Skład Zarządu

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „NASZ GDAŃSK

prof. JANUSZAJTIS

Prezes Stowarzyszenia „NASZ GDAŃSK” – prof. Andrzej Januszajtis

Skład  Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” wybrany 30 maja 2017 r. na kolejną 2-letnią kadencję (2017-2019)

 • Andrzej Januszajtis – Prezes
 • Zbigniew Socha – Wiceprezes
 • Ireneusz  Lipecki – Wiceprezes
 • Anna Kuziemska – Skarbnik
 • Małgorzata Cieśniewska – Sekretarz
 • Wacław Janocki – Członek Zarządu
 • Barbara Średniawa – Członkini Zarządu

SONY DSC

Zarząd Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” na pierwszym zebraniu – 30 maja 2017 r. (siedzą – od lewej): Zbigniew Socha, Wacław Janocki, Anna Kuziemska, Andrzej Januszajtis, Barbara Średniawa, Małgorzata Cieśniewska, Ireneusz Lipecki. Fot. Janusz Wikowski

     
 
KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA:

 • Józef Kubicki – przewodniczący
 • Stanisław Madaliński – wiceprzewodniczący
 • Władysława Górska – sekretarz
SONY DSC

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia (od prawej): Józef Kubicki, Władysława Górska, Stanisław Madaliński. Fot. Janusz Wikowski

SĄD KOLEŻEŃSKI:

 • Sławomir Łabsz – przewodniczący
 • Jarosława Strugała – wiceprzewodnicząca
 • Bożena Moćko – sekretarz

SONY DSC

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia (od prawej): Jarosława Strugała, Sławomir Łabsz, Bożena Moćko. Fot. Janusz Wikowski

 

 

 

HONOROWI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:  J. Wator, R. Schonbachler

oraz nieżyjący już:

 • śp. Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz (Honorowy Obywatel Gdańska, były proboszcz bazyliki Mariackiej w Gdańsku).
  Był infułatem archidiecezji gdańskiej, kanonikiem gremialnym gdańskiej kapituły metropolitalnej, sędzią Trybunału Metropolitalnego, diecezjalnym duszpasterzem rzemieślników i kombatantów, konsultorem diecezjalnym i egzaminatorem synodalnym oraz od 2008 wikariuszem generalnym Archidiecezji Gdańskiej.
 • śp. Stanisław Michalski (aktor, pełnił również funkcję dyrektora artystycznego i dyrektora naczelnego Teatru Wybrzeże, zagrał wiele wspaniałych teatralnych ról, wystąpił w 90 filmach i produkcjach telewizyjnych, m.in. w „Popielcu”, „Człowieku z żelaza” oraz „Na kłopoty… Bednarski”)