Prof. Januszajtis ponownie na czele „Naszego Gdańska”

NASZ GDANSK prof Januszajtis.Fot_Janusz Wikowski A31_7862

Prof. Andrzej Januszajtis (w środku), Zbigniew Socha (dotychczasowy wiceprezes, po lewej) i Waldemar Kowalski (przewodniczący Zebrania). Fot. Janusz Wikowski

Prof. Andrzej Januszajtis został jednogłośnie wybrany na Prezesa Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” na kolejną kadencję (2019-2021).

18 czerwca br. odbyło się w Gdańsku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”. Zebraniu przewodniczył Waldemar Kowalski (b. wiceprzewodniczący Stowarzyszenia). Dotychczasowe władze Stowarzyszenia uzyskały absolutorium. Wybrano na kolejną kadencję władze: Prezesa, Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Prezesem Stowarzyszenia nadal jest prof. Andrzej Januszajtis, wybrany został w głosowaniu niejawnym jednogłośnie.

Zobacz fotorelacja Janusz Wikowskiego

Skład nowego Zarządu:

 • prof. Andrzej Januszajtis – prezes
 • wiceprezesi: dr inż. Bogdan Sedler, Ireneusz Lipecki
 • skarbnik: Anna Kuziemska
 • sekretarz: Małgorzata Cieśniewska
 • członkowie Zarządu: Tadeusz Godlewski i Maciej Multaniak
NASZ GDANSK nowy Zarząd Fot_Janusz Wikowski A31_8071

Zarząd Stowarzyszenia (od lewej): dr inż. Bogdan Sedler, prof. Andrzej Januszajtis (prezes), Małgorzata Cieśniewska, Anna Kuziemska, Tadeusz Godlewski, Maciej Multaniak i Ireneusz Lipecki. Fot. Janusz Wikowski

Komisja Rewizyjna:

 • przewodniczący: Józef Kubicki,
 • wiceprzewodniczący: Jerzy Kortas
 • sekretarz: Wojciech Mienik
NASZ GDANSK nowa Komisja Rewizyjna Fot_Janusz WikowskiA31_8054

Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Józef Kubicki (po lewej), wiceprzewodniczący – Jerzy Kortas (po prawej) i sekretarz- Wojciech Mienik (w środku). Fot. Janusz Wikowski

Sąd Koleżeński:

 • przewodnicząca: Jarosława Smugała,
 • przewodniczący: Jerzy Korzeniecki,
 • sekretarz: Sławomir Łabasz
NASZ GDANSK nowy Sad Kolezenski Fot_Janusz Wikowski A31_8085

Sąd Koleżeński: przewodnicząca – Jarosława Smugała, wiceprzewodniczący – Jerzy Korzeniecki (po prawej), sekretarz – Sławomir Łabasz (po lewej). Fot. Janusz Wikowski

 

 

„Nasz Gdańsk” w Strefie Społecznej Święta Wolności i Solidarności

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0159

W Strefie Społecznej Święta Wolności i Solidarności zaprezentowało się Stowarzyszenie Nasz Gdańsk. Gośćmi byli m.in. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Magdalena Adamowicz. Fot. Janusz Wikowski

Stowarzyszenie Nasz Gdańsk wzięło udział w Strefie Społecznej Święta Wolności i Solidarności zorganizowanej przy ECS w Gdańsku w dniach 1-4 czerwca. Na stanowisku w Namiocie BIBLIOTEKA Stowarzyszenie zaprezentowało bogaty program swojej aktywność w życiu społecznym Gdańska. 

 

 • #Gdansk
 • #obchodyGdansk
  #4czerwca

Stoisko Stowarzyszenia Nasz Gdańsk cieszyło się dużym zainteresowaniem. W Strefie Społecznej Święta Wolności i Solidarności obecna była Pani Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Pani Magdalena Adamowicz, gdańska eurodeputowana.

 

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0213

Pani Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w Strefie Społecznej. Fot. Janusz Wikowski

Na stoisku prezentowane były liczne wydawnictwa Stowarzyszenie, m.in Miesięcznik „Nasz Gdańsk”. W namiocie Biblioteka można było wysłuchać wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa na temat Gdańska oraz kpt. Marcin Głośkiewicza – o tematyce morskiej.

