Kandydaci Naszego Gdańska do Rad Dzielnic

22 marca odbędą się wybory radnych do Rad Dzielnic. Prezentujemy kandydatów rekomendowanych przez Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” w wyborach do poszczególnych Rad Dzielnic Gdańska.

NG marzec 2015-page-011-1 ok

NG marzec 2015-page-012 okNG marzec 2015-page-013 ok

NG marzec 2015-page-014 okNG marzec 2015-page-015 okNG marzec 2015-page-016 ok