Wybory samorządowe w 2024 r. Gdańska kadra naukowo – techniczna na start!

Kubicki JOZEF01

Każdy obywatel, który zna swoją polską tożsamość, ma prawo uczestniczenia w wyborach, to lokalne organizacje wyższej użyteczności publicznej lub podobne, a zwłaszcza stowarzyszenia naukowo -techniczne, ponoszą moralną odpowiedzialność wobec społeczeństwa za sposób realizacji swojego posłannictwa – uczestnictwa w wyborach zwłaszcza samorządowych. 

Zadanie to spoczywa i na naszej, lokalnej kadrze naukowo – technicznej, która jest jednym z filarów kadry intelektualnej Gdańska.

Wiarygodność, doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia

Przygotowując się do wypełnienia naszej misji w wyborach samorządowych w 2024 roku, wykorzystując jak najaktywniej nasz intelektualny potencjał, przyczynimy się do budowania lepszego jutra Polski

Szczególnie ważny jest wybór właściwych kandydatów na radnych. Można tego dokonać w systemie prawyborów według opracowanego  regulaminu.

W wyborach samorządowych preferencje polityczne Kandydata nie powinny mieć istotnego znaczenia.  Najważniejszym wyznacznikiem powinna być Osoba – jej wiarygodność, doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia. Jeżeli w każdej opcji politycznej będą na listach wyborczych tacy kandydaci, to wówczas wybrani spośród nich Radni, łatwiej wypracują kompromis w najtrudniejszych sprawach, procedowanych Wniosków i podejmowanych Uchwał dla dobra lokalnej społeczności.

Troska o dobro wspólne

Często słyszy się twierdzenie, że organizacje techniczne  nie powinny angażować się w Wybory, w moim odczuciu takie twierdzenie nie zasługuje na aprobatę, ponieważ w naszych statutach jest zawarte przesłanie – „Troska o dobro wspólne”.

Jestem przekonany, że powinniśmy zabiegać w sposób zorganizowany o udział naszych przedstawicieli w wyborach  samorządowych w 2024 roku.

Nasz udział w Wyborach  Samorządowych jest możliwy prawnie  na dwa sposoby:

a) Uczestnictwo w niezależnym komitecie wyborczym

b) Przekazanie wszystkim Komitetom Wyborczym imiennej listy  naszych kandydatów na radnych (oferta Środowiska Gdańskiego)

Rozpocznijmy od podstaw. Wróćmy do źródeł

    Imienne umieszczenie na liście wyborczej w konkretnym Komitecie Wyborczym konkretnego kandydata jest autonomiczną zgodą danej osoby.

Pracę trzeba podjąć i rozpocząć od podstaw.

Stowarzyszenia Naukowo -Techniczne  w swoich statutach mają zawarta troskę o dobro wspólne oraz wierność wzniosłemu przykazaniu Stanisława Staszica: „Być narodowi użytecznym”. Gdańsk słynął z wielowiekowej tradycji samorządności i dlatego właśnie z Gdańska może popłynie przekaz, że

„UDZIAŁ ŚRODOWISK NAUKOWOTECHNICZNYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH JEST NATURALNĄ KONIECZNOŚCIĄ”.

Wróćmy do źródeł. Zbierzmy siły. Wypełniajmy swoją misję!

Józef  Kubicki – członek: Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich (od 1962 roku) i Stowarzyszenia ,,Nasz Gdańsk” (od 2012 roku).

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2023 r.

———————————————————–

GŁOS W DYSKUSJI

Maciej Kałas

Ponieważ zostałem poproszony o ustosunkowanie się do napisanego przez Józefa Kubickiego artykułu „Gdańska kadra naukowo-techniczna na start” (Nasz Gdańsk, 5/2023) niniejszym przedstawiam kilka refleksji, jakie mi się nasunęły po lekturze tego tekstu.

SONY DSC

Maciej Kałas. Fot. J.Wikowski

Publikacja

wybory_samorządowe_v2

GŁOS W DYSKUSJI

Monopol partyjny w samorządzie i niedostatek profesjonalizmu

Obserwując monopol partyjny w samorządzie gdańskim oraz upolitycznienie kluczowych stanowisk urzędniczych, widzimy jednocześnie niedostatek profesjonalizmu.
Głos w dyskusji na temat samorządów
Kilka przykładów: Rower MEVO 1 i MEWO 2 to wydatek 20 ml zł i zerwana umowa oraz 159 mln zł (72 tys. zł dziennie) w ciągu 6 lat – a rowerów brak od 2019 r.
System FALA narzędzie do korzystania z komunikacji miejskiej 25 ml zł / rocznie opóźnia się i jest nieakceptowalny przez większą część społeczeństwa.
System TRISTAR do inteligentnego sterowania ruchem drogowym – 160 ml zł – nie działa – efekt czerwonej fali i korki.
Budowa SPALARNI ŚMIECI w Szadółkach 507 mln zł netto za produkcję olbrzymich ilości dwutlenku węgla oraz toksycznych popiołów i kancerogennych pyłów emitowanych do atmosfery – czy trzeba będzie wkrótce zamykać ?
Przykładów by można mnożyć.
Pytania nasuwają się same: jakie były założenia, koszty i osiągnięte efekty. We wszystkich przypadkach zabrakło specjalistów i rozsądku a za błędy płacą obywatele bo przecież nie urzędnicy!

Arkadiusz Kowalina

kowalina kadr