Bazuny.

Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej Bazuna jest uznanym w Polsce przeglądem, jednym z najstarszych organizowanych, nieprzerwanie od 1971 r. prezentującym szeroki krąg piosenki studenckiej. W tym roku Bazuna wraca na Kaszuby – do przyjaznego i gościnnego Sulęczyna/

Bazuna ma charakter otwarty, udział biorą wykonawcy z całego kraju – w licznych koncertach oraz części konkursowej. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Bazuna” wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulęczynie – wspomagani przez instytucje patronackie, partnerskie i sponsoring. Bezpłatne, liczne koncerty odbędą się w plenerze – w amfiteatrze Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie (pow. kartuski). Imprezą towarzyszącą jest folklorystyczny Sulęczyński Jarmark Sobótkowy.

51bazuna_plakat_ok pion-1 sm

Bazuna” cieszy się dużą popularnością wśród publiczności, fanów oraz uczestników – tych znanych z dawnych lat oraz ciągle przybywających nowych zespołów, grup oraz młodych piosenkarzy, muzyków. Kultywuje dobre wzorce piosenki turystycznej i studenckiej. Jest spoiwem wielopokoleniowej rodziny studentów i absolwentów uczelni pomorskich – mówi Janusz Wikowski, rzecznik Bazuny.

– Przegląd Bazuna w swym zamyśle powstał jako sceniczny obraz turystycznego szlaku, niosący z sobą ideę wspólnego śpiewania, przeniesionego z wędrownych plenerów i nocnych ognisk w światło sceny – mówi Marek Skowronek, szef programowy Bazuny.

SONY DSC

Bazuna. Fot.Janusz Wikowski

Integralną częścią „Bazuny” jest konkurs piosenki, wystąpi ponad 20 wykonawców (indywidualnych i zespołów). Konkurs ma za zadanie wyłonić zbiór najbardziej wartościowych piosenek, wartych rozpowszechnienia, część z nich – z przeznaczeniem do śpiewania w środowisku turystycznym w całym kraju. Nagrodami są tytuły: najlepszego wykonawcy (solisty bądź zespołu), Rajdowej Piosenki Roku, najlepsza interpretacja piosenki znanej, Nagroda Publiczności.

Program tegorocznej „Bazuny” jest bardzo bogaty.
Do występó
w w koncertach zaprosiliśmy krajową czołówkę bardzo lubianych i cenionych grup muzyczno- wokalnych oraz uznanych artystów wywodzących się z półwiecznych Przeglądów Bazuny. Wystąpią m.in. Grupa Muzycznego Wsparcia, Maciej Służała, Łukasz Majewski z zespołem, Grupy Bez Jacka, Wszystkiego Najlepszego, Wagabundy, Małgorzata Lipińska z zespołem, Piotr Rzeczkowski z zespołem, Marzena Nowakowska i Wojtek Lachowski, Piotr Pieńkowski i Wojtek Lachowski, Bogusław Nowicki oraz TRIOdoKWARTETU.

Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się NOCNY MARATON (sobota, od 18.30). Wystąpią bardzo lubiane zespoły: Słodki Całus od Buby, grupa Babsztyl, SETA, Mała Caryna, Grupa Toruń oraz Supertrio.

– Istotnym aspektem Przeglądu jest jego integracyjny, rodzinny, przyjazny ludziom i naturze charakter – mówi Janusz Wikowski, rzecznik Bazuny. – W tym roku wracamy do otwartej formuły koncertów plenerowych oraz spotkań i wspólnego śpiewania – także przy ognisku oraz podczas specjalnego koncertu kameralnego STUDENCKA NUTA (sobota, godz. 16, wspólne śpiewanie).

– Mamy nadzieję, że tegoroczna „Bazuna” wyłoni nowe przeboje, pozwoli ujawnić talenty muzyczne nie tylko wśród młodzieży akademickiej – mówi Janusz Wikowski. – Udział w konkursie ma bowiem charakter otwarty – dla młodzieży, studentów i ludzi ciągle czujących się młodymi. Tak, jak w bogatej historii „Bazuny” nominacje konkursowe mają być zachętą i bodźcem do dalszego artystycznego rozwoju oraz konstruowania autorskiego programu.

– Jesteśmy działającym okrągły rok środowiskiem, które sympatykom piosenki umożliwia wysłuchanie pogodnej melodii i życzliwego słowa piosenki – mówi Marek Skowronek, szef programowy Bazuny. – Kulminacją naszych działań jest Przegląd – święto piosenki, melodia, śpiew i brzmienie gitar towarzyszy przez całą dobę. Jest okazja do wspólnego śpiewania (także przy ognisku), do spotkań, życzliwych rozmów. Warto te niezwykłe chwile przeżyć.

