Gdańscy inżynierowie z wizytą w Wilnie

Delegacja Oddziału Gdańskiego SIMP brała  udział w  Wilnie w uroczystościach   Jubileuszu  25 – lecia Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP). Wiodącym tematem było „Wdrażanie innowacyjnych technologii w gospodarkę”.  Jest pomysł, aby Stowarzyszenie Nasz Gdańsk włączyło się do nawiązania systemowej współpracy (współdziałania), której celem może  być zawarcie „Partnerskiej Umowy”.NG I 2023 do netu-page-012 not fot

Zasadnicze obchody jubileuszowe odbywały się  w październiku 2022 r. w Wilnie w  Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Warto dodać, że Dom został zbudowany z polskich środków finansowych.

Obchody  jubileuszu poprowadził Henryk Falkowski i Prezes Stowarzyszenia, Arnold Piotrowicz.

Swoją obecnością jubilatów zaszczycili goście spoza Litwy, min.:  prof. Tomasz Chmielewski – dziekan wydziału mechaniczno-technologicznego Politechniki Warszawskiej (Prezes ZG SIMP), rektor Politechniki Białostockiej – prof. Marta-Kosior Kazberuk, prof. Elżbieta Wojaczyńska z Politechniki  Wrocławskiej, prezes honorowy Janusz Zastocki Polonia  Technika – Stany Zjednoczone;, Krystyna Popiel i Olga  Dudek FSNT-NOT Słupsk oraz Paweł Mytnik – SEP Oddział Białystok.

Z  SIMP O/Gdańsk uczestniczyli członkowie SIMP: Józef Kubicki (reprezentant Zarządu), Lesław Ryszkowski i Piotr Połubiński z firmy MARSZAL, Piotr Sławiński z firmy HMS oraz Jacek Zajączkowski z firmy NST Polska.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki oraz okazjonalny medal  „25 lat STIP”. Natomiast delegacja z Gdańska wręczyła. m.in.  grawerowane (w specjalnej oprawie) gratulacje z życzeniami od Oddziału SIMP oraz upominki i materiały: od Pomorskiej Rady FSNt-NOT; książkę pt. „Z DZIEJÓW  gdańskiej nauki i TECHNIKI” autorstwa prof. Andrzeja Januszajtisa, monografię 75 lat NOT na  ZIEMI  GDAŃSKIEJ. Natomiast Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”- zaakcentowało udział w jubileuszu m.in. wydaniami Miesięcznika Nasz Gdańsk.

Z wielką gościnnością

Podczas intensywnego programu obchodów, na każdym kroku przedstawiciele Polaków  mieszkających  na  Litwie,  z  którymi spędzaliśmy  wspólnie  czas, wyrażali swój patriotyzm, okazywali też swoje świadectwo polskości i przywiązanie do kultury polskiej.  Wykazując się ogromnym realizmem  i wyczuciem subtelnych zależności społecznych, ukazali nam  olbrzymią  wiedzę techniczną, naukową  oraz  bagaż doświadczeń  i  osiągnięć zawodowych, które realizowali  i  realizują na Litwie na różnych stanowiskach, zarówno w administracji publicznej jak i pracy naukowej.

Jestem pod wrażeniem wielkiej gościnności, wręcz opiekuńczości ze strony Kolegów z Litwy.

Dyplomy uniwersyteckie z polskim godłem

Przy tej okazji warto przytoczyć informacje (za „NASZĄ GAZETĄ” – Tygodnikiem Związku Polaków na Litwie Nr 22/1471, www.zpl.lt), że w Wilnie – Filia Białostockiego Uniwersytetu – Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  przez 15 lat działalności wykształcił 845  osób, które uzyskały dyplomy z godłem państwa polskiego, a absolwenci są cenieni na litewskim rynku pracy.

 Na uwagę zasługuje fakt, że 16 września 2023 r. został podpisany Akt Erekcyjny budowy nowej siedziby uczelni przy ul. Agonu (Makowej) w Wilnie. Obecnie  trwa realizacja projektu. Posiadanie własnej siedziby Uczelni jest wydarzeniem fundamentalnym.

Polacy mieszkający na Litwie (około 3-5 %) są autentycznymi  patriotycznymi ambasadorami Polski – lojalnymi wobec Państwa Litewskiego.

Z niesamowitą pasją i wiedzą

Znakomitym katalizatorem właściwego zrozumienia naszych zawiłych i nieraz bardzo trudnych relacji historycznych byłoby nawiązanie współpracy  gdańskiego PTTK  ze Stowarzyszeniem Przewodników  i Pilotów  Wilna. Nasza delegacja miała  szczęście poznać taką osobę. Tą osobą jest  Jolanta Misiulyte – przewodnik z niesamowitą pasją i wiedzą  historyczną (wychowana w  rodzinie mieszanej litewsko-polskiej.) Nawiązałem korespondencję z Panią Jolą.   Cytuję fragmenty tej korespondencji:

„Jestem miłośniczką kultury polskiej, bo odbieram  świat przez pryzmat tradycji i poglądów, których nosicielami są Polacy. Od lat jestem członkiem  Teatru w Wilnie, z którego między innymi wyrośli zawodowi aktorzy – Jan Drawnel i Joanna Moro. Oczywiście, z największym zamiłowaniem pracuję jako przewodnik. Należę do  Stowarzyszenia Przewodników i Pilotów Litwy”

Umowa partnerska

Obecna sytuacja geopolityczna jest sprzyjająca do budowy bardziej serdecznych relacji między społecznościami  Polaków i Litwinów.

Wizyta naszej delegacji uświadomiła mi, że mamy potencjał do nawiązania systemowej współpracy (współdziałania), której celem może  być zawarcie „Partnerskiej Umowy”  pomiędzy trzema Stowarzyszeniami:

  • –  Stowarzyszeniem „Nasz Gdańsk”
  • –  Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników  Polskich (SIMP)  O/Gdańsk
  • –  Stowarzyszeniem Polskich Techników i Inżynierów na Litwie (STIP).

Współpraca tych organizacji może się przyczynić do zawarcia Partnerskiej Umowy pomiędzy Wileńską Organizacją Techniczną i Gdańskim  NOT.

Propozycja działań

Koncepcja i propozycja stopniowego  organizacyjnego uruchamiania  potencjału tkwiąca w/w podmiotach (Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników  Polskich O/Gdańsk oraz Stowarzyszenia Polskich Techników i Inżynierów na Litwie).

Zapraszam  zainteresowanych z własną propozycją osobistego uczestnictwa  w  zagospodarowywaniu tego potencjału na trzy kolejne spotkania w czwarty  czwartek miesiąca o godz. 17:00.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa w spotkaniu na adres:  ikoorunia@gmail.com

  • 23 luty 2023 r. – Dom Technika NOT Gdańsk, pok. 320.
  • 23 marzec 2023 r  Siedziba Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”
  • 27 kwiecień 2023 r.  Dom Technika NOT w Gdańsku (sala do ustalenia).

Oprócz pasjonatów tego przedsięwzięcia zapraszamy: historyków, socjologów, prawników, specjalistów od komunikacji społecznej i internetowej.

Działaniem oddolnie tworzonego (w początkowej fazie) interdyscyplinarnego zespołu jest zapoczątkowanie  uruchomienia działań zmierzających do tego, aby za 2-3 lat było możliwe zawarcia  partnerskiej umowy  bratnich miast  Wilna i Gdańska z podpisami: Prezydentów, Marszałków, Wojewodów.

Józef Kubicki

Kubicki jozef foto_leg

Gdańsk 19 stycznia 2023 r.