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0313

Wykład prof. Andrzeja Januszajtisa na temat Gdańska. Fot. Janusz Wikowski

Dużym zainteresowaniem cieszyła się oryginalna makieta starego miasta Gdańska. O odbudowie Gdańska, architekturze, rekonstrukcji miasta opowiadał odwiedzającym stoisko Stowarzyszenia inż. Stanisław Machel – nestor architektów gdańskich, autor wielu projektów odbudowy kamienic.

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0257

Inż. Stanisław Machel prezentował swoją makietę starego Gdańska na stoisku Stowarzyszenia. Fot. Janusz Wikowski

Wielką atrakcją były Patrycjuszki Gdańskie, obecne na stoisku Stowarzyszenia Nasz Gdańsk i czytające dzieciom literaturę z tematyką Gdańska.Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0227

Zdjęcia: Janusz Wikowski

„Nasz Gdańsk” w Święto Wolności i Solidarności: #obchodyGdansk #4czerwca

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0227

Patrycjuszki Gdańskie przy stoisku Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. Fot. Janusz Wikowski

Stowarzyszenie Nasz Gdańsk ma swoje stanowisko w Strefie Społecznej Święta Wolności i Solidarności zorganizowanej przy ECS w Gdańsku w dniach 1-4 czerwca.

Stowarzyszenie prezentuje bogaty program swojej aktywność w życiu społecznym w Gdańsku. 

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” zaprasza na swoje stoisko przy ESC #obchodyGdansk #4czerwca
Prezentowany jest m.in wydawany przez Stowarzyszenie Miesięcznik „Nasz Gdańsk”, w namiocie Biblioteka można wysłuchać są arcyciekawych wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa na temat Gdańska oraz kpt. Marcin Głośkiewicza o tematyce morskiej. Prezentowana jest oryginalna makieta starego miasta. O odbudowie Gdańska, architekturze, rekonstrukcji miasta można dowiedzieć się od inż. Stanisława Machela – nestora architektów gdańskich, autora wielu projektów odbudowy kamienic. Prezentowana jest bogata działalność członków stowarzyszenia;
 • #Gdansk
 • #obchodyGdansk
  #4czerwca

  Serdecznie zapraszamy do namiotu BIBLIOTEKA

 • w Strefie Społecznej Święta Wolności i Solidarności!

FOTORELACJA: Janusz Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0213

Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz w Strefie Społecznej  Święta Wolności i Solidarności. Fot. Janusz Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0179

Strefa Społeczna Święto Wolności i Solidarności. Fot. J. Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0313

Wykład prof. Andrzeja Januszajtisa przy stoisku Naszego Gdańska w Strefie Społecznej Święto Wolności i Solidarności. Fot. J. Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0345

Stoisko Stowarzyszenia Naszego Gdańska w Strefie Społecznej Święto Wolności i Solidarności. Fot. J. Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0257

Stoisko Stowarzyszenie Naszego Gdańska w Strefie Społecznej Święto Wolności i Solidarności. Makieta Gdańska, inż. S. Michel Fot. J. Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0331

Szefowa Stoiska Stowarzyszenia Naszego Gdańska w Strefie Społecznej Święto Wolności i Solidarności Małgorzata Cieśniewska – serduszka dla gdańszczanina. Fot. J. Wikowski

Swieto Wolnosci i Solidarnosci Fot_J_Wikowski IMG_0353

Patrycjuszka Gdańska zaprasza na stoisko Stowarzyszenia Nasz Gdańsk w namiocie Biblioteka. Fot. J. Wikowski

W programie m.in. prezentacja Miesięcznika „Nasz Gdańsk” i publikacji wydanych przez Stowarzyszenie (książek, albumów). Będzie okazja do nabycia tych publikacji oraz spotkania z redakcją i autorami tych wydawnictw.
Prof. Andrzej Januszajtis zgłosił swój udział w wydarzeniu w formie opowiadań legend o zabytkach gdańskich oraz podpisywania książek swojego autorstwa.