– Przegląd BAZUNA jest jedyną w Polsce imprezą wędrującą, wzorem studenckiego turysty przemierzającą szlaki i odwiedzającą interesujące miejsca – kontynuuje Marek Skowronek. – Domem naszej piosenki stał się niejeden pomorski zamek, starosłowiańskie położone nad rzeką grodzisko, Jantarowe Wybrzeże, harcerska baza obozowa czy kompleks campingu, otoczenie kaszubskiego jeziora oraz sopocka plaża, ze sceną usytuowaną na wodzie. Pięćdziesiąty Przegląd odbył się w ub. roku na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej prezentując ok. 50 reprezentantów wszystkich dekad imprezy. W tym roku wracamy w plener – do perełki Kaszuby, do Sulęczyna.

Jak zwykle, „Bazuna” nie ma charakteru komercyjnego. Koszty organizacyjne, techniczne
są pokrywane z funduszy darczyńców i sponsoringu osób fizycznych i instytucji mających osobowość prawną. Organizatorzy – miłośnicy i popularyzatorzy piosenki turystycznej – działają na zasadzie wolontariatu.

Więcej:

www.bazuna.org.pl

https://www.youtube.com/channel/UC1TQ4QJTx_XV7HUbVZyFRXA

https://www.facebook.com/OTPPSBazuna/

Ramowy program Bazuny

piątek, 30.06. 2023

16.00 KONCERT POWITALNY

 • Grupa Muzycznego Wsparcia

 • Piotr Rzeczkowski z zespołem

 • Maciej Służała

 • Łukasz Majewski z zespołem

 • niespodzianka

 • Cichutko, pomaleńku – 40 lat Grupy Bez Jacka

 • Małgorzata Lipińska z zespołem

 • Wszystkiego Najlepszego – premiera płyty „Małe miasteczka”

 • Marzena Nowakowska i Wojtek Lachowski

 • Piotr Pieńkowski i Wojtek Lachowski – dziesięciolecie duetu

sobota, 1.07.2023

10.00 KONKURS cz. 1
13.00 KONKURS cz. 2

16.00 STUDENCKA NUTA – Karczma na ul. Stromej, ul. Stroma 2

* Wagabundy i goście

18.30 NOCNY MARATON

 • Słodki Całus od Buby

 • grupa Babsztyl

 • SETA

 • Mała Caryna – premiera płyty „Piosenki naszych dróg”

 • Nasze piosenki – 50 lat Grupy Toruń

 • Supertrio

niedziela, 2.07.2023

11.00 POWITANIE

 • TRIOdoKWARTETU

12.00 KONCERT LAUREATÓW,
w jego trakcie:

 • Bogusław Nowicki


wtorek, 4.07, środa 5.07

17.00 część online („na drutach”)

Piosenka jest dobra na wszystko! Koncert plenerowy na PG

pg koncert 1920x1800W sobotni czerwcowy wieczór, 17 czerwca o godz. 20:30, zapraszamy całą społeczność Politechniki Gdańskiej, mieszkańców Gdańska i okolic oraz turystów odwiedzających nasz region na wyjątkowy koncert plenerowy. Na placu przed Gmachem Głównym rozbrzmiewać będą piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego, Izy Połońskiej, Jakuba Kornackiego oraz Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej pod batutą prof. Mariusza Mroza.

To trzeci koncert plenerowy, organizowany przez Politechnikę Gdańską. Pierwszy, pt. „Muzyka wody i ognia” odbył się w 2018 roku i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Rok później sukces powtórzył koncert „Muzyka nocy letniej”. Z powodu pandemii organizacja plenerowych wydarzeń muzycznych została czasowo zawieszona. Tegoroczna propozycja  – w nieco bardziej kameralnym wydaniu – z pewnością przypadnie do gustu wielbicielom „Kabaretu Starszych Panów”, a dla osób, które nie zetknęły się jeszcze z tymi piosenkami będzie szansą, na ich poznanie zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej. Koncert tradycyjnie poprowadzi Agnieszka Oszczyk, dziennikarka i prezenterka telewizyjna.

pg koncert 1200x1200_dynamicpg koncert plan_koncertu_plenerowego_2023_duza

Zaszufladkowano do kategorii KULTURA

FUNDACJA NAUKOWO-TECHNICZNA „GDAŃSK” – 30 LAT MINĘŁO

logo fundacja naukowo-techniczna gdansk

W październiku 1989 r. po prawie 10 -letnim pobycie poza krajem podjąłem pierwsze działania celem utworzenia fundacji mającej na celu propagowanie osiągnięć nauki i techniki, promocje, transfer technologii, etc, na wzór instytucji zachodnich.

