Z Gdańska do Lwowa, pomoc dla Ukrainy

Grono nauczycielskie i uczniowie Dziecięcego Centrum Ekologiczno
Przyrodniczego Miasta Lwowa serdecznie dziękują p. Józefowi Kubickiemu (ze Stowarzyszenia Nasz Gdańsk) oraz organizacji, która zapewniła transport: Stowarzyszenie w Trosce o Domu Ojczystym imienia Anny Walentynowicz za udzieloną pomoc: agregat prądotwórczy oraz ciepłą odzież dziecięcą.

Dziękujemy wszystkim Polakom za ich nieoceniony wkład w nasze zwycięstwo nad
wspólnym wrogiem.

Ihor Antachowicz

Dyrektor Centrum EkologicznoPrzyrodniczego Miasta Lwowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.