Na stoisku prezentowane są makiety kamieniczek gdańskich autorstwa inż. Stanisława Michela. Autor będzie opowiadał o projektowaniu i odbudowie Gdańska.

Patrycjuszki Gdańskie będą czytały bajki dzieciom, zostaną przeprowadzone konkursy  i quizy (z nagrodami) o zabytkach Gdańska dla dzieci i odwiedzających stoisko Stowarzyszenia..

Kpt. Marcin Głośkiewicz opowie o znaczeniu gospodarki morskiej dla Gdańska na podstawie cyklu artykułów publikowanych w Miesięczniku „Nasz Gdańsk”.

 

25-lecie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk

A31_7255

Stowarzyszenie Nasz Gdańsk obchodzi 25-lecie działalności. 25 maja  w Dworze Artusa odbyły się jubileuszowe uroczystości.

Przed uroczystościami odprawiona została w intencji Stowarzyszenie msza święta w  Kaplicy Królewskiej koncelebrowana przez biskupa gdańskiego Zbigniewa Zielińskiego i proboszcza Bazyliki Mariackiej ks. prałata Ireneusza Bradtke.

Msza św. w Kaplicy Królewskiej w intencji Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. Fot. Janusz Wikowski

Przed Dworem Artusa, podczas koncertu carillonowego, uwieczniono uczestników uroczystości jubileuszowych na pamiątkowym zdjęciu.

Fotorelacja: Janusz Wikowski

W Dworze Artusa odbyły się główne uroczystości 25-lecia Stowarzyszenia, którym przewodniczył prezes Stowarzyszenia Nasz Gdańsk prof. Andrzej Januszajtis. Wśród zaproszonych Gości byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Województwa Pomorskiego, Gdańska, zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń, Firm wspomagających działalność, współpracujących ze Stowarzyszeniem Szkół, organizacji pozarządowych oraz grono sympatyzujących ze Stowarzyszeniem miłośników Gdańska.

Z okazji 25-lecia w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, który objął uroczystości patronatem honorowym, Andrzej Kowalczys wręczył na ręce prof. Andrzeja Januszajtisa specjalne wyróżnienie Stowarzyszenia Nasz Gdańsk – Statuetkę Gryfa Pomorskiego.

Medalami Prezydenta Gdańska, za wybitne zasługi i wieloletni wkład w popularyzowanie dziejów Miasta Gdańska, uhonorowani zostali: Anna Kuziemska (Skarbnik Stowarzyszenia), Ryszard Jaśniewicz (aktor, poeta, animator kultury w Stowarzyszeniu i Oliwie) i red. Janusz Wikowski (dziennikarz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Oddział w Gdańsku, redaktor prasy regionalnej oraz portalu Stowarzyszenia).

Medale, w imieniu Prezydenta Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz, wręczył  zastępca Prezydenta Gdańska – Piotr Kowalczuk.

Z okazji 25-lecia wybity został okazjonalny medal Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, którym uhonorowani zostali zasłużeni działacze oraz osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem. Wręczono także Złote Odznaczenia Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości zaprezentowana została książka wydana przez Stowarzyszenie – „Solidarni w miłości”, zawierająca wybrane wiersze autorstwa twórców, skupionych w klubie literackim, założonym w Stowarzyszeniu Nasz Gdańsk z inicjatywy poety Wacława Janockiego.

Uroczystość w Dworze Artusa uświetnił koncert Cappelli Gedanensis.

ZOBACZ: Wręczanie medali i odznaczeń z okazji 25-lecia Stowarzyszenia. Fot. Janusz Wikowski

 

 

Nasz Gdańsk w Strefie Społecznej Święta Wolności i Solidarności przy ECS

W czasie trwania Strefy Społecznej Święta Wolności i Solidarności przy ECS  w Gdańsku, w dniach 1-4 czerwca, Stowarzyszenie Nasz Gdańsk będzie miało swoje stanowisko z bogatym programem prezentującym aktywność Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” zaprasza na swoje stoisko przy ESC #obchodyGdansk#4czerwca
będziemy prezentować wydawany przez nas miesięcznik i działalność członków stowarzyszenia#Gdansk
Serdecznie zapraszamy !

