Ku lepszym i tańszym rozwiązaniom. Pouczająca dyskusja o rozwoju Oruni i sąsiednich dzielnic.

ng pZielinskiKubicki

GDAŃSK ORUNIA. Poniżej przedstawione pismo skierowane zostało do władz samorządowych zarówno miasta oraz województwa (Rady Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego). Sygnatariuszami pisma – w imieniu uczestników dyskusji i reprezentowanej społeczności lokalnej – są Prezesi znanych i powszechnie szanowanych organizacji jak: Prezesa Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT dr inż. Jan Bogusławski i Prezesa Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” doc. dr inż. Andrzej Januszajtis.

Zobacz: Informacja ze spotkania. Temat: Problemy infrastrukturalne Oruni i sąsiednich dzielnic

Dokument jest wynikiem zorganizowanego na Oruni przez IKO w dniu 30 stycznia b.r. spotkania z udziałem czterech społecznych podmiotów (przedsiębiorców, rodziców i środowiska szkolnego, samorządowców, doradców i ekspertów). Grona bezpośrednio zainteresowanego naprawą niewłaściwego rozwoju infrastruktury obszaru zarówno Oruni oraz przyległych dzielnic. Problemy, jakie trapią mieszkańców i przedsiębiorców tego obszaru, od lat nie mogą uzyskać należnego uznania władz Gdańska. W tym szczególnie braku wsparcia przy podejmowaniu prób naprawy istniejącego stanu rzeczy utrudniającego codzienne funkcjonowanie lokalnej gospodarki i zwyczajne bezpieczne życie – jak np. kwestia bezkolizyjnych przejazdów kolejowych na Oruni.

Na spotkaniu omówiono problemy zasad prawidłowego funkcjonowania przestrzeni miejskiej tego obszaru. W merytorycznej dyskusji ciekawym i budującym elementem były prezentowane – alternatywne rozwiązania urbanistyczne, przygotowane przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Materiały w postaci przestrzennych, gotowych plansz, makiet i modeli były przygotowane w ramach projektów studenckich z udziałem mieszkańców i pod wnikliwą opieką doświadczonej architekt Pani dr inż. Gabrieli Rembarz. Tą drogą przekazuję słowa uznania i podziękowania wykonawcom, czyli studentom za szczególne zaangażowanie i zrealizowanie prac. Mam nadzieję, że przynajmniej część ich twórczej pracy znajdzie swoją realizację w przestrzeni miejskiej. Słowa podziękowania należą się również byłemu radnemu Sejmiku Województwa Pomorskiego, byłemu Vice Prezydentowi Gdańska, honorowemu członkowi Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, a zarazem doświadczonemu inżynierowi Panu Marianowi Szajnie, szczególnie za osobiste zainteresowanie się problemami i podjęcie merytorycznych oraz prawnych kroków w naprawie błędów planistycznych obecnych władz Gdańska, zwłaszcza dotyczących braku bezkolizyjnych przejazdów kolejowych oraz linii energetycznej 2 x 110 kV.

Uczestnicy spotkania zapoznali się ze stanowiskiem Przewodniczącej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska Pani Małgorzaty Chmiel, która zwróciła uwagę na fakt, że wiele spraw kierowanych przez przedstawicieli mieszkańców jest prowadzona jednotorowo, tj. tylko „po linii” zarządu miasta (Prezydenta), a pomijana jest droga władz samorządowych (Rady Miasta). Te dwa systemy funkcjonują autonomicznie i wnioskodawcy powinni je równocześnie uruchamiać. Ta podpowiedź wskazuje jak skuteczniej rozwiązywać problemy. To przesłanie jest ważnym dorobkiem tego spotkania i będzie wielce pomocne przy kontynuacji planowanych następnych spotkań z udziałem przedstawicieli, nowo wybranych lokalnych władz samorządowych, oraz nowych Rad Dzielnic z tego rejonu.

W takim duchu wypowiedzieli się wszyscy obecni na spotkaniu radni zarówno Rady Miasta jak i Sejmiku Województwa Pomorskiego, i zapowiedzieli, że udzielą wsparcia w decyzjach uchwałodawczych poszczególnych samorządów, w tym szczególnie Rady Miasta Gdańska, w rozwiązywaniu istniejących problemów trapiących mieszkańców i przedsiębiorców tego rejonu. Radni okręgu wyborczego nr 1 są szczególnie zobowiązani do wywiązania się z przyjętego zadania.

Nowo wybrane Rady Dzielnic oraz mieszkańcy będą monitorować sposoby realizacji opisanych wniosków.

