Stowarzyszenia partnerami (uczestnikami) władz samorządowych?

„Czy gdańskie stowarzyszenia: naukowe, techniczne, oświatowe, ekonomiczne  (i inne)  powinny być partnerami (uczestnikami) władz samorządowych?” Poniżej, swoją opinię na ten temat i zaproszenie do dyskusji prezentuje Józef Kubicki (SIMP Gdańsk).
Zaproszenie do konstruktywnej dyskusji !!!
Różnorodne stowarzyszenia skupiające fachowców, specjalistów, ekspertów ze świata nauki i techniki z interdyscyplinarnych dziedzin powinny być naturalnym partnerem dla władz samorządowych a nawet parlamentarnych.
Organizacje te posiadają w swoich środowiskach bardzo dobre i wiarygodne rozpoznanie o rzeczywistym osobowym kapitale intelektualnym, który powinien być właściwie zagospodarowany.
Dziwny to paradoks, że organizacje te nie uczestniczą w zorganizowany sposób w wyborze władz samorządowych i parlamentarnych, a przecież w organizacjach tych przeważają osoby o dużej wrażliwości w zabieganiu o dobro wspólne a nie  partykularnych interesów.
Brak systemowego współuczestnictwa tych organizacji w wyborach jest wynikiem i nawykiem ukształtowanym systemem sprawowania władzy poprzedniej epoki ustrojowej. Ten szkodliwy (dla życia publicznego) stereotyp trzeba zmieniać.
Uważam, że środowiska twórcze, naukowe i techniczne takie  jak: SARP, PTE, NOT Gdańsk (skupiający 18 stowarzyszeń), Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Towarzystwo Przyjaciół Gdańska czy  Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” – powinny  w sposób zorganizowany uczestniczyć w Wyborach Samorządowych, a nawet Parlamentarnych.
Trzeba zająć zdecydowane stanowisko albo przyłączyć się do najbardziej wiarygodnej opcji politycznej (na podstawie programu i wiarygodności personalnej), albo tworzyć zaplecze do budowy samodzielnego Komitetu Wyborczego na wybory samorządowe  w 2018 r.
Dla kadry intelektualnej jest to obowiązek i powinność  wobec społeczeństwa „Być narodowi użytecznym” – wg słów Stanisława Staszica (Deklaracja Ideowa SIMP).
W Gdańsku pojawiło się się światełko w tunelu (pierwsza jaskółka), bo w dniu 27 lipca 2015 r. Pomorska Rada Federacji SNT NOT pozytywnie ustosunkowała się do  wniosku SIMP  w sprawie współuczestnictwa NOT-u  w tegorocznych jesiennych wyborach parlamentarnych oraz samorządowych w 2018 r. Postanowiono powołać trzyosobowy zespół roboczy, którego zadaniem będzie opracowanie projektu regulaminu i wewnętrznej ordynacji wyborczej z możliwością organizacji prawyborów do wyłonienia kandydatów ubiegających się o wybór do władz przedstawicielskich.
Osoby zainteresowane tą problematyką i chcący uczestniczyć w tym przedsięwzięciu proszone są o kontakt – simpgda@wp.pl  ikoorunia@gmail.com lub kubicki.jozef@gmail.com
Józef Kubicki (SIMP Gdańsk)

4 thoughts on “Stowarzyszenia partnerami (uczestnikami) władz samorządowych?

 1. Szanowny Panie Kamilu
  Pańska wypowiedź zawiera się w czterech rozdziałach.
  Pierwsze trzy rozdziały nie są spójne, ponieważ z jednej strony Pan pochwala podejmowanie inicjatyw (w działalności społecznej) opartych na zasdach wartości ponadczasowych a z drugiej strony stwierdza Pan, że te wartości są przeszkodą w robieniu karier politycznych.
  Nie podzielam pańskiego poglądu w tak zasadniczej sprawie
  Na podstawie ponad tysącletniej historii walki o „Naszą Polską Tożsamość”. – trzeba zabiegać o słuszne sprawy pomimo braku pewności wygrania. Nikomu się nie udało zwyciężać bez ofiar czy zbirowego wysiłku WSZYSTKICH STANÓW jakim byla np. zwycięzka „Polska Solidarność”
  Trzeba rozpoznać mechanizmy dziłania sił wewnętrznych i zewnętrznych, które sprzeciwiły się naprawie RP oraz wyciągnąć właściwe wniski i mądrymi ustawami wdrażać je w życie
  Uważam że właśnie teraż następuje taka okoliczność, że wszstkie STANY (i opcje) powinne konstruktywnie wspóódziałać w trudnej naprawie Naszych Polskich Spraw.
  Stańmy w tym szeregu – zachęcajmy innych o współdziałanie i większą dbałość o dobro wspólne.