W programie będzie m.in. prezentacja Miesięcznika „Nasz Gdańsk” i publikacji wydanych przez Stowarzyszenie (książek, albumów). Będzie okazja do nabycia tych publikacji oraz spotkania z redakcją i autorami tych wydawnictw.
Prof. Andrzej Januszajtis zgłosił swój udział w wydarzeniu w formie opowiadań legend o zabytkach gdańskich oraz podpisywania książek swojego autorstwa.

Na stoisku będą prezentowane makiety kamieniczek gdańskich autorstwa inż. Stanisława Michela. Autor będzie opowiadał o projektowaniu i odbudowie Gdańska.

Patrycjuszki Gdańskie będą czytały bajki dzieciom, zostaną przeprowadzone konkursy  i quizy (z nagrodami) o zabytkach Gdańska dla dzieci i odwiedzających stoisko Stowarzyszenia..

Kpt. Marcin Głośkiewicz opowie o znaczeniu gospodarki morskiej dla Gdańska na podstawie cyklu artykułów publikowanych w Miesięczniku „Nasz Gdańsk”.

Warto tam być. Zapraszamy.

#obchodyGdansk
#Gdansk
#4czerwca

Obchody 25-lecia działalności Stowarzyszenia ”Nasz Gdańsk”

Informacja dotycząca uroczystości obchodów 25-lecia działalności
Stowarzyszenia ”Nasz Gdańsk”.
 W dniu 25 maja 2019 r. (sobota), o godz. 13.00 Mszą Świętą w Kaplicy Królewskiej rozpoczną się uroczystości obchodów 25-lecia działalności Stowarzyszenia ”Nasz Gdańsk”.
Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości będą  zaproszeni do Dworu Artusa, na przedprożu zostanie wysłuchany koncert Carillonowy oraz zostaną wykonane zdjęcia pamiątkowe.
Zasadnicza cześć uroczystości odbędzie się w Dworze Artusa z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich oraz Miasta Gdańska.

Marszałek Województwa Pomorskiego obejmie patronatem uroczystość obchodów 25-lecia działalności Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia i sympatycy, którzy chcą włączyć się czynnie w prace związane z organizacją uroczystości proszeni są o kontakt ze Stowarzyszeniem.
[Kontakt m.in. we wtorki o godz. 17.00 na zebraniach Zarządu]
Do organizacji uroczystości jest powołanych 9 zespołów tematycznych
Zapraszamy do współpracy.
Zbigniew Socha
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
PATRONAT HONOROWY-MARSZALEK WOJEWODZTWA POMORSKIEGO-poziom-prawa RGB-ONLY FOR WEB-2012
NG V 2019 netu-page-006 kadr

Spotkanie „opłatkowe” Naszego Gdańska

SONY DSC

Fot. Janusz Wikowski

29 stycznia odbyło się spotkanie „Opłatkowe” Stowarzyszenia Nasz Gdańsk.

Fotorelacja: Janusz Wikowski

Próba wspomnienia o Pawle Adamowiczu. „Wielkich ludzi pieśni chwal”

10 listopada 2018 - Prezydent Adamowicz na Gradowej Górze (fot. A. Januszajtis)

Prezydent Paweł Adamowicz na Gradowej Górze. 10 listopada 2018 roku. Fot. Andrzej Januszajtis

Czy ta tragedia odmieni oblicze tej ziemi? Musimy w to wierzyć i w tym pomagać, zaczynając od siebie samych. Trzeba raz na zawsze skończyć z nienawiścią, jej językiem, pogardą, poniżaniem innych, wysuwaniem nieuzasadnionych oskarżeń. Musimy wrócić do podstawowych wartości: miłości, życzliwości, szacunku dla cudzych poglądów, religii, koloru skóry – nawet gdy są różne od naszych. 
    

Próba wspomnienia o Pawle Adamowiczu 

Wielkich ludzi pieśni chwal  

    Brak mi słów, żeby opisać, co czuję.  Gdy w tak oczywisty sposób Zło triumfuje nad Dobrem, wydaje się, że runął porządek tego świata. Zbrodniczy oręż nienawiści ugodził jedno serce, a krwawią ich tysiące. Nie wolno się jednak poddawać. Pociechę przynoszą wspomnienia wszystkiego, co było dobre, co nas łączyło, czym się wspólnie cieszyliśmy.