Zainteresowanych czytelników zapraszam do obejrzenia filmu z tego spotkania, dostępnego pod adresem internetowym:

https://www.youtube.com/watch?v=ImgOlO27cbA

Następne spotkanie, już w większym gronie odbędzie się 30 kwietnia 2015 roku w siedzibie NOT w Gdańsku, przy ulicy Rajskiej.

Józef Kubicki

p.o. Prezes IKO

ng Stol6ng Planszang StudenciPlanszang pLewandowski ng pKoralewski ng pChmiel

Kandydaci do Rad Dzielnic z poparciem Naszego Gdańska

Stowarzyszenie Nasz Gdańsk popiera w wyborach do Rad Dzielnic Gdańska następujące osoby:

Kandydaci na radnych dzielnicy GDAŃSK-ŚRÓDMIEŚCIE.

NG - ŚRÓDMIEŚCIE-page-001I rząd od lewej: Leszek POCHROŃ-FRANKOWSKI, Mikołaj GÓRSKI, Łukasz PELLOWSKI. II rząd od lewej: Maciej MULTANIAK, Igor LEWANDOWSKI, Bohdan GAJKOWSKI, Anna STAWSKA, Stanisław MICHEL, Mateusz LITWIŃSKI, Edmund SZYMAŃSKI, Dominika IKONNIKOW, Jarosław ŻURAWIŃSKI, Paweł ZIENKIEWICZ.

janocki

Wacław Janocki startuje do Rady Dzielnicy GDAŃSK-ŚRÓDMIEŚCIE z poparciem Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, w którym sprawuje funkcję w Komisji Rewizyjnej.

Wacław Janocki – lat 69. Mieszkam w Gdańsku przy ulicy Chłodnej. Z zawodu jestem elektrykiem o długim stażu pracy, posiadam wykształcenie średnie. Przez dwie kadencje pracowałem w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Długie Ogrody”. Byłem przewodniczącym Komisji Technicznej i zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej. Poprzez zdobyte doświadczenie chciałbym pomoc mieszkańcom dzielnicy Śródmieście w realizacji ich wniosków i postulatów. Jestem mocno związany z dzielnicą, zainteresowany jej rozwojem, zagospodarowaniem przestrzennym, rewitalizacją, pięknem, czystością i porządkiem. Dlatego mój akces kandydowania do rady Dzielnicy Śródmieście jest tego powodem. Liczę na wsparcie ze strony mieszkańców dzielnicy dla osiągnięcia wspólnego celu.

Pellowski - 2

Od prawej: Łukasz Pellowski, Grzegorz Pellowski, Lech i Danuta Wałęsowie

Łukasz Pellowski – lat 33. Przedsiębiorca. Szczęśliwy mąż i ojciec 2 wspaniałych dziewczynek. Od najmłodszych lat pracowałem w rodzinnej firmie: Piekarnia – Cukiernia „Pellowski”. Uzyskałem tytuł mistrza w zawodzie piekarz. Obecnie jestem członkiem komisji egzaminacyjnej w tym zawodzie.

Po ukończeniu studiów otworzyłem własne przedsiębiorstwo funkcjonujące w ramach firmy rodzinnej: Piekarnia – Cukiernia „Pellowski” Łukasz Pellowski.

Działam aktywnie w Cechu Rzemiosł, a także należę do Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”. Jestem bezpartyjny. W czasie wolnym zajmuję się sportami motorowodnymi i żeglarstwem.

Z dzielnicą Śródmieście jestem związany od urodzenia. Tu mieszkam i pracuję. Dostrzegam wyraźnie, co należy zmienić, poprawić, ulepszyć, by mieszkańcom żyło się dostatniej, wygodniej i bezpieczniej. Zależy mi także na tym, by odwiedzający Gdańsk turyści mogli ciekawie spędzić czas, odpocząć i podziwiać piękno naszej dzielnicy.

Jako radny dzielnicy zamierzam:

 • podejmować działania zmierzające do promowania Gdańska
 • współorganizować i wspierać inicjatywy dążące do poprawy życia mieszkańców dzielnicy,
 • opiniować funkcjonowanie komunikacji na terenie dzielnicy i miasta,
 • zgłaszać uwagi i wnioski do projektu zagospodarowania przestrzennego,
 • podejmować działania na rzecz ochrony środowiska, przyrody, zieleni oraz czystości kanałów wodnych.

Igor Lewandowski – 21 lat. Mieszkam przy ulicy Mariackiej. Jestem absolwentem II LO w Gdańsku, studiuję na I roku Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Od urodzenia mieszkam i uczę się w Gdańsku. Codziennie przechodzę ulicami Głównego Miasta i nabieram pewności, że jest to moje miejsce na ziemi.

Bardzo chciałbym, aby nasza dzielnica stawała się coraz piękniejsza, ale przede wszystkim żeby była należycie zagospodarowana, czysta i bezpieczna. Dostrzegam potrzeby młodych ludzi ze Śródmieścia. Brakuje nam obiektów do uprawiania sportu. Potrzebne nam są miejsca, gdzie moglibyśmy się spotykać i rozwijać nasze zainteresowania. Chciałbym również zaktywizować do działania większą liczbę ludzi młodych, włączając ich do organizowania dni sąsiadów czy festynów okolicznościowych na terenie dzielnicy.

Znaczną część mieszkańców naszej dzielnicy stanowią seniorzy. W Śródmieściu mieszka ponad 10 000 osób w podeszłym wieku. Seniorom brakuje terenów zielonych, a przede wszystkim ławek, na których mogliby przysiąść i spędzić czas na świeżym powietrzu. Brakuje również dostatecznie dużego pomieszczenia, gdzie wszyscy chętni seniorzy mogliby się spotykać. Będę się starał, aby rozwiązać ten problem. Włączę się do prac związanych z powołaniem na terenie Śródmieścia Rady Seniorów. Jako radny dzielnicy będę swoim czasem i wiedzą służyć mieszkańcom. Postaram się doprowadzić do uporządkowania zielonych skwerów. Będę próbował zmniejszyć lub ograniczyć do minimum natężenie ruchu samochodowego oraz zwiększyć liczbę czynnych toalet zwłaszcza w okresie letnim.

Bohdan Gajkowski – 67 lat, emeryt wojskowy. Ukończyłem szkołę chorążych. Mieszkam w Gdańsku przy ul. Długie Ogrody. Moje główne cele w Radzie Dzielnicy Śródmieście to przede wszystkim: dbałość o naprawę nawierzchni ulic i chodników z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa stanu terenów zielonych oraz zwiększenie ich powierzchni. Chcę angażować się w działania na rzecz seniorów poprzez realizację wspólnych inicjatyw, organizowanie funduszy na te cele i zapewnienie dla seniorów domu dziennego pobytu. Chcę utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami dzielnicy, podejmować inicjatywy na rzecz ochrony środowiska przyrody oraz czystości kanałów wodnych. Potrzeby widzę na każdym kroku, chcę być pomocny w ich rozwiązywaniu.

Mateusz Litwiński – ur. w 1989 roku w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Z wykształcenia magister politologii. Aktywny działacz społeczny oraz Radny dzielnicy Śródmieście w pierwszej kadencji. Od lat związany z Bazyliką Mariacką. Popierał działania mające na celu aktywizację seniorów, zwiększenie bezpieczeństwa i estetyki dzielnicy oraz rozpowszechnienie aktywności fizycznej u młodzieży. Uważa, że należy kontynuować powyższe idee i działania w nadchodzącej kadencji jak również nie dopuścić do zamknięcia Pałacu Młodzieży, który od lat jest centrum wychowania tysięcy mieszkańców Gdańska. W Śródmieściu drzemie ogromny kapitał społeczny, który dzięki przemyślanym inicjatywom Rady Dzielnicy, jest w stanie ożywić nasze piękne miasto.

Kandydat na radnego dzielnicy GDAŃSK-MAŁE PRZYMORZE

Krzysztof SIELICKI

NR - PRZYMORZE-page-001

Kandydat na radnego dzielnicy GDAŃSK-ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE. Józef KUBICKI

NG - ORUNIA-page-001

Józef Kubicki – wiceprezes Stowarzyszenia Nasz Gdańsk

Ja, Józef Kubicki zwracam się do Szanownych Wyborców o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce. W Oruni zamieszkuję z rodziną od 1971 r. Jestem inżynierem, absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Maszyn. Obecnie na emeryturze. Jestem członkiem i rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich (SIMP) w specjalności „Remont Maszyn i Urządzeń”. W dorobku inżynierskim opracowałem cztery i wdrożyłem dwa patenty w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Mam wieloletnie doświadczenie zawodowe:

 • 18 lat pracowałem w Gdańskiej Stoczni Remontowej i Stoczni Gdańskiej;
 • przez 10 lat byłem koordynatorem Oddziału ZORPOT-SIMP – interdyscyplinarnego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technologicznego w Gdańsku;
 • przez blisko dekadę prowadziłem własną działalność gospodarczą w usługach technicznych.

Znam też ciężką pracę na emigracji pracując przez 2 lata w budownictwie w USA.
Dlaczego kandyduję.

