S P R A W O Z D A N I E z działalności Stowarzyszenia KOMITET REWALORYZACJI KAPLICY KRÓLEWSKIEJ W GDAŃSKU

S P R A W O Z D A N I E z działalności Stowarzyszenia KOMITET REWALORYZACJI KRÓLEWSKIEJ W GDAŃSKU za okres: 1997 r. – luty 2000 r.

Rewaloryzacja Kaplicy Królewskiej była i jest obecnie podstawowym celem Stowarzyszenia. W staraniach o realizację tego celu w pierwszych trzech latach naszej działalności wraz z Parafią Bazyliki Mariackiej byliśmy osamotnieni – czytamy z Sprawozdaniu.

Zobacz: SPRAWOZDANIE

https://www.nasz.gdansk.pl/wp-content/uploads/2023/08/Sprawozdanie-Kaplica-Królewska-1.pdf