  Józef Kubicki (były stoczniowiec- Stoczni Gdańskiej i GSR.

 2. Szanowny Panie Kamilu
  Pańska wypowiedź zawiera się w czterech rozdziałach.
  Pierwsze trzy rozdziały nie są spójne, ponieważ z jednej strony Pan pochwala odejmowanie inicjatyw (w działalności społecznej) opartych na zasdach wartości ponadczasowych a z drugiej strony stwierdza Pan, że te wartości są przeszkodą w robieniu karier politycznych.
  Nie podzielam pańskiego poglądu w tak zasadniczej sprawie
  Na podstawie ponad tysącletniej historii walki o „Naszą Polską Tożsamość”. – trzeba zabiegać o słuszne sprawy pomimo braku pewności wygrania. Nikomu się nie udało zwyciężać bez ofiar czy zbirowego wysiłku WSZYSTKICH STANÓW jakim byla np. zwycięzka „Polska Solidarność”
  Trzeba rozpoznać mechanizmy dziłania sił wewnętrznych i zewnętrznych, które sprzeciwiły się naprawie RP oraz wyciągnąć właściwe wniski i mądrymi ustawami wdrażać je w życie
  Uważam że właśnie teraż następuje taka okoliczność, że wszstkie STANY (i opcje) powinne konstruktywnie wspóódziałać w trudnej naprawie Naszych Polskich Spraw.
  Stańmy w tym szeregu – zachęcajmy innych o współdziałanie i większą dbałość o dobro wspólne.

  Józef Kubicki (były stoczniowiec- Stoczni Gdańskiej i GSR.

 3. Szanowny Panie Kamilu
  Pańnska wypowiedż zawiera się w czterech rozdziałach.
  Pierwsze trzy rozdziały nie są spójne, ponieważ z jednej strony Pan pochwala inicjatywy (w działalności społecznej) oparte na zasdach wartości ponadczasowych a z drugiej strony stwierdza Pan, że te wartości są przeszkodą w robieniu karier politycznych.Nie podzielam pańskiego poglądu w tak zasadniczej sprawie
  Na podstawie ponad tysącletniej historii walki o „Naszą Polską Tożsamość”. – trzeba zabiegać o słuszne sprawy pomimo braku pewności wygrania. Nikomu się nie udało zwyciężać bez ofiar czy zbirowego wysiłku WSZYSTKICH STANÓW jakim byla np. zwycięzka „Polska Solidarność”
  Trzeba rozpoznać mechanizmy dziłania sił wewnętrznych i zewnętrznychdotrzeć które uniemożliwiły izewnętrzne

 4. Witam serdecznie,

  Nie budzi wątpliwości to, że polityka, ustrój, prawodawstwo, relacja na gruncie obywatel – władza zmieniają się na przestrzeni czasu. Od silnej władzy jednoosobowej, poprzez republiki, zalążki demokracji, państwa autorytarne, systemy komunistyczne i kapitalistyczne, państwo opiekuńcze. Dzisiaj uprawienie polityki wygląda zupełnie inaczej niż 30 lat temu. Nie można stosować tych samych metod, które działały wcześniej. Zmieniają się narzędzia uprawiania polityki to i sposób też wymaga zmiany. Należy spoglądać w przyszłość z nadzieją, że uda się nam dostrzec kierunek zmian.

  Niezwykle radują mnie inicjatywy, które namawiają do powrotu wartości tak bardzo cenionych w przeszłości. Profesjonalizm, kultura osobista, moralność na wysokim poziomie to cechy, które w dzisiejszej polityce niestety często przeszkadzają. Jak pisał Konfucjusz, naprawę Państwa należy zaczynać od naprawy pojęć. Społeczeństwo, które dzisiaj głosuje nie wymaga „inteligencji” na stanowiskach politycznych. Niestety.

  Należy działać na każdej płaszczyźnie. Zasady są bardzo proste. Aby mieć możliwość zmiany należy wybrać drogę polityczną. Następnie, wspólnie z innymi wyznającymi podobnie wartości, stworzyć podwaliny pod organizację. Nie zapomnijmy, że w dzisiejszym świecie żadna organizacja nie ma szans uzyskania wpływy politycznego z racji wątpliwych konstytucyjnie progów wyborczych. Pięćdziesiąt osób w Gdańsku, z różnych części miasta, z różnych środowisk, z różnym doświadczeniem może zdziałać bardzo dużo. Potrzeba organizacji, celów i liderów którzy poświęcą się dla projektu, który teoretycznie z góry jest skazany na porażkę.

  P/S

  Panie Józefie. Najlepsze dyskusje odbywają się przy kieliszku dobrej nalewki. Jak tylko będzie taka okazja to z przyjemnością poświecę czas na żywą dyskusje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.