Wyróżniał się rozsądkiem i opanowaniem

Pawła Adamowicza poznałem w 1990 roku, gdy on, wówczas 24-letni, i ja znaleźliśmy się w tej samej Radzie Miasta Gdańska, pierwszej wybranej, w wolnym już państwie. Były to wybory ważniejsze niż w poprzednim roku, bo przeprowadzono je we wszystkich gminach. Wolność i demokracja ogarnęły cały kraj. Wspólnie włączyliśmy się w proces reformowania samorządu. W ciągu czterech lat Rada, której od 11 grudnia 1990 roku miałem zaszczyt przewodniczyć, podjęła 640 uchwał, z których każda coś zmieniała w przesiąkniętym komunizmem systemie prawa komunalnego. Nasz najmłodszy radny brał w tym czynny udział, a w dyskusjach wyróżniał się rozsądkiem i opanowaniem. Jako prawnik układał nowy Statut Miasta. Był to czas niezwykły, przywracaliśmy i nawiązywali partnerstwa z miastami Zachodu, które prześcigały się w zapraszaniu nas do siebie, dla organizowania pomocy i wymiany doświadczeń. Wiele się wtedy nauczyliśmy, podpatrując mnóstwo rozwiązań.

Z potrzeby serca

Pamiętam jeden taki wyjazd do Kopenhagi, w którym Adamowicz uczestniczył. W kończącej pobyt imprezie o charakterze towarzyskim trzeba było zaśpiewać jakąś polską pieśń. Najlepiej wypadła kresowa … „Hej tam gdzieś, znad czarnej wody” z refrenem „Hej, hej, hej sokoły”! Mimo doświadczenia w działalności społecznej i politycznej – w 1988 roku był przecież organizatorem strajku studentów na Uniwersytecie Gdańskim – w tamtym czasie raczej wchłaniał informacje, można powiedzieć przygotowywał się do przyszłej wielkości. W następnej kadencji był Przewodniczącym Rady, która w kolejnej wybrała go na prezydenta miasta. Potem, gdy zmieniono zasady wyboru, pięciokrotnie powtórzyli to mieszkańcy, powierzając mu rządy nad miastem. Pamiętam jak w dniu setnych urodzin mojej mamy, jako Prezydent odwiedził ją u mojej siostry, gdzie wtedy mieszkała. Nie jest to rzadkością wśród przedstawicieli władz, ale on czynił to w sposób niezwykle ujmujący– nie z obowiązku, tylko z potrzeby serca.

Nasze drogi krzyżowały się wielokrotnie

Przedtem i potem nasze drogi krzyżowały się wielokrotnie. Gdy po śmierci naszej młodszej córki Oli założyliśmy Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków i zaczęliśmy organizować Ogólnopolskie Konkursy Jej Pamięci, był sponsorem głównych nagród, a jako Prezydent Miasta objął nad nimi patronat (w tym roku ma się odbyć XIII Konkurs i z niepokojem patrzymy w przyszłość). Wspierał i sam podejmował niezliczoną liczbę inicjatyw upamiętnienia osób i wydarzeń historycznych. W wielu z nich brałem udział. W 2005 roku na fasadzie Ratusza Głównego Miasta zawisły zrekonstruowane gdańskie wzorce miar, a w 2007 tablica na frontonie domu, gdzie urodził się Daniel Gabriel Fahrenheit. W 2008 roku na Długim Targu wspólnie odsłanialiśmy niezwykły pomnik gdańskiego fizyka w postaci stacyjki meteorologicznej ze zrekonstruowanym termometrem z 1758 roku. Kiedy z naszym wspólnym przyjacielem, Jackiem Starościakiem, wysunęliśmy propozycję przyznania Honorowego Obywatelstwa ostatniemu Prezydentowi RP na uchodźstwie, Ryszardowi Kaczorowskiemu, z radością ją podtrzymał, a Rada w odpowiednim czasie podjęła stosowną uchwałę. Nigdy nie zapomnę związanego z tym spotkania naszej trójki z Prezydentem Kaczorowskim i prowadzonych wtedy rozmów.

