Z dyżuru Stowarzyszenia

Masz problem, sprawę, która wymaga interwencji, wyjaśnienia, zajęcia się przez Stowarzyszenie przyjdź do siedziby SG w Gdańsku, ul. Św. Ducha lub napisz na adres: biuro@naszgdansk.pl.