Kowalina na czele Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny

kowalina kadrW składzie nowej Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny są radni rekomendowani przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk. Przewodniczącym Zarządu został Arkadiusz Kowalina („Nasz Gdańsk”). Natomiast wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy w nowej kadencji jest Maciej Kałas (członek Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”). Przewodniczącym Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny został Romuald Plewa.

W wyniku głosowania funkcje w organach statutowych Dzielnicy Wrzeszcz Górny objęli:

Skład Zarządu Dzielnicy

Arkadiusz KOWALINA – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy,
Krzysztof KOPROWSKI – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,
Halina CZŁAPIŃSKA i Gabriela ROSZKOWSKA – Członkinie Zarządu Dzielnicy.

Do nowego Zarządu Dzielnicy radni nie wybrali natomiast Lidii Makowskiej – która była w poprzedniej kadencji Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy,

Wyniki głosowania w wyborach do Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny