Współdziałanie dla Gdańska !!!

 

1.Umowę Partnerstwa podpisują: doc. dr Andrzej Januszajtis i dr Jan Bogusławski. Fot. Z arch. Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.

1. Umowę Partnerstwa podpisują: doc. dr Andrzej Januszajtis i dr Jan Bogusławski. Fot. Z arch. Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” i Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku podpisały Umowę Partnerstwa.

18 lipca br. w Domu Technika NOT podpisano Umowę Partnerstwa między Stowarzyszeniem „Nasz Gdańsk” i Pomorską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku.

Generalnym założeniem porozumienia jest działanie na rzecz Miasta Gdańska.

Rozwój przestrzenny, budownictwo i infrastruktura

Odbywać się to będzie poprzez stworzenie platformy do wypracowywania wspólnych stanowisk (opinii) dotyczących ważnych kwestii, z punktu widzenia interesów mieszkańców, zwłaszcza w zakresie rozwoju przestrzennego, budownictwa i infrastruktury.

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” wnosi ze swej strony głęboką znajomość aspektów przestrzennych i historycznych Gdańska oraz ochrony substancji zabytkowej naszego miasta.

2

Wernisaż malarstwa arch. Tadeusza Stasińskiego – Rogen odbył się w hallu „Domu Technika”

Pomorska Rada FSNT NOT wnosi wiedzę i doświadczenie eksperckie w sferze budownictwa i wszystkich branż infrastruktury technicznej.

Na początek – „Strefa Prestiżu Miejskiego”

Umowę Partnerstwa podpisali:

Ze strony Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” – Prezes doc. dr Andrzej Januszajtis i Sekretarz  Zarządu Bożena Moćko;

Ze strony Pomorskiej Rady – Prezes dr Jan Bogusławski i Sekretarz Zarządu Waldemar Cezary Zieliński.

Pierwszym wspólnym działaniem podjętym na inauguracyjnym posiedzeniu było podpisanie wspólnego wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza w sprawie utworzenia „Strefy Prestiżu Miejskiego” w rejonie ulic Rajskiej i Heweliusza. Obaj Partnerzy zgodnie uważają, że przedmiotowy obszar jest prestiżowym miejscem Starego Miasta i jego zabudowa powinna być przedmiotem dogłębnych analiz przestrzennych i funkcjonalnych (tekst wystąpienia w załączeniu).

Podpisanie Umowy Partnerstwa zostało uświetnione  promocją nowej książki prof. Andrzeja Januszajtisa noszącej tytuł „W ratuszowych izbach” oraz wernisażem wystawy „Moje impresje” obrazów arch. Tadeusza Stasińskiego – Rogen. Tło muzyczne zapewnił duet smyczkowy La Scala,  a lampka wina na zakończenie podkreśliła wyjątkowość wydarzenia.

Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku

dr inż. Jan Bogusławski

Załączniki:

Umowa Partnerstwa

Wystąpienie do Prezydenta Adamowicza