Posiadam duże doświadczenie zawodowe. Jestem założycielem Koła Inżynierów i Pasjonatów Oruni – IKO. Co mi umożliwiło zapoczątkowałem wizyt studyjnych młodzieży oruńskich szkół w zakładach produkcyjnych i usługowych oraz współpracy w tym zakresie z Politechniką Gdańską. Mając na celu łatwiejsze ukierunkowanie młodemu człowiekowi wyboru przyszłego zawodu. Zapoczątkowałem cykl spotkań konsultacyjnych mieszkańców, przedsiębiorców, szkół i Rad Rodziców oraz reprezentantów władz w sprawach dzielnicy. Rzetelna i konstruktywna wymiana poglądów powinna przybliżać rozwiązywanie nabrzmiałych problemów. Te działania trzeba kontynuował.

Będę zabiegał o rzeczywistą rewitalizację dzielnicy – mojej Oruni – w powiązaniu z sąsiednimi dzielnicami. W tym celu będę utrzymywał współpracę ze Stowarzyszeniem „Nasz Gdańsk” oraz Naczelną Organizacją Techniczną NOT Oddział w Gdańsku, jak również z innymi dzielnicami i organizacjami pozarządowymi. Nieustannie zabiegam, wraz z innymi, o żywotną sprawę przejazdów kolejowych poprzez poszukiwanie rozwiązań np. alternatywnej koncepcji budowy tunelu oraz problemu linii energetycznej 2×110 kV, która może przeciąć część Dolnej Oruni. Powinna być linią podziemną.

Nasza Orunia jest jedną z najstarszych dzielnic Gdańska. Tutaj jest także najstarszy i najpiękniejszy park. To przez Orunię prowadzi droga do Gdańska – mam tego pełna świadomość. Będąc radnym dzielnicy będę miał dodatkowe prawne możliwości zabiegania o ważne dla nas sprawy.

Oddany na mnie głos – nie będzie zmarnowany.

Z poważaniem

Józef Kubicki

* * *

Kandydaci na radnych dzielnicy GDAŃSK-WRZESZCZ GÓRNY.

NG - WRZESZCZ-page-001Od lewej: Maciej KAŁAS, Gabryjela ROSZKOWSKA i Wojciech KULIŃSKI.

Maciej KAŁAS – lat 59. Jestem absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Obecnie pracuję w Instytucie Morskim w Gdańsku w Zakładzie Oceanografii Operacyjnej. Mieszkam przy ulicy Leśny Stok, w części Wrzeszcza leżącej w pobliżu cmentarza Srebrzysko. Jestem żonaty, mam dwie córki. Uważam, że Rada Dzielnicy reprezentując interesy mieszkańców powinna promować oddolne inicjatywy. W minionej kadencji Rady zajmowałem się m.in. sprawami bezpieczeństwa (monitoring wizyjny), komunikacji (parkowanie), czystością (śmieci). Interesuję się problemami zagospodarowania przestrzennego, historią Wrzeszcza ochroną jego dziedzictwa kulturowego.

kowalina kadr

Arkadiusz Kowalina

Arkadiusz KOWALINA 46 lat inżynier geodeta, absolwent studiów podyplomowych „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna miast” na Politechnice Gdańskiej. Mieszkaniec Jaśkowej Doliny. Zadbam o ład przestrzenny i dziedzictwo historyczne Wrzeszcza. Jestem autorem realizowanego obecnie społecznego projektu parku pn. „Jaśkowy Zakątek”. Moim marzeniem jest odtworzenie stawów i zbiorników wodnych na Potoku Jaśkowym i Królewskim. Popieram bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych dzieciom, młodzieży i mieszkańcom. Wyzwania dla mnie to: stworzenie bazy rekreacyjnej wokół Parku Jaśkowej Doliny odtworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych; kontynuacja autorskiej imprezy Święto Jaśkowej Doliny oraz festynu sportowo rekreacyjnego na Zbiorniku Retencyjnym Słowackiego (smocze łodzie, kajaki). www.facebook.com/kowalinago

Wojciech KULIŃSKI mieszkaniec ul. Sienkiewicza. Tu się urodziłem 65 lat temu, wychowałem i wyedukowałem.
Z wykształcenia jestem dr inż. rybactwa i ochrony środowiska. 25 lat zajmowałem się pracą naukową oraz prowadziłem działalność gospodarczą. Byłem członkiem związku NSZZ „Solidarność” od początku jego powstania a w latach 90-tych jej przewodniczącym w Instytucie PAN. Kandyduję na drugą kadencję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny gdyż nie jest mi obojętny wygląd mojej dzielnicy i miasta. Przebywając często poza granicami Polski widzę różnice w wyglądzie w porównaniu do innych miast europejskich. Miasto powinno być zadbane i przyjazne zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych we wszystkich aspektach. Zdaję sobie sprawę, że działalność społeczna wymaga wiele wysiłku do wprowadzenia rzeczy nawet tak oczywistych jak ład i porządek. Rada powinna angażować się w miarę swoich środków w działalność pomocową i charytatywną.

Gabriela ROSZKOWSKA – lat 53 Technik-ekonomista, pedagog, brygadzista. Przewodnicząca Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Jestem mieszkanką ul. Lendziona od 2 lat zajmuję się negocjacjami pomiędzy deweloperem, Urzędem Miasta i mieszkańcami w sprawie przełożenia potoku Strzyża pod rozbudowę galerii Bałtyckiej. Nie jest mi obojętny brak porządku i bezpieczeństwa oraz los osób niepełnosprawnych. Moim marzeniem to Wrzeszcz „Dzielnica Kwiatów”, dostępnych placów zabaw, skwerów do integracji mieszkańców. Chciałabym, aby dzieci z niezamożnych rodzin dostały darmowe podręczniki i posiłek w szkole. Popieram projekt „Święta Jaśkowej Doliny”, imprezę sportową „Smocze Łodzie”, „Gdańskie Dni Sąsiada”. Wierzę że wiele można zmienić na lepsze wykazując chęci i zaangażowanie. Razem możemy lepiej i więcej.

Helena Turk społecznikiem roku. Nagroda im. Lecha Bądkowskiego

SONY DSC

GDAŃSK. Helena Turk razem z seniorami robiła  na szydełku szaliki, mycki, kotyliony, które zostały przekazane prezesowi stowarzyszenia SUM organizatorowi Parady Niepodległości. Wraz z seniorami bierze czynny udział  w  paradach  i pochodach  związany  z różnymi akcjami. Działa w Stowarzyszeniu Nasz Gdańsk, prowadzi Klub Seniora „Motława”. Została laureatką Nagrody im. Lecha Bądkowskiego i zdobyła tytuł „Gdańskiego Społecznik Roku”.

Ponad  5 lat temu rozpoczęła prace z seniorami ze Śródmieścia. Na starcie nie miała niczego oprócz pomysłów i dobrych chęci. Dziś dzięki jej uporowi i  niełatwym negocjacjom Klub Seniora „Motława” ma swój lokal na ulicy Ogarnej 117, w którym Seniorzy ze Śródmieścia mogą się spotykać i realizować niespełnione marzenia. Potrafiła zaktywizować do działania ludzi dla których niedawno jedyną rozrywka był telewizor.

Znalazła instruktorów oraz fundusze na przeprowadzenie warsztatów:

 • komputerowych,
 • z wiedzy ekonomicznej „Pomorska Akademia Bankowości dla Seniorów” organizowanych przez Zarząd Polskiego  Towarzystwa  Ekonomicznego w  Gdańsku,
 • warsztaty z recyklingu   organizowanych przez pracownie pod  Błękitnym drzewem
 • warsztaty wokalne zakończone  udziałem  zespołu  wokalnego Motława na Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów Gdynia 2014 w kategorii piosenka.

Mobilizuje seniorów do  udziału w  inicjatywach służących powiększaniu wiedzy z różnych dziedzin np: szkolenia w ramach projektu „Senior może więcej”, podczas którego seniorzy uzyskali wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, z zakresu funkcjonowania samorządu, planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, ochrony praw lokatorów  i prawa cywilnego. Po zakończonym szkoleniu zostali przygotowani do prowadzenia poradnictwa obywatelskiego, oraz do udzielania pomocy innym osobom, które nie potrafią same poradzić sobie w sprawach urzędowych. – aktywnie pomagają  najmłodszym najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gdańska.

Helena Turk zmotywowała członków Klub Seniora „Motława” , który  liczy obecnie około 130 osób, do pracy na rzecz miasta. Seniorzy brali  aktywny udział w pracach  związanych z wyborami do  Rad Dzielnic, Samorządowych i Europarlamentarnych. Uczestniczyli jako wolontariusze  w Otwarciu Europejskiego Centrum Solidarności.

Razem z seniorami robiła  na szydełku szaliki, mycki, kotyliony, które zostały prezesowi stowarzyszenia SUM organizatorowi Parady Niepodległości. Wraz z seniorami bierze czynny udział  w  paradach  i pochodach  związany  z różnymi akcjami. Zachęciła seniorów do wykonywania ozdób szydełkowych, które zostały bezpłatnie przekazane do Fundacji Hospicyjnej  im. ks. E. Dutkiewicza SAC w  Gdańsku. Przynoszą one  dochód Hospicjum w czasie ich sprzedaży na jarmarkach przedświątecznych, a także w formie datków rzeczowych i pieniężnych w ramach projektu „Każdy może pomóc” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Seniorzy  z jej inicjatywy zorganizowali zbiórkę i wysyłkę ciepłej odzieży dla Ukraińców, protestujących na Majdanie we współpracy z Gdańską Fundacją Dobroczynności.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wśród seniorów czwartkowe spotkania klubowe, oraz kolacje wigilijne, śniadania wielkanocne, które bardzo integrują grupę.

Pani Helena jest  również niestrudzoną inicjatorką różnego rodzaju atrakcji dla członków Klubu, którzy mają możliwość podniesienia swojej sprawności fizycznej i intelektualnej, poprzez różne działania, jak np.:

 • gimnastyka korekcyjna
 • wycieczki krajoznawczo-edukacyjne/piesze i autokarowe/
 • wyjścia na koncerty, filmy, sztuki teatralne i do muzeum.
 • wytwarzanie nowych form użytkowych z „recyklingu’ pod okiem instruktorów
 • ciekawe prelekcje /policjant, dietetyk, lekarze, ratownik medyczny/
 • treningi Pamięci i Koncentracji Uwagi, prowadzone przez fachowców.

Klub Seniora Motława został laureatem  w programie  „Aktywni 2014 roku”.

Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 r. dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie lokalnych problemów. Od roku 2013 prestiżowa nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: dla najlepszej organizacji pozarządowej, dla gdańskiego Darczyńcy Roku i dla Gdańskiego Społecznika Roku Jest formą docenienia społecznych działań Gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.

O patronie:

Lech Bądkowski urodził się w 1920 roku w Toruniu. Przed wojną zdążył ukończyć gimnazjum. W 1939 jako absolwent Brodnickiej Szkoły Podchorążych wziął czynny udział w walkach nad Bzurą. W 1945 roku ukazała się w Londynie broszura „Pomorska myśl polityczna”, która zawiera wiele przemyśleń programowych aktualnych do dziś. Po wojnie Bądkowski rozpoczął pracę jako dziennikarz w „Dzienniku Bałtyckim”. Lech Bądkowski był nie tylko publicystą, ale też aktywnym organizatorem życia społecznego. W 1956 roku współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym był aktywny do końca życia. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku jako pierwszy intelektualista znalazł się w Stoczni Gdańskiej, gdzie aktywnie uczestniczył w obradach. Bądkowski był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdańskiego. Był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność.”

(źródło: gdansk.pl)

„Nasza Orunia” zaprasza

 

SONY DSCZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NOWOROCZNYM SPOTKANIU KONSULTACYJNYM O KIERUNKACH ROZWOJU ORUNI, które odbędzie się w dniu:  30. 01. 2015r. o godz. 14.00 w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Lipce, ul. Trakt św. Wojciecha 293

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Celem spotkania jest rozpoznanie wzajemnych potrzeb, oczekiwań i możliwości wspólnego określania zadań i sposobów ich realizacji w trosce o dobro wspólne, a zwłaszcza Mieszkańców oraz Przedsiębiorców. Budujemy więzi z pełną odpowiedzialnością, że zajmujemy wspólną przestrzeń, w której żyjemy, pracujemy, odpoczywamy i którą wspólnie kształtujemy, dla siebie i innych. Naszym mottem w działaniu jest harmonijny rozwój Oruni i Gdańska dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Organizator – Koło Inżynierów i Pasjonatów „Nasza Orunia”

Gośćmi spotkania będą:

Radni Miasta Gdańska oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego;

Przewodniczący Rady Dzielnicy: Orunia – Św. Wojciech – Lipce, Olszynka oraz Rudniki;

Goście Honorowi:

– ks. Prałat Henryk Kilaczyński – proboszcz parafii św. Ignacego w Starych Szkotach

– Profesor Andrzej Januszajtis – Prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”;

– prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz – Członek Rzeczywisty PAN

– Marian Szajna – były V-ce Prezydent Gdańska i były Radny sejmiku woj. pomorskiego;

Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej Wydziałów: Architektury i Urbanistyki, Fizyki i Matematyki Stosowanej Mechaniki wraz z przedstawicielami Kół Naukowych;

Przedstawiciel Fundacji Naukowo – Technicznej w Gdańsku

Przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;

Przedstawiciele  Rady Rodziców lokalnych szkół: SP16, SP40, SP59, GM5, GM7, GM10 oraz CKUiZ nr 2 (technikum: spożywcze, chemiczne, ochrony środowiska, inżynierii środowiska i melioracji) a także szkoły muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego;

Zaproszeni doradcy – eksperci:

– dr inż. Jan Bogusławski – Prezes NOT (PRFST NOT w Gdańsku);

– architekt mgr inż. Stanisław Michel

Wprowadzenie do tematyki spotkania zaprezentuje Kazimierz Lewandowski – Prezes Zarządu przedsiębiorstwa CEMET Ltd sp. z o.o. oraz Jerzy Korzeniecki – pełnomocnik IKO do spraw wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, szkół oruńskich i sąsiednich.

