Prof. Andrzej Januszajtis – prezesem Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” na kolejną kadencję

Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski IMG_0066

Prof. Andrzej Januszajtis Prezes Stowarzyszenia Nasz Gdańsk – wybrany na kolejną kadencję. Fot. Janusz Wikowski

Prof. Andrzej Januszajtis został jednogłośnie wybrany na funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” na kolejną kadencję. 28 września br. w gdańskim Domu Technika NOT, pod przewodnictwem Waldemara Kowalskiego, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia. Podczas Zebrania przyjęto sprawozdania ustępujących Władz, udzielono absolutorium oraz dokonano wyboru statutowych Władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję (2021- 2023): Prezesa, Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w minionej kadencji przedstawił Prezes – prof. Andrzej Januszajtis.

Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski 20210928_180824

Sprawozdanie Zarządu z działalności w minionej kadencji przedstawił Prezes – prof. Andrzej Januszajtis. Obradom przewodniczył Waldemar Kowalski (po lewej). Fot. Janusz Wikowski

Sprawozdanie finansowe przedstawiła Anna Kuziemska – Skarbnik Stowarzyszenia.

Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski 20210928_181355

Sprawozdanie finansowe przedstawiła Anna Kuziemska – Skarbnik Stowarzyszenia. Fot. Janusz Wikowski

Sprawozdania z działalności Komisji przestawili: Józef Kubicki, który przestawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium  oraz Sławomir Łabsz (w imieniu Jarosławy Strugały – przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego).

Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski IMG_0040

Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski IMG_0064

Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski IMG_0046

Nowy Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”:

 • Prezes – doc. dr inż. Andrzej Januszajtis
 • Wiceprezesi: dr inż. Bogdan Sedler oraz Ireneusz Lipecki
 • Skarbnik: Anna Kuziemska
 • Sekretarz: Jędrzej Lesiński
 • Członkowie Zarządu: Małgorzata Cieśniewska, Tadeusz Godlewski
Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski Zarzad 20210928_193702

Nowy Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” – od lewej: Jędrzej Lesiński, Anna Kuziemska, Tadeusz Godlewski, Andrzej Januszajtis, Ireneusz Lipecki, Bogdan Sedler. Fot. Janusz Wikowski

NASZ GDANSK-nowy-Zarząd (M Ciesniewska) Fot_Janusz-Wikowski-A31_8071

Od lewej: Andrzej Januszajtis, Małgorzata Cieśniewska, Anna Kuziemska, Tadeusz Godlewski. Fot. arch. Janusz Wikowski

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący – Józef Kubicki
 • Wiceprzewodniczący: Jerzy Kortas
 • Sekretarz: Tadeusz Widacki
Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski 20210928_200058

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia od lewej: Tadeusz Widacki, Józef Kubicki, Jerzy Kortas. Fot. Janusz Wikowski

Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący: Sławomir Łabsz
 • Przewodnicząca: Grażyna Błaszczyk
 • Sekretarz: Aneta Borkowska
Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski IMG_0098

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia – od lewej: Grażyna Błaszczyk, Sławomir Łabsz, Aneta Borkowska. Fot. Janusz Wikowski

Protokolantem Zebrania była: Bożena Moćko.

Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski DSC02372

Protokolantem Zebrania była Bożena Moćko. Fot. Janusz Wikowski

Komisja Skrutacyjna pracowała w składzie: Jolanta Stworzyjanek (przewodnicząca), Adam Nowotniak, Tadeusz Widawski (wyłączony z prac Komisji podczas głosowania wyboru Komisji Rewizyjnej) oraz Danuta Znamirowska.

Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski IMG_0058

Komisja Skrutacyjna – od lewej: Adam Nowotniak, Jolanta Stworzyjanek, Danuta Znamirowska oraz Tadeusz Widawski. Fot. Janusz Wikowski.

Podczas Zebrania uroczyście wręczono legitymacje nowym Członkom Stowarzyszenia.

 

Nasz Gdańsk Walne Zebranie 28_09_2021 fot_Janusz Wikowski DSC02368

FOTOREPORTAŻ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Autor: Janusz Wikowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.