Zdrowie i bezpieczne żywienie ma znaczenie!

piramidaGDAŃSK. W siedzibie NOT w Gdańsk, w Klubie Technika 18 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie pt. „Zdrowa żywność w szkołach”. Celem spotkania było przybliżenie zmian, jakie niesie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 35) i jej oddziaływanie na dzieci w wieku szkolnym, a także zaprezentowanie aktualnego stanu schorzeń u dzieci, które są spowodowane złym odżywianiem.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Gdańskiego Centrum Uniwersyteckiego oraz Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka. Ośrodek ten jest głównym organizatorem cyklu szkoleń stanowiących element programu „Gdańsk – jemy zdrowo”. Szkolenia są adresowane do personelu odpowiedzialnego za żywienie zbiorowe w gdańskich placówkach oświatowych.

Bożena Moćko

ZOBACZ: http://jemyzdrowo.edu.pl/

ZSGD-OPZiSDz

ZDROWE ŻYCIE TWOJEGO DZIECKA to diagnostyczno – edukacyjny program promocji zdrowia oraz wielokierunkowej oceny stanu zdrowia i rozwoju psychofizycznego dzieci przed podjęciem obowiązku szkolnego. Program został przygotowany przez interdyscyplinarny zespół pracowników Ośrodka (lekarzy, psychologów, specjalistów kultury fizycznej i zdrowia publicznego) w oparciu o strukturę „Gdańskiego Modelu Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka”.

  •  Program realizowany jest w siedzibie Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka.
  • Organizacja programu realizowana jest we współpracy z placówkami oświatowymi miasta Gdańska.
  • Wszyscy rodzice gdańskich dzieci 6 – 7 letnich mają możliwość skorzystania z badań i porad realizowanych w ramach programu.

Cel główny programu:

Promocja zdrowego stylu życia oraz ocena stanu zdrowia, rozwoju psychofizycznego i identyfikacja zagrożeń dla zdrowia dziecka.

Cele szczegółowe:

  • Promowanie zachowań i wskazywania działań służących zdrowiu oraz wspieranie wychowania zdrowotnego dziecka.
  • Określenie indywidualnego, kompleksowego planu postępowania prozdrowotnego dla dziecka

Plan postępowania prozdrowotnego (PPP) tworzony jest dla dziecka przy użyciu specjalnie przygotowanego programu komputerowego.
Plan postępowania prozdrowotnego obejmuje zalecenia specjalistów różnych dziedzin: lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów i promotorów zdrowia, które związane są z kształtowaniem zdrowego stylu życia, redukcją czynników ryzyka chorób i w razie konieczności wykonaniem badań specjalistycznych oraz podjęciem leczenia.

Więcej na ten temat:

Gdańsk – jeMY zdrowo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.