Następne spotkania w podobnym gronie planujemy w dniach: 30.04; 30.07; 30.10 (2015 r.)

Józef Kubicki

p.o. Prezes IKO

Ohra Ora Orana – spektakl o Oruni, z aktorami – sąsiadami

W MEDIACH. Takiego spektaklu w Trójmieście jeszcze nie było. W rolach głównych – amatorzy, wybrani w castingu spośród sąsiadów. W roli scenografii – znane miejsca w dzielnicy Orunia. Widowisko pod tytułem „Ohra Ora Orana”, które jest zwieńczeniem projektu „Historie po Oruńsku” już w tę sobotę. To będzie jednocześnie pierwszy i… ostatni jego pokaz.

Każdy akt odbędzie się w innym miejscu, więc publikę czeka spacer.

Pierwszy akt zaczyna się na peronie SKM Gdańsk Orunia, dlatego że aktorzy przyjeżdżają pociągiem, wysiadają na peronie i stąd udają się pod kościół. Potem przechodzimy pod kuźnię, a to dopiero początek, bo czekają nas jeszcze dwa kolejne przystanki – zdradza szczegóły szef teatru Gdańskiego Archipelagu Kultury Jarek Rebeliński.

W spektaklu grają osoby reprezentujące wszystkie pokolenia mieszkańców Oruni – najmłodsi aktorzy chodzą jeszcze do szkoły podstawowej, najstarsi to członkowie tutejszego klubu seniora.

– Aktorzy będą mieli za zadanie nie tylko grać, ale też trochę prowadzić za sobą publiczność. Każdy dostanie do ręki specjalny przewodnik po spektaklu, żeby się nie pogubić. Bo to rzecz całkowicie nowa – przecież w tym teatrze nie ma miejsc siedzących, nie gasną światła, wszystko jest inaczej – powiedziała Rita Jankowska, autorka scenariusza opartego na historiach spisanych przez mieszkańców Gdańska Oruni.
thumb 20141125 170030thumb 20141125 172533
Widzowie chcący obejrzeć to niezwykłe widowisko muszą pojawić się na peronie SKM punktualnie o 16:54 w sobotę 29 listopada, bo wtedy przyjeżdża pociąg z aktorami. (źródło: radiogdansk.pl – patron medialny imprezy)

Opowieści o nazwach oruńskich ulic

Historie po orunsku plakat listopad.indd

Zapraszamy na ostatnie spotkanie odbywające się w ramach projektu
„Historie po Oruńsku”.  Spotkanie odbędzie się we wtorek, 18 listopada
o godz. 18.00 w Domu Sąsiedzkim Gościnna Przystań przy ul. Gościnna
14.

Gościem specjalnym spotkania pt. Opowieści o nazwach oruńskich ulic
będzie Aleksander Masłowski – znany i ceniony badacz oraz
popularyzator historii Gdańska. Przewodnik gdański, stający
konsekwentnie w obronie prawdy historycznej oraz dążący do odbudowy
gdańskiej tożsamości. Opowiadający z pasją i humorem o poznawaniu
historii jako o warunku zrozumienia teraźniejszości, w której żyjemy.
Opowieści o nazwach oruńskich ulic jest już finalnym wykładem przed
wieńczącym projekt spektaklem Ohra  Ora Orana. To pierwszy w
Trójmieście spektakl lokalnej społeczności, którego kanwą jest jej
emocjonalna pamięć miejsc, zdarzeń i ludzi. Aktorzy to mieszkańcy
dzielnicy oraz jej pasjonaci, osoby w różnym wieku, z różnym
doświadczeniem i różnej profesji. W stworzenie spektaklu zaangażowali
się mieszkańcy dzielnicy oraz artyści.
Premiera spektaklu rozpocznie się w sobotę 29 listopada o godz. 16.54
na peronie SKM Gdańsk Orunia (w stronę Pruszcza Gd.).
Wstęp wolny.
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizator: Gdański Archipelag Kultury
Partnerzy: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Dom Sąsiedzki –
Gościnna Przystań, Rada Osiedla Orunia –Św. Wojciech – Lipce

Patronat Medialny: Moja Orunia, Radio Gdańsk, Trojmiasto.pl

Flamenco – antidotum na jesienną aurę w Letnicy!

