Ku lepszym i tańszym rozwiązaniom. Pouczająca dyskusja o rozwoju Oruni i sąsiednich dzielnic.

ng pZielinskiKubicki

GDAŃSK ORUNIA. Poniżej przedstawione pismo skierowane zostało do władz samorządowych zarówno miasta oraz województwa (Rady Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego). Sygnatariuszami pisma – w imieniu uczestników dyskusji i reprezentowanej społeczności lokalnej – są Prezesi znanych i powszechnie szanowanych organizacji jak: Prezesa Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT dr inż. Jan Bogusławski i Prezesa Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” doc. dr inż. Andrzej Januszajtis.

Zobacz: Informacja ze spotkania. Temat: Problemy infrastrukturalne Oruni i sąsiednich dzielnic

Dokument jest wynikiem zorganizowanego na Oruni przez IKO w dniu 30 stycznia b.r. spotkania z udziałem czterech społecznych podmiotów (przedsiębiorców, rodziców i środowiska szkolnego, samorządowców, doradców i ekspertów). Grona bezpośrednio zainteresowanego naprawą niewłaściwego rozwoju infrastruktury obszaru zarówno Oruni oraz przyległych dzielnic. Problemy, jakie trapią mieszkańców i przedsiębiorców tego obszaru, od lat nie mogą uzyskać należnego uznania władz Gdańska. W tym szczególnie braku wsparcia przy podejmowaniu prób naprawy istniejącego stanu rzeczy utrudniającego codzienne funkcjonowanie lokalnej gospodarki i zwyczajne bezpieczne życie – jak np. kwestia bezkolizyjnych przejazdów kolejowych na Oruni.

Na spotkaniu omówiono problemy zasad prawidłowego funkcjonowania przestrzeni miejskiej tego obszaru. W merytorycznej dyskusji ciekawym i budującym elementem były prezentowane – alternatywne rozwiązania urbanistyczne, przygotowane przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Materiały w postaci przestrzennych, gotowych plansz, makiet i modeli były przygotowane w ramach projektów studenckich z udziałem mieszkańców i pod wnikliwą opieką doświadczonej architekt Pani dr inż. Gabrieli Rembarz. Tą drogą przekazuję słowa uznania i podziękowania wykonawcom, czyli studentom za szczególne zaangażowanie i zrealizowanie prac. Mam nadzieję, że przynajmniej część ich twórczej pracy znajdzie swoją realizację w przestrzeni miejskiej. Słowa podziękowania należą się również byłemu radnemu Sejmiku Województwa Pomorskiego, byłemu Vice Prezydentowi Gdańska, honorowemu członkowi Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, a zarazem doświadczonemu inżynierowi Panu Marianowi Szajnie, szczególnie za osobiste zainteresowanie się problemami i podjęcie merytorycznych oraz prawnych kroków w naprawie błędów planistycznych obecnych władz Gdańska, zwłaszcza dotyczących braku bezkolizyjnych przejazdów kolejowych oraz linii energetycznej 2 x 110 kV.

Uczestnicy spotkania zapoznali się ze stanowiskiem Przewodniczącej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska Pani Małgorzaty Chmiel, która zwróciła uwagę na fakt, że wiele spraw kierowanych przez przedstawicieli mieszkańców jest prowadzona jednotorowo, tj. tylko „po linii” zarządu miasta (Prezydenta), a pomijana jest droga władz samorządowych (Rady Miasta). Te dwa systemy funkcjonują autonomicznie i wnioskodawcy powinni je równocześnie uruchamiać. Ta podpowiedź wskazuje jak skuteczniej rozwiązywać problemy. To przesłanie jest ważnym dorobkiem tego spotkania i będzie wielce pomocne przy kontynuacji planowanych następnych spotkań z udziałem przedstawicieli, nowo wybranych lokalnych władz samorządowych, oraz nowych Rad Dzielnic z tego rejonu.

W takim duchu wypowiedzieli się wszyscy obecni na spotkaniu radni zarówno Rady Miasta jak i Sejmiku Województwa Pomorskiego, i zapowiedzieli, że udzielą wsparcia w decyzjach uchwałodawczych poszczególnych samorządów, w tym szczególnie Rady Miasta Gdańska, w rozwiązywaniu istniejących problemów trapiących mieszkańców i przedsiębiorców tego rejonu. Radni okręgu wyborczego nr 1 są szczególnie zobowiązani do wywiązania się z przyjętego zadania.

Nowo wybrane Rady Dzielnic oraz mieszkańcy będą monitorować sposoby realizacji opisanych wniosków.

Zainteresowanych czytelników zapraszam do obejrzenia filmu z tego spotkania, dostępnego pod adresem internetowym:

https://www.youtube.com/watch?v=ImgOlO27cbA

Następne spotkanie, już w większym gronie odbędzie się 30 kwietnia 2015 roku w siedzibie NOT w Gdańsku, przy ulicy Rajskiej.

Józef Kubicki

p.o. Prezes IKO

ng Stol6ng Planszang StudenciPlanszang pLewandowski ng pKoralewski ng pChmiel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.