Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 5 kwietnia

NG Walne 2023 Obrady Fot_J_Wikowski IMG_57545 kwietnia br. (piątek) odbędzie się w Gdańsku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”. Na Walne Zebranie do Sali Inżynierskiej w budynku NOT zaprasza Zarząd Stowarzyszenia. Początek o godz. 17.

Będzie to doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze połączone z wyborami uzupełniającymi do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W porządku zebrania jest sprawozdanie finansowe za 2023 r., sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz wybory uzupełniające (dwóch członków) Komisji Rewizyjnej.

List Prezesa Stowarzyszenia

W Liście do Członków Stowarzyszenia Prezes Stowarzyszenia, doc. Andrzej Januszajtis informuje, że Sąd Rejonowy w Gdańsku na wniosek Zarządu wpisał 13 lutego 2024 r. do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany personalne we władzach Stowarzyszenia Nasz Gdańsk (skład Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) dokonane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 10.10.2023 r.

Ten fakt upoważnia Zarząd do podejmowania prawomocnych decyzji w imieniu Stowarzyszenia, co umożliwia ciągłość działania także w zakresie gospodarczym, wydawniczym oraz organizacyjnym w kolejnych latach naszej działalności.

– Chciałbym podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia biorącym aktywny udział w działalności za obdarzone zaufanie w statutowych wyborach, za otwartość i sprzyjającą atmosferę prowadzące do rozwiązywania problemów – czytamy w Liście Prezesa. -Dziękuję także za zaangażowanie w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach – zgodnych z naszymi statutowymi celami.

Konieczna „bezwzględną większością głosów” do Komisji Rewizyjnej

Obecnie w Krajowym Rejestrze Sądowym jest wpisany przewodniczący obligatoryjnego -3-osobowego organu kontrolnego (Komisji Rewizyjnej), prawomocnie wybrany podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 10.10.2023 r. Skład Komisji należy uzupełnić o dwie osoby wybrane – zgodnie ze Statutem – bezwzględną większością głosów (50 proc. plus jeden głos spośród uprawnionych do głosowania). Dwie osoby wybrane do Komisji Rewizyjnej podczas WZC 10.10.2023 r. uzyskały większość prawidłowo oddanych i zliczonych głosów, lecz nie stanowiło to – wymaganej statutowo – „bezwzględnej większości”.

Rozwój „Naszego Gdańska”

Zebranie Zarządu SNG listopad 2023 IMG_7408Prezes Stowarzyszenia zwraca uwagę, że podczas walnego zebrania sprawozdawczego warto będzie także poświęcić czas na sprawy programowe służące rozwojowi „Naszego Gdańska”.

– Dużymi krokami zbliżamy się do uroczystości 30-lecia Stowarzyszenia, więc zapraszam do aktywnego działania – dla dobra wspólnego – dla Naszego Ukochanego Gdańska.

W zaproszeniu na Walne Zebranie Zarząd Stowarzyszenia zapowiada, że zostaną przekazane informacje dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia (w tym m.in. organizacji Święta Ulicy Św. Ducha, obchodom 30-lecia Stowarzyszenia, wielu przedsięwzięć w obszarach działalności służącej aktywizacji – turystyka (Spacery z Naszym Gdańskiem), Facebook, Patrycjuszki Naszego Gdańska, wystawy okolicznościowe.

(w)

NG III 2024 komunikat