Pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury pierwszy krok w dobrym kierunku.

Coraz bardziej zatłoczone drogi lądowe, zanieczyszczone środowisko i powietrze, hałas, a także wzrastająca ilość wypadków drogowych i ponoszone z tego powodu koszty – to jeden z ważnych spraw nie tylko dla naszego kraju, ale także jeden z problemów europejskiej polityki transportowej. Dobrze się stało, że władze samorządowe sąsiadujących ze sobą województw, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego zrobiły pierwszy krok w kierunku reanimowania żeglugi śródlądowej na obszarach dróg wodnych regionu.

Czytaj dalej