DARCZYŃCOM DZIĘKUJEMY za 1 % od podatku dochodowego

Szanowni Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia
Zwracamy się z gorącym apelem o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” darowizny w wysokości 1 % od podatku dochodowego.
W tym celu podajemy nr naszego KRS 0000039979, który należy podać w zeznaniu podatkowym, zaznaczając odpowiednią pozycję (kwadrat) celem ewentualnego wyrażenia zgody na przekazanie przez Urząd Skarbowy danych osobowych Darczyńcy.
Jednocześnie tą drogą chcemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali na nasze konto darowiznę w wysokości 1 % od podatku dochodowego za miniony rok.
Stowarzyszenie działalność swoją opiera wyłącznie na społecznym zaangażowaniu członków i sympatyków. Pozyskane w ten sposób wszystkie środki przeznacza się na działalność statutową i podjęcie odpowiednich działań na rzecz mieszkańców naszego Miasta.
Zarząd Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”