Nasz Partner

1

Umowę Partnerstwa podpisują: doc. dr Andrzej Januszajtis (po lewej) i dr Jan Bogusławski. Fot. Arch. Pomorskiej Rady FSN-T NOT w Gdańsku.

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku podpisała ze Stowarzyszeniem „Nasz Gdańsk” Umowę Partnerstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.