Łączyła nas miłość do  Gdańska

Wcześniej, w 2002 roku, z inicjatywy Prezydenta Adamowicza zostałem zaszczycony najwyższą godnością, jaką może przyznać miasto – Honorowym Obywatelstwem. W 2003 roku, gdy ukazało się drugie wydanie „Z uśmiechem przez Gdańsk”, przekazał autorom – Zbyszkowi Jujce i mnie – dwa egzemplarze w ufundowanej przez siebie skórzanej oprawie, zachowując trzeci dla siebie. W 2005 roku powołał Zespół do spraw Przywracania Nazw Historycznych pod moim kierownictwem. W 2017 zaprosił mnie do Komitetu Honorowego Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości, a w 2018 zorganizował w Dworze Artusa wspaniałą uroczystość na moje 90. urodziny, na której wygłosił wzruszającą laudację. Nie mówiliśmy sobie po imieniu, nie odwiedzaliśmy się w naszych domach, a mimo to mogę stwierdzić, że byliśmy przyjaciółmi. Łączyła nas miłość do  Gdańska.

    Z „Naszym Gdańskiem”. Przedsięwzięcia wagi ogólnopolskiej i międzynarodowej

Trzeba też wspomnieć o jego stosunku do Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”. Mimo że parę razy zaleźliśmy za skórę – nie tyle jemu, co byłemu wiceprezydentowi do spraw gospodarki przestrzennej – obdarzał nas życzliwością, objął patronatem nasze spotkania z Zasłużonymi w Historii Miasta Gdańska, odznaczał ich medalami, a w 2012 r. z jego inicjatywy Rada Miasta uhonorowała nasze Stowarzyszenie Medalem Księcia Mściwoja II. Dzięki jego poparciu udało się przywrócić historyczny kamień „Serce Gdańska” w trakcie zeszłorocznego Święta Ulicy Św. Ducha. A ileż inicjował, realizował lub pomagał zrealizować przedsięwzięć wagi ogólnopolskiej i międzynarodowej – tysiąclecie pierwszej wzmianki o Gdańsku, dwutysiąclecie chrześcijaństwa, kolejne rocznice wybuchu wojny na Westerplatte, budowa Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, nowy terminal na lotnisku, hala na granicy z Sopotem i bursztynowy stadion, przebudowa układu komunikacyjnego, tunel pod Martwą Wisłą, Obwodnica Południowa, mosty Jana Pawła II i najnowszy Stulecia Odzyskania Niepodległości! Każdy z organizowanych od 2002 roku Światowych Zjazdów Gdańszczan (w sumie pięć) pogłębiał pojednanie i przyjaźń między narodami.

Nieprawdopodobnie wstrząsające

Okoliczności jego tragicznej śmierci są nieprawdopodobnie wstrząsające. Jest w nich też jakaś regularna kolejność zdarzeń, sprawiająca wrażenie, jak gdyby gdzieś, ktoś kierujący naszymi losami je tak ułożył. Człowiek niesłychanie aktywny, niespodziewanie uzyskuje chwilę wytchnienia, parę tygodni bezcennego czasu na spędzenie go zagranicą, z ukochaną żoną i córkami. Po tych dniach, pełnych rodzinnego szczęścia, wraca, by przeżyć kulminację szczęścia jako społecznik – gospodarz ukochanego Gdańska, Miasta Wolności i Solidarności, przyjaznego dla wszystkich. Wyrazem tego szczęścia były słowa, ostatnie w jego życiu, podziękowania dla gdańszczan, podobnie jak on czyniących dobro, mieszkańców miasta „najcudowniejszego na świecie”. Nie przebrzmiały jeszcze ich echa, gdy został śmiertelnie ugodzony przez zbrodniarza, zatrutego jadem nienawiści. Jak to się wszystko układa w ciąg o wręcz apokaliptycznej wymowie! Czy ta tragedia odmieni oblicze tej ziemi? Musimy w to wierzyć i w tym pomagać, zaczynając od siebie samych. Trzeba raz na zawsze skończyć z nienawiścią, jej językiem, pogardą, poniżaniem innych, wysuwaniem nieuzasadnionych oskarżeń. Musimy wrócić do podstawowych wartości: miłości, życzliwości, szacunku dla cudzych poglądów, religii, koloru skóry – nawet gdy są różne od naszych.