LETNICA. Zapraszamy mieszkanki Letnicy na cykliczne warsztaty „Odkrywamy nowe miejsca i…nabywamy nowe umiejętności” w ramach projektu „Babskie popołudnia”. Tym razem panie wybiorą się w wspólną podróż po Hiszpanii.

– Jesień przyniesie ciekawą propozycję dla naszych pań, mieszkanek Letnicy. Podążając tropem za tytułem naszych warsztatów, tej jesieni, kiedy aura może być przytłaczająca, my będziemy poznawać, bawić się i smakować – zapowiada Hanna Dampc z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, organizatora spotkań.

Podczas najbliższego spotkania (1 października) odbędzie się pokazowa lekcja Flamenco. W ten sposób rozpoczną się kolejne warsztaty z różnych technik ruchowych. Jesienna propozycja dla pań to właśnie taniec Flamenco. – Gwarantujemy, że nasza wspólna podróż po Hiszpanii na długo pozostanie w naszych wspomnieniach – zapewniają organizatorzy.

Czas: 1 października, godz. 17.00
Miejsce: Dom Otwarty, ul. Uczniowska 22

Spotkania i warsztaty dla mieszkanek Letnicy odbywają się w ramach projektu „Od ulicy do EURO 2012! – rewitalizacja społeczna mieszkańców dzielnicy Letnica”. Projekt ten realizowany jest przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, rewitalizacyjnego partnera Miasta. W ramach projektu Od ulicy do EURO 2012! działalność prowadzi także Punkt Konsultacji Obywatelskich, w którym dyżury pełnią m.in.: psycholog, terapeuta, doradca zawodowy, pracownik socjalny, księgowa oraz radca prawny. (źródło: gdansk.pl)

Skwer Anny Walentynowicz – tam gdzie mieszkała

skwer projekt-page-001 sm

GDAŃSK. Drogi do Wolności we Wrzeszczu. Skwer Anny Walentynowicz – patriotyczną refleksją gdańszczan.

„Anna Walentynowicz była skromną mieszkanką Wrzeszcza. Zwykłą kobietą. Codziennie chodziła Grunwaldzką. Szła do „naszego sklepu” na końcu Czarnieckiego. Idąc od Waryńskiego skracała sobie drogę przez skwerek i już była koło Kawiarni Morskiej. Skręcała w pierwszą bramę – tam mieszkała..

Nic nadzwyczajnego. My wszyscy mieszkańcy tamtego podwórka tak robiliśmy. Ale…

Z okienek na strychu, wówczas można było zobaczyć Westerplatte. Otrzeć się o dumę. Przez chwilę dostrzec zasady i te odległe refleksy niezłomności, sprawy „której nie można nie przegrać”, honoru.

I znowu podwórko. I jeszcze wtedy spotykany Pan ostrzący noże i nożyczki.

Zatrzymany kadr.. Ale…

I tutaj – na tym zwyczajnym, gdańskim podwórku mieszkała Ona – jedna z tych nielicznych, którzy zmienili losy świata.”

Jest to fragment uzasadnienia dla wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok dotyczącego zagospodarowania skwerku znajdującego się we Wrzeszczu przy Alei Grunwaldzkiej i ulicy Waryńskiego. Obecnie znajduje się w tym miejscu skwer, jest jednak zaniedbanym miejsce spotkań osób nadużywających alkohol.

Celem projektu jest budowa skromnego, ale dobrze urządzonego skweru i nadanie mu charakteru upamiętniającego gdańską bohaterkę. To zadanie ma być zrealizowane m.in. przez instalację witryn przybliżających postać Anny Walentynowicz oraz historię, której my mieszkańcy Gdańska byliśmy albo świadkami albo uczestnikami. Skwer w ten sposób ma oddawać autentyczny charakter tamtych, z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, oczekiwań wobec naszej Ojczyzny. Solidarności społecznej. Pokazać obywatelski charakter ruchu „Solidarność” – ten związany z ludźmi, a nie wyłącznie z patosem. To mieszkańcy Gdańska rozsiani po wielu jego zakątkach tworzyli historię. Natchnieni morską bryzą zmieniali świat. To ich duma. Poza tym przyjemny i ciepły skwerek (jest dobrze nasłoneczniony) będzie służył okolicznym mieszkańcom.

Uzupełnieniem projektu zagospodarowania jest inicjatywa nadania skwerowi imienia Anny Walentynowicz.

Na projekty Budżetu Obywatelskiego będzie można głosować w dniach od 29 września do 12 października 2014 r.

Ireneusz Lipecki

wnioskodawca projektu

Szkic możliwego zagospodarowania skwerku. Ostateczny projekt koncepcji – być może – będzie przedmiotem np. konkursu urbanistycznego dla uczniów i/lub studentów.