Grono fundatorów w osobach: Prof. Jarosława Mikielewicza, Czl. Rzeczyw. PAN, Prof. Piotra Doerffera, Doc. Andrzeja Januszajtisa, pierwszego demokratycznie wybranego Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, Mec. Jacka Taylora i niżej podpisanego zarejestrowało w styczniu 1990 r. jako jedną z pierwszych Fundację Naukowo-Techniczną „Gdańsk” z siedzibą w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Statut Fundacji zawierał szeroką gamę działań związanych głównie ze sferą naukowo-badawczą z elementami dydaktyki, ekonomii i organizacji i zarządzania. Pozwalało to na podejmowania inicjatyw, z których należy wymienić przynajmniej te najważniejsze.

– Park Naukowo – Technologiczny i Specjalna Strefa Technologiczno – Ekonomiczna Gdańsk-Kokoszki – 1990 r. (korespondencja z Min. Januszem Lewandowskim, pojawienie się prawodawstwa).

– Zespół Ekspertów przy Przew. Rady Miasta Gdańska i opracowanie pierwszej Strategii Rozwoju Gdańska -Diagnozy Stanu.

– Oferta Jednostek Naukowo – Badawczych i Dydaktycznych ( w j.pol., ang., niem. I franc., ca. 450 tematów, 1990 r.( wersja w internecie).

– Program Restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej w zakresie: organizacji i zarządzania, energetyki, spawalnictwa i informatyki we współpracy m.in. z Holdingiem Bremen Vulkan GmbH, 1994 r..

– Cykl konferencji dla samorządów i instytucji publicznych nt. problematyki przedakcesyjnej, strategii rozwoju regionalnego, bezpieczeństwa publicznego połączonych z tygodniowymi pobytami w Monachium – szkolenia z realizacji tzw. Projektów Wiodących („Flagship Projects”), organizowanych wspólnie z Bawarskim Centrum Wschód-Zachód (OWZ Bayern) w latach 1992-2000.

– Utworzenie Komitetu Rewaloryzacji Kaplicy Królewskiej w Gdańsku we współpracy z Proboszczem Bazyliki Mariackiej – opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej i pozyskanie środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

– Udział i kierowanie opracowaniem strategii rozwoju kilkunastu miast i gmin Wojew. Pomorskiego ( Program Operacyjny dla Malborka otrzymał I-szą nagrodę w skali kraju przed Krakowem).Kierowanie pracami jako koordynator nad Strategią Rozwoju Wojew. Gdańskiego z Prof. Jerzym Kołodziejskim jako Przew. Zespołu Ekspertów przy Wojewodzie Gdańskim.

– Udział w opracowaniach dla KE ENERGA, m.in. w utworzeniu Centrum Badawczo – Rozwojowego ENERGA (przygotowano 14 projektów z tego 4 weszły do realizacji).

-Opracowanie Polskiej Strategii Morskiej wspólnie z Prof. Tadeuszem Jednorałem, Prezesem NOT w Gdańsku, 2006 r. oraz propozycja Gdańskiego Klastra Morskiego.

– Udział w obradach Round Table of European Maritime Clusters jako 10-ty czlonek – propozycja opracowania Europejskiej Strategii Morskiej (przyjęta przez Przew. Prof. Nikko Wilnoujsta).Referat na Europejskiej Konferencji Przemysłów Morskich w Bremie, luty 2006 r.

– Propozycja budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną (wspólnie z twórcą koncepcji Prof. Tadeuszem Jednorałem, Prezesem NOT w Gdańsku) – opracowanie pierwszego Studium Wykonalności, 2006r. na zlecenie Ministerstwa Gosp. Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

– Program Rewitalizacji Terenów Westerplatte w Ujęciu Kompleksowym- opracowany wspólnie z Prof. Tadeuszem Jednorałem i przedstawiony parokrotnie podczas konferencji i debat w NOT w Gdańsku (vide Biuletyn NOT, wrzesień 2019).

– Propozycja tzw. Uniwersytetów Naukowo -Badawczych z projektem pilotażowym w Gdańsku na bazie Politechniki Gdańskiej, instytutów PAN i wybranych jednostek badawczo-rozwojowych/resortowych (przedstawiono Wiceprem. Jarosławowi Gowinowi, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w lutym 2016 r. wraz z listem Rektora PG w sprawie Centrum Nauki i Techniki Morskiej).

Listę tą można kontynuować, wspominając o szeregu seminariach i konferencjach współorganizowanych przez Fundację, szczególnie we współpracy z NOT w Gdańsku nt. środowiska, nowoczesnych metod utylizacji odpadów komunalnych, gospodarki morskiej (vide strona internetowa NOT w Gdańsku). W najbliższej przyszłości planujemy kontynuować tematykę związaną ze środowiskiem i nowymi trendami jak Zero Waste Economy, Gospodarka Wodorowa. Opracowania i prezentacje przedstawionych tematów znajdują się na stronie internetowej www.fnt-gdansk.pl oraz NOT w Gdańsku.

Dr inż. Bogdan Sedler

Sedler Bogdan fot_Janusz-Wikowski