Plac na Górze Gradowej najwłaściwszym miejscem, by nosić Jego imię

I jeszcze jedno: jak zwykle w takim przypadku, zastanawiamy się, jak uczcić zmarłego, który ze wszech miar na to zasługuje. Czy i któremu obiektowi nadać jego imię? W żadnym razie nie powinno się to odbyć kosztem jakiejś nazwy historycznej. Padają różne propozycje, ja mam swoją. W przededniu święta narodowego, 10 listopada zeszłego roku, Prezydent Paweł Adamowicz uczcił Stulecie Odzyskania Niepodległości wystawieniem masztu na majdanie fortu Góry Gradowej, najwyższego takiego w Polsce. Wciągnięto na nim flagę państwową, również największą, na wysokość 86 m nad poziomem morza. Przemawiał, jak zwykle mądrze i pięknie, grupy rekonstrukcyjne dały pokaz musztry. Widziałem w jego oczach satysfakcję, radość i dumę z rodzinnego miasta. Ten wybrany przez niego plac, górujący nad miastem, z widoczną z oddali flagą, najwłaściwszym miejscem, by nosić imię Pawła Adamowicza.

Jego wielkość rozszerza się na Polskę, Europę, może nawet cały świat!

Choć to straszliwie trudne, próbuję też spojrzeć na jego śmierć z jeszcze innej strony. Co jest lepsze, czy umrzeć nagle w pełni życia, gdy się osiągnęło maksimum szczęścia, czy doczekać starości i przeżywać związane z nią choroby, upadek sił fizycznych i duchowych? Na to pytanie nikt dotąd nie znalazł odpowiedzi. Zadziwia inny fenomen. Są ludzie, którzy w chwili śmierci są całkowicie ukształtowani. Znamy ich walory osobiste i osiągnięcia, wiemy, co sobą przedstawiają i gdy umierają, obraz nie ulega zmianie. W przypadku Pawła Adamowicza jest inaczej. Po śmierci jego sylwetka, osiągnięcia, zasługi ciągle rosną. Wielki za życia, gdyśmy go znali i kochali, staje się jeszcze większy, gdy go już nie ma, jego wielkość rozszerza się na Polskę, Europę, może nawet cały świat! To naprawdę coś niespotykanego. Najpiękniej wyraził to Rudyard Kipling (przekład J. Birkenmajera):

Wielkich ludzi pieśni chwal

Małego imienia,

Bo ich dzieło rośnie wciąż

I ich dzieło rośnie wciąż,

W głąb i wszerz się krzewi wciąż,

Ponad ich marzenia.

Realizujmy jego marzenia!

Andrzej Januszajtis

Świętej Pamięci Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Świętej Pamięci Prezydent Miasta Gdańska

P a w e ł    A d a m o w i c z

zmarł tragicznie 14 stycznia  2019 roku

ugodzony poprzedniego dnia w serce przez opętanego nienawiścią zbrodniarza.

Tragiczna śmierć najlepszego gospodarza miasta, wizjonera, Człowieka o wielkim sercu, okryła nas wszystkich żałobą.

Był przyjacielem naszego Stowarzyszenia, patronem wielu naszych inicjatyw. Będzie nam Go brakowało. Nie zapomnimy Go.

Będziemy pomagali realizować Jego przesłanie.

Wyrażamy najgłębsze współczucie Jego osieroconej rodzinie, Jego przyjaciołom i wszystkim mieszkańcom Gdańska i całej Polski, którzy, podobnie jak my, boleśnie odczuli tę stratę.

Cześć Jego Pamięci! Niech spoczywa w Bogu!

Prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

doc. dr inż. Andrzej Januszajtis